Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Príspevky pre Slovákov pracujúcich v Holandsku

Holandská vláda poskytuje občanom Európskej únie pracujúcim v Holandsku niekoľko typov príspevkov . Najžiadanejšie sú Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie, Kindgebonden Budget – príspevok na deti pre nízkopríjmové rodiny a s ním súvisiace prídavky na deti z Holandska – Kinderbijslag.

holandsko zorgtoeslag kindgebonden budget kinderbijslag

Na vyžiadanie ktoréhokoľvek z týchto príspevkov musí žiadateľ spĺňať niekoľko kritérií, ale hlavne musí pracovať a odvádzať zdravotné a sociálne poistenie v Holandsku.

Zdravotné a sociálne poistenie k 1. dňu v mesiaci

Veľmi dôležitou informáciou pri žiadaní o hociktorý z vyššie uvedených príspevkov je, že žiadateľ musí byť zamestnaný, resp. sociálne poistený v Holandsku k 1. dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok alebo holandské prídavky na deti žiada. Zamestnávatelia odvádzajú poistné za zamestnancov na mesačnej báze, ale stáva sa, že v prvotných fázach pracovného pomeru, najmä ak je žiadateľ zamestnaný cez pracovnú agentúru, zamestnávateľ neodvedie poistné za celý mesiac.

Napríklad :

  • Zamestnanec podpísal pracovnú zmluvu, ktorá uvádza dátum začiatku pracovného pomeru 1.12.2019. Tento deň pripadne na nedeľu, zamestnanec teda reálne začne pracovať až v pondelok 2.12.2019. V tomto prípade sa môže stať, že zamestnávateľ ho poistí až od 2.12.2019 a v dôsledku toho stráca zamestnanec nárok na vrátenie zdravotného príspevku alebo vyplatenie detských prídavkov a príspevku na deti na celý mesiac.
  • Zamestnanec čerpá na prelome mesiacov dovolenku, napr. 27.7.2020 – 13.8.2020 . Môže sa stať, že zamestnávateľ neodvedie zdravotné a sociálne odvody za celé obdobie dovolenky, teda aj za 1. deň kalendárneho mesiaca .
  • Rôzne iné absencie v 1. deň mesiaca môžu ovplyvniť nárok na príspevky. Každý zamestnávateľ má individuálne podmienky špecifikované v pracovnej zmluve.

Neprítomnosť na pracovisku alebo neodvedenie poistného  za 1. kalendárny deň v mesiaci teda priamo ovplyvňuje nárok na Zorgtoeslag, ako aj na výplatu prídavkov na deti alebo príspevku na deti pre nízkopríjmové rodiny Kindgebonden budget.

UPOZORNENIE:  Neodvedenie poistného zamestnávateľom za  obdobie napríklad dlhšej letnej dovolenky, aj keď nie je čerpaná na prelome mesiacov, ovplyvňuje aj výšku prípadného daňového preplatku za daný rok.

Náš tip

Prečítajte si viac o tom, ako funguje holandský príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag. Ak pracujete v krajine tulipánov, nenechajte si ujsť tiež náš blog na tému Kindgebonden budget, teda príspevok na deti v Holandsku. Chcete zistiť, či máte na spomenuté príspevky alebo detské prídavky nárok? Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)