Som Ladislav,
pracoval som v Holandsku

profilova fotka pracovnika

"Všetko prebiehalo tak ako malo, nikdy nebol s ničím problém, peniaze prišli vždy načas. Každý, koho poznám, je spokojný so službami spoločnosti TJ-Legal. Jednotka na trhu, určite."

Prídavky na dieťa v Holandsku 2022 - Kinderbijslag

Výška holandských prídavkov na deti - Kinderbijslag-u, je od 223,37 € do 316,41 € na jedno dieťa kvartálne.

AKO CHCETE VYPLNIŤ ŽIADOSŤ?

1

Vyplňte online formulár

2

Vyplňte a podpíšte žiadosť, ktorú dostanete mailom

3

Priložte potrebné podklady

- ak ich nemáte, vieme ich pre vás vyžiadať

4

Pošlite nám žiadosť e-mailom/poštou

5

Čakajte na svoje peniaze

5/5 hodnotenie skúsenosti s TJ-Legal

Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Priemerná doba získania prídavkov z Holandska je 6 mesiacov
Cena za službu je od 189 €
profilova fotka pracovnika

Som Ladislav,
pracoval som v Holandsku

"Všetko prebiehalo tak ako malo, nikdy nebol s ničím problém, peniaze prišli vždy načas. Každý, koho poznám, je spokojný so službami spoločnosti TJ-Legal. Jednotka na trhu, určite."

Získajte prídavky

Som Ladislav,
pracoval som v Holandsku

profilova fotka pracovnika

"Všetko prebiehalo tak ako malo, nikdy nebol s ničím problém, peniaze prišli vždy načas. Každý, koho poznám, je spokojný so službami spoločnosti TJ-Legal. Jednotka na trhu, určite."

Získajte prídavky
Dostali sme už viac než 138 384 žiadostí o naše služby
Priemerná doba získania prídavkov z Holandska je 6 mesiacov
Cena za službu je od 189 €

Kto môže žiadať o prídavky na deti z Holandska?

Nárok na prídavky má každý občan Európskej únie, ktorý oficiálne žije a pracuje v Holandsku. Nárok vzniká aj tým, ktorí žijú mimo Holandska, ale sú zamestnaní holandským zamestnávateľom, a ich sociálne a zdravotné poistenie je taktiež odvádzané v Holandsku. Slovák, ktorý pracuje v Holandsku ako vyslaný pracovník, to znamená pre slovenského zamestnávateľa, alebo napríklad na slovenskú živnosť, nárok na prídavky nemá. Prídavky na deti v Holandsku schvaľuje a vypláca úrad Sociale Verzekeringsbank, skrátene SVB. Situácia každého žiadateľa a nárok na prídavky sú posudzované individuálne.

Kedy možno poberať holandské prídavky na deti?

Prídavky na deti môžete poberať do dovŕšenia 18. roku života dieťaťa. Niekedy je vyplácanie prídavkov ukončené pred dovŕšením tohto veku, napríklad, ak dieťa prestane chodiť do školy. Detské prídavky si môžete vyžiadať na vlastné, ako aj nevlastné deti žijúce s vami v spoločnej domácnosti (týka sa to detí z predchádzajúcich vzťahov). Ak máte ťažko zdravotne postihnuté dieťa, môžete skúsiť požiadať o dvojité prídavky. Ide však o pomerne zdĺhavý a náročný proces. Nárok na dvojité prídavky je zvyčajne schválený rodičom, ktorých dieťa je úplne, alebo takmer úplne odkázané na ich pomoc.

Kto má požiadať o prídavky na deti z Holandska?

Typickým príkladom pri žiadostiach o prídavky na deti z Holandska je úplná rodina, kde je žiadateľom rodič, ktorý pracuje v Holandsku, zatiaľ čo dieťa a druhý rodič sú na Slovensku. Často sa však vyskytujú aj prípady, kedy obidvaja rodičia pracujú v Holandsku, zatiaľ čo o deti sa stará príbuzný – aj v takom prípade nárok na prídavky vznikne, ale o prídavky by mal požiadať ten, kto sa na Slovensku stará o deti, teda príbuzný. Najčastejšie sa jedná o starých rodičov. Aj v prípade, že sa jedná o rozvedený pár, je možné o prídavky požiadať – tu sa nárok posudzuje podľa toho, kto sa o dieťa naozaj stará, alebo kto ho má zverené do starostlivosti.

Aká je výška rodinných prídavkov z Holandska?

Prídavky sú vyplácané štvrťročne (kvartálne) – v januári, apríli, júli a októbri za 3 mesiace spätne. Výška prídavkov na deti sa odvíja od veku dieťaťa. Pre rok 2022 je výška prídavkov na dieťa od 0 - 5 rokov 223,37€, na dieťa od 6 - 11 rokov 271,24 € a na dieťa od 12 - 17 rokov 316,41 € kvartálne. Pri narodení dieťaťa vzniká nárok na prídavky od 1. dňa kvartálu nasledujúceho po narodení dieťaťa. Ak sa dieťa narodí napríklad 15. februára, nárok vzniká až od 1. apríla.  Pri dovŕšení veku 18 rokov dieťaťa nárok na prídavky zaniká – je však uznaný za celý kvartál, v ktorom dieťa tento vek dosiahne.

Ako požiadať holandské prídavky na deti?

Úrad SVB na svojej stránke uvádza, že o prídavky na deti je možné požiadať elektronicky cez „My SVB“ v prípade, že deti, na ktoré prídavky žiadate, žijú v Holandsku a túto službu využívate. Predpokladom je byť držiteľom DigID kódu. Ak chcete požiadať o prídavky na deti, ktoré žijú mimo Holandska, a nie ste držiteľom DigID kódu, úrad je potrebné kontaktovať telefonicky, a vyžiadať si papierovú žiadosť. S celým procesom žiadosti o holandské prídavky na deti vám veľmi radi pomôžeme.

Využite aj holandský benefit Kindgebonden budget

Okrem detských prídavkov poskytuje holandská vláda aj benefit nazvaný Kindgebonden budget, ktorý s prídavkami úzko súvisí. Tento benefit sa poskytuje rodinám s nízkym príjmom, a po splnení podmienok ho úrady vyplácajú automaticky. Potom, čo úrad SVB rozhodne a prizná vám prídavky na deti z Holandska, kontaktuje úrad Belastingdienst. Ten preverí váš nárok na Kindgebonden Budget. V prípade vzniku nároku vám ho pošle spolu so sumou prídavkov na deti.  

Dajte si pozor, aby vám nevznikli nedoplatky

Ak zmeníte zamestnávateľa, ukončíte pracovný pomer a rozhodnete sa odísť z Holandska, alebo nastane akákoľvek iná zmena vo vašej životnej/rodinnej situácii, túto zmenu je potrebné úradu SVB hlásiť do 6 týždňov. Nenahlásenie zmien môže mať za následok vznik nedoplatkov, ktoré potom úrad žiada späť, alebo pozastavenie vyplácania prídavkov. Odporúčame dôrazne sa vyvarovať týmto nepríjemnostiam, nakoľko ide o zbytočné komplikácie, ktoré môžu zhoršiť vašu finančnú situáciu. 

Požiadajte aj o vrátenie daní z Holandska

Ak ste v Holandsku pracovali v rokoch 2017 - 2021, môžete žiadať aj o vrátenie daní z Holandska. Podstatné je, aby ste tam pracovali ako zamestnanec v ľubovoľnom povolaní a stačí vám pritom aj iba zopár odpracovaných mesiacov, nemusíte odrobiť celý rok. Ak v Holandsku stále pracujete, o vrátenie daní za rok 2022 budete môcť žiadať od 1. januára 2023. K vráteniu dane z Holandska budete potrebovať predovšetkým formulár Jaaropgaaf.

Ak vaše príjmy na Slovensku za rok 2021 presiahli 2 255,72 €, máte povinnosť podať si aj slovenské daňové priznanie

Zostaňte bez obáv, s appkou našej dcérskej spoločnosti mojedane.sk, s.r.o. to zvládnete už za 10 minút. Vyplňte si online daňové priznanie rýchlo a jednoducho, navyše s automatickou kontrolou chýb a garanciou správnosti výpočtu.

počítač s kávou
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)