Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúske daňové úrady začali vyplácať doplatky k indexovaným prídavkom na deti z Rakúska

Viacerí klienti nás v posledných dvoch týždňoch informovali, že z rakúskych daňových úradov prijali vyššie sumy peňazí označené ako prídavky na deti z Rakúska, teda Familienbeihilfe a Kinderabsatzbetrag, ale nijaké oficiálne vyjadrenia.

danovy bonus na dieta manzel nezdanitelna cast

Pracovali ste v Rakúsku v rokoch 2017 - 2021? Požiadajte o prídavky na deti, aj 5 rokov spätne. Chcem prídavky na deti

Podľa našich zistení ide o doplatok k prídavkom na deti z Rakúska, ktoré dosiaľ poberali v indexovanej výške. Rakúske daňové úrady tak začali vykonávať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o tom, že Rakúsko porušuje európsku legislatívu, keď rakúske prídavky a ďalšie daňové zvýhodnenia vypláca v znížených sumách pre deti žijúce v chudobnejších členských štátoch EÚ a vo vyšších sumách v bohatších krajinách.

Je potrebné podávať žiadosť ak chcem doplatok?

Hoci pôvodne rakúske úrady informovali, že najprv musí rakúsky parlament schváliť príslušné legislatívne zmeny, 7.7.2022 sa už aj na oficiálnej stránke spolkového ministerstva financií objavila správa, že doplatenie k nižším doteraz prijatým sumám sa uskutoční automaticky. Nie je potrebné v tejto súvislosti podávať nijakú žiadosť, ani nijak ináč kontaktovať daňové úrady.

Veľmi dôležité V zmysle tohto pokynu odporúča aj spoločnosť TJ-Legal všetkým, ktorí v čase od januára 2019 do júna 2022 poberali rakúske prídavky na deti, počkať do konca roka 2022. Ak dovtedy neprijmete doplatok k indexovaným prídavkom, alebo dôjde k zmenám vo vašom bankovom spojení, potom vám navrhujeme kontaktovať príslušný rakúsky daňový úrad a o doplatok zvlášť požiadať. S podaním príslušnej žiadosti vám radi pomôžeme.

Ako budú kompenzované nižšie sumy daňových úľav uplatňovaných od januára 2019, bude jasnejšie začiatkom augusta 2022, keďže potrebné úpravy zákona o dani z príjmu má rakúsky parlament prerokovať v júli 2022.

Prečítajte si tiež našu správu o tom, ako Súdny dvor EÚ rozhodol, že indexácia rakúskych prídavkov na deti je protiprávna.

Kedy Rakúsko vyplatí mimoriadne prídavky na deti?

V júni 2022 schválila rakúska vláda balíček opatrení proti dôsledkom zdražovania. Jeho súčasťou sú aj mimoriadne prídavky na deti takzvané Sonder-Familienbeihilfe vo výške 180 eur na dieťa. Ich vyplácanie sa začalo 3. augusta spolu s bežnými mesačnými prídavkami na deti. Všetci poberatelia prídavkov na deti z Rakúska preto v auguste 2022 nájdu vo svojich výpisoch z účtov platbu prídavkov označenú okrem označenia mesiaca a zvyčajných názvov Familienbeihilfe i Kinderabsetzbetrag aj popisom Sonderfamilienbeihilfe Antiteuerung.

Rakúska spolková vláda vynaloží na toto opatrenie proti zdražovaniu 340 miliónov eur, pričom ráta s tým, že tak pomôže 1,8 miliónu detí, respektíve 1,1 miliónu rodín.

Budú mimoriadne prídavky v rovnakej výške ako majú rakúšania?

No a keďže v Rakúsku pracuje aj mnoho slovenských rodičov, ktorí poberajú rakúske prídavky na deti, toto opatrenie odľahčí rozpočty aj viacerých slovenských rodín. Avšak na rozdiel od koronových bonusov v rokoch 2020 a 2021, ktoré boli poberateľom rakúskych prídavkov krátené, ak ich deti žili na Slovensku, dostanú slovenskí poberatelia tieto mimoriadne prídavky v rovnakej výške ako rodičia detí žijúcich v Rakúsku. 16.6.2022 totiž Súdny dvor EÚ rozhodol, že indexácia rakúskych detských prídavkov a ďalších daňových úľav nebola v súlade s legislatívou EÚ.

Zdroj: freepik.com (ilustračná fotografia)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)