Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúske daňové úrady začali vyplácať doplatky k indexovaným prídavkom na deti z Rakúska

Viacerí klienti nás v posledných dvoch týždňoch informovali, že z rakúskych daňových úradov prijali vyššie sumy peňazí označené ako prídavky na deti z Rakúska, teda Familienbeihilfe a Kinderabsatzbetrag, ale nijaké oficiálne vyjadrenia.

indexacia rakuskych pridavkov protipravna

Pracovali ste v Rakúsku v rokoch 2017 - 2021? Požiadajte o prídavky na deti, aj 5 rokov spätne. Chcem prídavky na deti

Podľa našich zistení ide o doplatok k prídavkom na deti z Rakúska, ktoré dosiaľ poberali v indexovanej výške. Rakúske daňové úrady tak začali vykonávať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o tom, že Rakúsko porušuje európsku legislatívu, keď rakúske prídavky a ďalšie daňové zvýhodnenia vypláca v znížených sumách pre deti žijúce v chudobnejších členských štátoch EÚ a vo vyšších sumách v bohatších krajinách.

Hoci pôvodne rakúske úrady informovali, že najprv musí rakúsky parlament schváliť príslušné legislatívne zmeny, 7.7.2022 sa už aj na oficiálnej stránke spolkového ministerstva financií objavila správa, že doplatenie k nižším doteraz prijatým sumám sa uskutoční automaticky. Nie je potrebné v tejto súvislosti podávať nijakú žiadosť, ani nijak ináč kontaktovať daňové úrady.

Veľmi dôležité V zmysle tohto pokynu odporúča aj spoločnosť TJ-Legal všetkým, ktorí v čase od januára 2019 do júna 2022 poberali rakúske prídavky na deti, počkať do konca roka 2022. Ak dovtedy neprijmete doplatok k indexovaným prídavkom, alebo dôjde k zmenám vo vašom bankovom spojení, potom vám navrhujeme kontaktovať príslušný rakúsky daňový úrad a o doplatok zvlášť požiadať. S podaním príslušnej žiadosti vám radi pomôžeme.

Ako budú kompenzované nižšie sumy daňových úľav uplatňovaných od januára 2019, bude jasnejšie začiatkom augusta 2022, keďže potrebné úpravy zákona o dani z príjmu má rakúsky parlament prerokovať v júli 2022.

Prečítajte si tiež našu správu o tom, ako Súdny dvor EÚ rozhodol, že indexácia rakúskych prídavkov na deti je protiprávna.

V auguste 2022 vyplatí Rakúsko mimoriadne prídavky na deti

V júni 2022 schválila rakúska vláda balíček opatrení proti dôsledkom zdražovania. Jeho súčasťou sú aj mimoriadne prídavky na deti takzvané Sonder-Familienbeihilfe vo výške 180 eur na dieťa. Ich vyplácanie sa začalo 3. augusta spolu s bežnými mesačnými prídavkami na deti. Všetci poberatelia prídavkov na deti z Rakúska preto v auguste 2022 nájdu vo svojich výpisoch z účtov platbu prídavkov označenú okrem označenia mesiaca a zvyčajných názvov Familienbeihilfe i Kinderabsetzbetrag aj popisom Sonderfamilienbeihilfe Antiteuerung.

Rakúska spolková vláda vynaloží na toto opatrenie proti zdražovaniu 340 miliónov eur, pričom ráta s tým, že tak pomôže 1,8 miliónu detí, respektíve 1,1 miliónu rodín.

No a keďže v Rakúsku pracuje aj mnoho slovenských rodičov, ktorí poberajú rakúske prídavky na deti, toto opatrenie odľahčí rozpočty aj viacerých slovenských rodín. Avšak na rozdiel od koronových bonusov v rokoch 2020 a 2021, ktoré boli poberateľom rakúskych prídavkov krátené, ak ich deti žili na Slovensku, dostanú slovenskí poberatelia tieto mimoriadne prídavky v rovnakej výške ako rodičia detí žijúcich v Rakúsku. 16.6.2022 totiž Súdny dvor EÚ rozhodol, že indexácia rakúskych detských prídavkov a ďalších daňových úľav nebola v súlade s legislatívou EÚ.

Zdroj: freepik.com (ilustračná fotografia)

Tento článok získal už 4 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)