Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Reálne prípady vrátenia daní z Rakúska

Čítame komentáre na sociálnych sieťach, že o vrátenie daní z Rakúska môže človek požiadať aj sám. Áno, je to pravda. Ale.. získa žiadateľ, ktorý si rakúske daňové priznanie podá sám maximum daní späť? S našimi vedomosťami a skúsenosťami uplatňujeme odpočítateľné bonusy a daňové bonusy, ktoré zvyšuju sumu vrátených daní.

vratenie daní - Rakúsko

Výsledok daňového priznania tak môže byť, aj po odpočítaní poplatku spoločnosti, ktorá sa venuje vráteniu daní omnoho pozitívnejší, než ako keby si o vrátenie daní požiadal zamestnanec v Rakúsku svojpomocne. V tomto blogu uvádzame reálne príklady, našich klientov, ktoré využitím našich služieb získali stovky až tisíce eur navyše.

Žiadať o vrátenie daní z Rakúska sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 5 rokov spätne. Viac info.

Príspevok pre samoživiteľa

Pán Arpád Sz. je ženatý, a má 1 dieťa. V Rakúsku pracoval celý rok 2021 a okrem príjmov od rakúskeho zamestnávateľa nemal žiadne iné. V rakúskom daňovom priznaní sme pre p. Arpáda Sz. uplatnili príspevok pre samoživiteľa, tzn. Aleinverdienerabsetzbetrag vďaka čomu získal vrátenie daní z Rakúska vo výške 604,00 €. Naopak, bez príspevku pre samoživiteľa by, p. Arpádovi Sz. nevznikol nárok na vrátenie daní z Rakúska. 

Odvolanie voči rozhodnutiu rakúskeho daňového úradu

Pán Dušan V. odpracoval v Rakúsku 1 sezónu, presnejšie 3 mesiace. Po zvyšok roka bol evidovaný na slovenskom úrade práce, ako nezamestnaný, avšak na dávku v nezamestnanosti nemal nárok. Rakúske daňové priznanie si podal sám a následne mu daňový úrad poslal daňovú kalkuláciu. Výsledok daňovej kalkulácie bol 0 €. Po prijatí rozhodnutia sa pán Dušan V. obrátil na našu spoločnosť TJ-Legal. Voči rozhodnutiu sme podali odvolanie, keďže príjem p. Dušana bol relatívne nízky a neprekročil výšku nezdaniteľného minima. Odvolanie bolo úspešné, a pre p. Dušana sme
od rakúskeho daňového úradu získali 2 846,00 €. 

Daňové bonusy na rodinu

Pán Radovan M. má na Slovensku partnerku s ktorou má 3 deti. V Rakúsku odpracoval p. Radovan celý rok. Vypracovali sme pre neho 3 kalkulácie:

 • Prvú bez uplatnenia odpočítateľných položiek, ktorej výsledkom bol daňový
  preplatok z Rakúska 0 €.
  Takéto preplatky často vznikajú pri podaní daňové
  priznanie bez dokladov (iba s občianskym preukazom).
 • V druhej verzii daňového priznania sme uplatnili cesty z Rakúska na Slovensko,
  tzn. Familienheimfahrten. Vo výsledku mal p. Radovan nárok na vrátenie daní vo
  výške 1 208,00 €.
 • V tretej verzii daňového priznania sme okrem ciest uplatnili aj príspevok pre
  samoživiteľa, tzv. Alleinverdienerabsetzbetrag, Familienbonus a príspevok pre  viacčlenné rodiny, tzv. Mehrkindzuschlag. Túto verziu daňového priznania sme
  podali na Rakúsky daňový úrad. P. Radovanovi vrátili za jeden rok dane vo
  výške 4 614,00 €.

Dvojitá domácnosť, tzn. Doppelte Haushaltsführung

Ďalšou klientkou je pani Dagmar P. Je vydatá, bezdetná a na Slovensku vlastní s manželom nehnuteľnosť. Bez uplatnenia odpočítateľných položiek by mala p. Dagmar nárok na vrátenie daní vo výške 470,00 €. V daňovom priznaní sme uplatnili dvojitú domácnosť, tzn. Doppelte Haushaltsführung, čím sa daňový preplatok zvýšil na 2 120,00 € a taktiež sme uplatnili cesty z Rakúska na Slovensko, tzn. Familienheimfahrten, ktoré zvýšili preplatok daní na konečnú
sumu 3 672,00 €.

Požiadajte o vrátenie daní z Rakúska. Radi Vám s tým pomôžeme.

Pendlerpauschale

Pán Richard S. dochádza denne z Bratislavy do Rakúska. Preto má nárok na príspevok na dochádzanie, tzv. Pendlerpauschale. Bez jeho uplatnenia by mal p. Richard nárok nárok
na 2 788,00 €.
Po uplatnení Pendlerpauschale, teda príspevku na dochádzanie získal
p. Richard vrátenie daní z Rakúska v celkovej výške 3 248,00 €. 

Veľmi dôležité Podobnými prípadmi sa zaoberáme denne. Na nasledujúcom odkaze nájdete článok,
ktorý popisuje hlavné odpočítateľné položky v Rakúsku. Ak si prajete aj vy získať
maximálnu výšku daní z Rakúska, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám s tým pomôžeme.


Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)