Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rodinné prídavky v Nemecku – Kindergeld

Pracujete vy alebo váš partner v Nemecku a chceli by ste požiadať o prídavky na deti?

Rodinné prídavky v Nemecku - Kindergeld

Žiadať o prídavky na deti v Nemecku sa určite oplatí. Požiadajte o prídavky na deti z Nemecka. Viac info

Kto má nárok na rodinné prídavky v Nemecku tzv. Kindergeld?

• rodič detí, ktorý pracuje v Nemecku
• rozvedená matka, ktorej sú deti zverené do starostlivosti a ich otec pracuje v Nemecku
• slobodná matka detí, ktorých otec pracuje v Nemecku

Doklady potrebné na spracovanie žiadosti o Kindergeld

  1. Žiadosť o prídavky na dieťa v Nemecku – Antrag auf Kindergeld
  2. Prílohy Anlage Kind a Anlage Ausland
  3. Rodné listy detí, príp. sobášny list
  4. Ak je žiadateľom:
    – zamestnanec: potvrdenie od zamestnávateľa v Nemecku – Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse,
    – živnostník: kópia živnostenského listu alebo zmluva o vykonaní práce /SZČO/ preložené do nemeckého jazyka a formulár E101/A1
  5. Potvrdenie o prihlásení na pobyt v Nemecku – Meldebescheinigung
  6. Potvrdenie o podaní nemeckého daňového priznania – Bescheid

Ak žiadate v Nemecku o prídavky na dieťa staršie ako 15 rokov, je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy – formulár E402.

Je potrebné počítať s tým, že doba spracovania žiadosti je 6 až 12 mesiacov a že ďalšie podklady si od vás môže vyžiadať úrad Familienkasse, ktorý vašu žiadosť bude spracovávať.

Náš tip

Ak spĺňate hore uvedené podmienky, naša spoločnosť TJ-Legal spracuje vašu žiadosť podľa platnej legislatívy a v prípade potreby zabezpečí aj úradné preklady dokumentov.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)