Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ste nespokojný s výškou vrátených daní z Rakúska? Podajte odvolanie

Dostali ste z Rakúska menej daní, ako minulý rok? Prípadne ste si istý, že vám rakúsky daňový úrad neuznal výdavky a mal tak urobiť? Môžete podať odvolanie voči jeho rozhodnutiu a potenciálne získať peniaze, na ktoré máte zo zákona nárok.

odvolanie rakuske danove priznanie

Výška vrátených daní je aj vo vašich rukách

Rakúsky daňový úrad – Finanzamt – má vlastný spôsob výpočtu výšky vrátenej dane, teda daňového preplatku. Je daný legislatívou a, priznajme si, bežnému človeku nezrozumiteľný. Väčšina Slovákov žiadajúcich o vrátenie daní z Rakúska jednoducho príjme rozhodnutie daňového úradu a nijako ho nespochybňuje.

V drvivej väčšine prípadov ide o správny postup, nakoľko výpočet Finanzamt-u býva správny. Tu je na mieste podotknúť, že Finanzamt pracuje s údajmi, ktoré o daňovníkovi už má, ďalej s tými, ktoré mu poskytne sám daňovník, resp. jeho zamestnávateľ.

Čo to znamená?

Že ak si podáte rakúske daňové priznanie poctivo, s uplatnením všetkých odpočítateľných položiek, na ktoré máte zo zákona nárok (a doložením potrebných dokladov), pravdepodobne získate maximálnu výšku vrátenia daní. Na túto tému sme už napísali blog, prečítajte si ho kliknutím na nasledujúci odkaz: Vrátenie daní z Rakúska – ako získať čo najviac?.

Čo ak nesúhlasím s výškou vrátených daní?

V takom prípade máte možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu rakúskeho daňového úradu. Všetko, čo o ňom musíte vedieť, sme zhrnuli do nasledujúcich bodov:

  • má predpísanú formu a náležitosti,
  • musíte ho odoslať do 1 mesiaca od dátumu vydania rozhodnutia, tzv. Einkommensteuerbescheid o výške vrátených daní,
  • musíte v ňom rozpísať dôvody, prečo nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím,
  • všetky požadované zmeny musíte vedieť doložiť podkladmi.

V akých situáciách sa oplatí podať si odvolanie? Spísali sme pre vás niektoré najčastejšie prípady:

  • ak vám v čase od podania rakúskeho daňového priznania do prijatia rozhodnutia o výške vrátených daní schválili rakúske prídavky na deti, tzv. Familienbeihilfe,
  • ak ste pri žiadosti o vrátenie daní za predchádzajúci rok získali o poznanie viac a vaša životná a pracovná situácia sa nezmenili,
  • ak bola vaša žiadosť o vrátenie daní rakúskym daňovým úradom zamietnutá z dôvodu, že ste boli považovaný za nerezidenta

Veľmi dôležité  Podanie odvolania voči rozhodnutiu rakúskeho daňového úradu nie je jednoduché. Najlepšie urobíte, ak sa poradíte s odborníkom, ktorý vám povie, aké šance máte na úspech a čo je k odvolaniu potrebné priložiť.

S celým procesom vám radi pomôžeme. Úspešnosť našich odvolaní voči rozhodnutiam rakúskeho daňového úradu je 97%. Konajte však čím skôr, na podanie odvolania máte iba 1 mesiac od doručenia pôvodného rozhodnutia!

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)