Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Stundung – odklad splatnosti nedoplatku v Nemecku

Bol vám rozhodnutím nemeckého daňového úradu vypočítaný vysoký nedoplatok na dani z príjmu a vy sa pýtate, odkiaľ na jeho úhradu vziať? Možno vám napadlo požiadať nemecký daňový úrad o odklad splatnosti nedoplatku, o tzv. Stundung. Lenže to nie je také jednoduché, ako by sa zdalo. Čítajte ďalej.

Stundung odklad splatnosti nedoplatku v Nemecku

Žiadosť o odklad splatnosti nedoplatku je potrebné podať písomne na príslušnom nemeckom daňovom úrade. V žiadosti je potrebné uviesť okrem dôvodov, prečo nemôžete nedoplatok uhradiť v termíne, aj návrh výšky a termínov splátok, v ktorých chcete nedoplatok uhradiť.

Veľmi dôležité Dôležité je, aby ste s podaním žiadosti neotáľali. Úrad by ju mal prijať ešte pred uplynutím termínu splatnosti vášho nedoplatku. Ak ju podáte neskoro, úrad môže vyrubiť úrok za omeškanie.

Po prijatí žiadosti preverí nemecký daňový úrad váš prípad a rozhodne, či jej vyhovie. Ak je rozhodnutie pozitívne, dostanete rozhodnutie tzv. Stundungsbescheid s podrobnými informáciami k postupu úhrady nedoplatku. Ak vašu žiadosť úrad zamietne, dostanete tzv. Ablehnungsbescheid. Aj pokiaľ úrad rozhodne vo váš neprospech, stále môžete voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie, tzv. Einspruch, alebo sa s úradom dohodnúť na odklade výkonu rozhodnutia alebo na úhrade v splátkach.

Nemecké daňové priznanie bez chýb

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek až za 4 roky spätne. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Čo môžete urobiť pre pozitívne rozhodnutie (Stundungsbescheid)

Aby vám úrad schválil odklad splatnosti nedoplatku, musia byť splnené niektoré podmienky. Úhrada nedoplatku v stanovenom termíne musí pre vás predstavovať značnú ťažkosť. K tej môže dôjsť z vecných (objektívnych) alebo osobných (subjektívnych) dôvodov.

Vecné dôvody

Vecné dôvody sú splnené vtedy, keď musíte úradu zaplatiť nedoplatok za jeden rok, ale zároveň od úradu očakávate vyplatenie daňového preplatku za iný rok. V tomto prípade môžete úrad požiadať o tzv. zúčtovací odklad (Verrechnungsstundung).

Osobné dôvody

K týmto patria napríklad ekonomické dôvody. Napríklad keď nemáte žiadne finančné prostriedky, aby ste nedoplatok uhradili včas a nemôžete si vziať ani úver na jeho úhradu. Avšak pre uznanie odkladu z osobných dôvodov musíte byť tzv. potrebný a hodný.

Pre nemecký daňový úrad spĺňate podmienku potrebnosti, keď by vás úhrada nedoplatku viedla do finančných ťažkostí. Ak chcete požiadať o odklad, musíte úradu vaše dôvody zdokladovať, a to napríklad prostredníctvom potvrdenia z banky, že vám na úhradu nedoplatku neposkytne úver. Ďalšími dokladmi sú výpisy z účtu o vašej aktuálnej finančnej situácii alebo prehľad vášho majetku.

Pri posudzovaní toho, či ste hodný, aby vám nemecký daňový úrad schválil odklad splatnosti nedoplatku, dbá úrad hlavne na to, či ste v minulosti platili svoje dane spoľahlivo a včas. Úrad preveruje ale aj to, či ste si svoju finančnú núdzu spôsobili sami. Ak je toto váš prípad, úrad s vysokou pravdepodobnosťou zamietne vašu žiadosť o odklad.

Ak úrad zhodnotil, že je splnená podmienka potrebnosti a hodnosti, máte dobré šance na schválenie vašej žiadosti o odklad. Je však tiež možné, že úrad od vás môže žiadať zriadenie tzv. zaisťovacej hypotéky, aby sa ochránil pred vašou neschopnosťou splácať svoje záväzky.

Ako vyrovnať daňový dlh

Existujú dve možnosti, ako môžete vyrovnať svoj daňový dlh. Môžete napríklad celý svoj nedoplatok uhradiť v novej predĺženej lehote. Alternatívne môžete svoj dlh uhradiť k určitému dátumu v splátkach.

Veľmi dôležité Je však jedno, ktorú z týchto variant si vyberiete, úrad vám v každom prípade vyrubí úroky vo výške 0,5 % mesačne.

Aby sa práve v čase koronakrízy podporili daňovníci postihnutí neschopnosťou splácať svoje daňové dlhy, bolo nemeckým daňovým úradom nariadené, aby až do konca roka 2020 nekládli na týchto daňovníkov žiadne prísne požiadavky.

Zverte sa odborníkom

Naši špecialisti vám spracujú nemecké daňové priznanie bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Pomôžeme vám získať celý daňový preplatok, na ktorý máte zákonný nárok, a to až za 4 roky spätne.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)