Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Tax code – daňový kód vo Veľkej Británii

Ak pracujete vo Veľkej Británii, výška vašej odvedenej dane je ovplyvnená daňovým kódom, ktorý je uvedený na vašej výplatnej páske.

britský úradník vyberá daňový kód (tax code)

Čo je daňový kód (tax code)

Daňový kód používa zamestnávateľ pri vyčíslení, aká daň z vašej mzdy má byť odvedená do kráľovskej pokladnice. Daňový kód vám každý rok určí daňový úrad Spojeného kráľovstva Veľkej Británie (HMRC), ktorý vy aj váš zamestnávateľ dostanete poštou.

Veľmi dôležité Daňový úrad od vás očakáva, že si správnosť daňového kódu skontrolujete vo vlastnej réžii. Nesprávne určený daňový kód vás môže ukrátiť o daňový preplatok z UK, alebo vám môže spôsobiť daňový nedoplatok.

Čo sa skrýva za daňovým kódom

I keď sa daňové kódy zdajú komplikované, nie je až také ťažké im porozumieť.

Daňový kód obsahuje tri alebo štyri čísla a jedno písmeno.

Konkrétne čísla a písmeno vo vašom daňovom kóde znamenajú:

  • aká je výška vášho nezdaniteľného minima,
  • akú daň musíte odviesť z príjmu nad hranicou nezdaniteľného minima,
  • aké iné okolnosti by mali byť vzaté do úvahy pri vyrátavaní vašej daňovej povinnosti.

Čísla v daňovom kóde

Čísla v daňovom kóde určujú výšku vášho nezdaniteľného minima v daňovom roku. Najštandardnejší daňový kód pre rok 2021/2022 je 1257L. To znamená, že do výšky príjmu 12 570 libier nemusíte odviesť žiadnu daň. Tento kód sa používa pre väčšinu ľudí s jedným zamestnaním.

Čo znamenajú písmená

Písmená odzrkadľujú pracovnú situáciu zamestnanca, ktorá ovplyvňuje výšku daňovej povinnosti. Podľa písmena na kóde zamestnávateľ určí, koľko dane odvediete každý mesiac.

Písmená v daňovom kóde taktiež závisia od toho, v ktorej krajine Spojeného kráľovstva žijete.

Štandardné daňové kódy sú nasledovné:

L – Ste mladší ako 65 rokov, pod týmto kódom máte nárok na štandardne určenú výšku  nezdaniteľného minima

K – Najčastejšie používaný kód, ak využívate nejaký firemný benefit, napr. firemné auto, čo znamená, že nemáte nárok na nezdaniteľné minimum

M – Partner/ka preniesla časť svojho nezdaniteľného minima na vás

N – Časť nezdaniteľného príjmu, ktorú ste preniesli na partnera/ku

T – Signalizuje, že určité položky musíte prerokovať so zamestnávateľom

0T – Nezdaniteľný príjem bol plne použitý alebo nový zamestnávateľ nemá všetky detaily na určenie vášho daňového kódu

BR – Príjem je zdanený základnou daňovou sadzbou, teda 20 %

D0 – Príjem zo zamestnania je zdanený vyššou daňovou tarifou, zvyčajne 40 %

D1 – Príjem je zdanený dodatočnou daňovou tarifou

NT – Príjem nie je zdanený, týka sa to napríklad hudobníkov, ktorí pracujú sami na seba

Daňový kód v Škótsku

S – Váš príjem alebo dôchodok je zdanený škótskymi daňovými tarifami

Daňový kód vo Wales

C – Váš príjem alebo dôchodok je zdanený daňovými tarifami  platnými vo Walese

Núdzový daňový kód

Ak za daňovým kódom nasleduje: W1, M1, alebo X, znamená to, že váš kód je núdzový. Tento kód je dočasný a zvyčajne sa prideľuje zamestnancom, ktorí ešte neprijali formulár P45, a už začali pracovať pre nového zamestnávateľa.

Núdzový kód sa ta objaví na vašej výplatnej páske aj vtedy, ak ste zamestnaný, no predtým ste mali živnosť, čerpáte firemné benefity, alebo poberáte štátny dôchodok.

Váš daňový kód za aktuálny daňový rok, ako aj za predchádzajúci či nasledujúci si môžete overiť online aj na stránke daňového úradu www.gov.uk prostredníctvom vášho osobného účtu, ktorý (ak ho ešte nemáte) si musíte vytvoriť.

Zdroje: Inews.co.uk, RossMartin.co.uk, taxrebateservices.co.uk, gov.uk

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)