Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Úspech s potvrdzovaním tlačiva E9 – žiadne dvojité zdanenie slovenských SZČO v Nemecku

Výkaz príjmov, alebo aj formulár E9, je tlačivo dôverne známe mnohým Slovákom pracujúcim v zahraničí. Svoje skúsenosti s ním majú aj naši klienti, živnostníci, ktorí si podávajú daňové priznanie v Nemecku. Ešte donedávna však bolo toto tlačivo potvrdzované čiastočne nesprávne.

živnostníci na stavbe v Nemecku

V minulosti sme sa už téme formulár E9 (EU/EWR) venovali vo firemnom blogu. Opísali sme si, prečo je nevyhnutný k vráteniu daní, resp. k podaniu zahraničného daňového priznania a že ho vystavuje miestne príslušný slovenský daňový úrad.

Dnes by sme vám radi opísali mimoriadny úspech, ktorý sa nám v TJ-Legal, s.r.o., podarilo v súvislosti s týmto tlačivom dosiahnuť.

Živnostníci v Nemecku platili viac, ako mali

Ešte zhruba pred siedmimi rokmi sme identifikovali problém, týkajúci sa dokumentu Potvrdenie E9 EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR). Ak si podávate nemecké daňové priznanie, či už ako zamestnanec, alebo živnostník, tak viete, že je jeho povinnou prílohou. Na základe pôvodného usmernenia Finančného riaditeľstva SR boli však tieto tlačivá potvrdzované čiastočne nesprávne.

Týkalo sa to predovšetkým živnostníkov, ktorí mali príjmy ako z Nemecka, tak aj na Slovensku. V časti príjem (Einkünfte) boli uvádzané hrubé príjmy, pričom správne tam mal byť uvedený základ dane. Zároveň bola nesprávne interpretovaná položka Werbungskosten ako náklady na reklamu, pričom v daňovej nemčine ide o náklady potrebné na dosiahnutie a udržanie príjmu.

Z tohto dôvodu mohli dvaja kolegovia – živnostníci pracujúci v Nemecku – aj pri skoro rovnakých príjmoch mať vypočítanú odlišnú daňovú povinnosť a reálne dochádzalo k dvojitému zdaneniu. Ináč povedané, platili viac, než mali.

Aj vďaka podnetom od TJ-Legal, s.r.o., sa rozbehli rokovania medzi našou a nemeckou finančnou správou, ktorého cieľom malo byť nájdenie nového postupu vystavovania tlačív E9. Podarilo sa. Oceňujeme prístup Finančného riaditeľstva SR pri identifikácii a následnom riešení vzniknutého problému.

Čo to znamená v praxi? Žiadne dvojité zdanenie

Dnes môžeme konštatovať, že aj naším prispením bol dohodnutý nový proces, v rámci ktorého už v budúcnosti nebude dochádzať k dvojitému zdaneniu.

Veľmi dôležité Živnostníci v Nemecku, ktorí tam majú stálu prevádzku a zároveň kombináciu nemeckého a mimonemeckého príjmu (napr. zo Slovenska), tak môžu ročne na daniach ušetriť stovky až tisíce eur.

Sme radi, že našou snahou sme pomohli nielen klientom TJ-Legal, s.r.o., ale aj všetkým slovenským živnostníkom, ktorí pracujú, alebo ešte len pôjdu pracovať do Nemecka v budúcnosti. Stálo to za to.

Patríte aj vy medzi živnostníkov pracujúcich v Nemecku? Prosím, postúpte tieto informácie vašej pani účtovníčke alebo pánovi účtovníkovi, aby mali informácie o zmenách pri potvrdzovaní predmetných dokumentov. Stiahnite si z nášho webu oficiálnu informáciu od Finančnej správy:

Takto si predstavujeme starostlivosť o nášho zákazníka. Ide o významnú vyhratú bitku, ale za vaše práva pri podnikaní bojujeme naďalej.

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre svoje firemné účtovníctvo, môžete sa s dôverou obrátiť aj na nás. Svoje kvality sme, pevne veríme, preukázali. Radi vám pomôžeme ušetriť ďalšie financie, čas a pomôžeme vyhnúť sa komplikáciám so slovenskými aj nemeckými úradmi či colnou správou.

Ďakujeme.

Pracujete v Nemecku ako SZČO či s.r.o.?

Máme pre vás množstvo služieb na zlepšenie vášho biznisu. Daňové priznania, Freistellung, colné kontroly, vratky DPH, účtovníctvo - s týmto a mnohým ďalším vám vieme pomôcť.

Zdroj obrázka: jcomp na freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)