Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Viete aký je rozdiel medzi Steuer-ID a Steuernummer?

Ak sa vám už stalo, že ste si tieto dve čísla poplietli a sami neviete, čo ktoré znamená a na čo slúži, dozviete sa to v tomto texte.

Čo je Steuer-ID?

Toto číslo, v preklade daňové identifikačné číslo (DIČ) sprevádza každého občana Nemecka od kolísky až po hrob. To znamená, že ho dostávajú už deti pri narodení. Počas života zozbierané dáta sa vymažú až 20 rokov po smrti človeka.

Pozostáva z jedenástich číslic. Nie je možné ho zmeniť, je jednoznačné a platí trvale. DIČ pomáha predovšetkým finančným inštitúciám, ktoré s touto číselnou kombináciou pracujú. Spolkový centrálny daňový úrad (Bundeszentralamt für Steuern, skratka BZSt) spravuje všetky DIČ a k nim prislúchajúce dáta, ako napríklad meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a aktuálnu adresu.

Aký význam má toto číslo pre vás?

Pomocou DIČ užšie spolupracujú banky, Familienkasse a finančné úrady. Od 01.01.2016 ste povinný udávať vaše DIČ a DIČ vášho dieťaťa pri žiadosti o prídavky na dieťa. Familienkasse sa takto chce vyhnúť dvojitým platbám. Môže sa tiež stať, že si vaše DIČ vyžiadajú úrady sociálneho poistenia ako zdravotná poisťovňa (Krankenkasse) alebo spolková agentúra práce (Bundesagentur für Arbeit). Všetci používajú DIČ na poskytovanie dôležitých informácií daňovým úradom.

Ako získam Steuer-ID ako cudzinec?

Hneď ako sa úradne prihlásite na pobyt, mali by ste od Spolkového centrálneho daňového úradu (BZSt) automaticky poštou dostať vaše DIČ. Potom ho musíte poskytnúť vášmu zamestnávateľovi, aby mohol vykonať zrážku dane zo mzdy.

Daňoví poplatníci, ktorí nie sú v Nemecku prihlásení na pobyt, ale ktorí tu majú príjmy, sa musia obrátiť na príslušný daňový úrad – Finanzamt. Po podaní daňového priznania z Nemecka si daňový úrad úrad vaše DIČ vyžiada u Spolkového centrálneho daňového úradu (BZSt). Vy sami si ho tam však vyžiadať nemôžete.

A čo je Steuernummer? 

Skôr než bolo zavedené DIČ, teda pred rokom 2008, existovalo tzv. daňové číslo Steuernummer. Hneď ako daňovník odovzdal svoje prvé daňové priznanie, oznámil mu daňový úrad jeho osobné daňové číslo. Bol tu však jeden problém. Keďže z daňového čísla je možné vyčítať, kde daňovník býva a pod ktorý daňový úrad patrí, pri akejkoľvek zmene adresy, ubytovania, či zamestnávateľa a následnej zmene príslušného daňového úradu sa daňové číslo vždy zmenilo. To bola značná záťaž nielen pre daňový úrad, ale aj pre daňových poplatníkov.

A bol to tiež dôvod, prečo sa v roku 2008 uviedlo do života jednoznačné a nemeniteľné Steuer-ID. Kto dnes podáva svoje nemecké daňové priznanie prvýkrát, musí uviesť už len toto číslo a daňové číslo nedostane automaticky. Znamená to, že používanie daňového čísla bude postupne už len zanikať.

Ak ste v tomto článku všetky odpovede na vaše otázky nenašli, budeme radi, ak sa na nás obrátite, radi vám pomôžeme.

Náš tip

Pracujete v Nemecku na stavbe na slovenskú živnosť? Ak áno, prečítajte si tiež náš ďalší blog – najčastejšie otázky SZČO v Nemecku – a dozviete sa informácie, ktoré sa vám zídu. 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)