Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Najčastejšie otázky slovenských živnostníkov pracujúcich na stavbách v Nemecku

Pracujete v Nemecku ako živnostník? Ak áno, v tomto článku sa dozviete najčastejšie otázky začínajúcich slovenských a českých živnostníkov v Nemecku.

szco_nemecko_freistellung_steuernummer

Vybavte si Freistellung a nestrácajte zbytočne 15% svojich zárobkov. Viac informácií.

Na úvod chceme našich čitateľov upozorniť na to, že tento článok obsahuje informácie všeobecného charakteru a nemusí zodpovedať životnej situácii každého čitateľa. V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť v rámci plateného ekonomického poradenstva, kde odpovede na otázky budú šité na mieru vašej konkrétnej situácii a potrebám.

Čo je to Freistellung?

Ak vykonávate stavebnú činnosť v Nemecku, formulár A1 nie je jediný doklad, ktorý potrebujete.

Na výkon tejto činnosti potrebujete tiež Freistellung, po slovensky oslobodenie od zrážkovej dane. Ak totiž tento dokument nemáte, váš odberateľ je zo zákona povinný strhnúť vám z každej faktúry zrážkovú stavebnú daň vo výške 15 % a zaplatiť ju na nemeckom daňovom úrade.

Zákon platí rovnako, či pracujete pre nemeckého alebo slovenského odberateľa.

Rozhodujúce je, kde sa stavba nachádza. Po uplynutí kalendárneho roka si môžete strhnutú daň z daňového úradu vyžiadať späť. Avšak našim klientom odporúčame jednoduchšiu cestu a to vyžiadanie Freistellung.

Bližšie informácie nájdete v §48 EStG (nemecký Zákon o dani z príjmu).

Vybavte si Freistellung a nestrácajte zbytočne 15% svojich zárobkov

Chcem požiadať o Freistellung. Čo na to potrebujem?

Základnou podmienkou na vystavenie oslobodenia od zrážkovej dane (Freistellung) je nemecké daňové číslo (Steuernummer). 

Daňové číslo je potrebné vyžiadať s prvou žiadosťou o Freistellung, keďže samostatne vám ho daňový úrad nevystaví. Pod týmto číslom vás daňový úrad eviduje, preto je nutné, aby sa uvádzalo pri každej komunikácii s týmto úradom. Vyžiadať si ho môžete len po vyplnení oficiálnych formulárov, ktoré vydáva nemecký daňový úrad Chemnitz-Süd. Formulármi disponuje aj naša spoločnosť, preto našim klientom ponúkame spracovanie ich žiadosti.

Dá sa požiadať o zrážkovú daň ak som nemal platný Freistellung?

Ak váš odberateľ splnil svoju povinnosť a odovzdal vám potvrdenie o odvedení zrážkovej dane (Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen), môžete si na jeho základe odvedenú daň vyžiadať späť. Na tomto potvrdení je uvedené, kto, za aké obdobie a v akej výške za vaše práce zrážkovú daň zaplatil.

A či vám vrátia celú sumu? Ak nemáte podlžnosti voči nemeckému daňovému úradu, tak áno.

Náš tip

S vrátením nemeckej stavebnej zrážkovej dane, tzv. Bauabzugsteuer (klikni na odkaz pre viac informácií), vám vieme pomôcť. Neváhajte vyplniť náš krátky online formulár a získajte späť daň, na ktorú máte plný legálny nárok. 

 

Ako súvisí moja daňová povinnosť so zrážkovou daňou?

Pri daňovej povinnosti ide vlastne o odpoveď na otázku, či ste povinný v Nemecku podať daňové priznanie k dani z príjmu.

Zrážková daň je stavebná zrážková daň, ktorá sa strháva z faktúry vyplatenej v čase, keď ste nemali platný Freistellung. Ak ste však v Nemecku pracovali krátko a fakturovali ste menej ako 4 200,00 € bez DPH, odberateľ vám zrážkovú daň nemusí strhnúť. (Teda vám vyplatí faktúru v plnej výške).

Podlžnosť voči daňovému úradu máte vtedy, ak ste mali podať daňové priznanie v Nemecku (a zaplatiť daň z príjmu) a priznanie ste nepodali.

Ak to daňový úrad zistí, vyzve vás, aby ste daňové priznanie podali a spomínanú daň z príjmu si strhne z odvedenej zrážkovej dane. Ak vám napríklad odberateľ strhol zrážkovú daň vo výške 1 000,00 € a vy musíte zaplatiť 600,00 € daň z príjmu, daňový úrad vám od odberateľom strhnutej zrážkovej dane najprv odráta vašu daň z príjmu a vráti vám len zvyšok, teda 400,00 €.

zrážková daň, ktorú vám strhol odberateľ: 1000,00 €
-daň po podaní daňového priznania -600,00 €
zrážková daň, ktorú vám daňový úrad vráti 400,00 €

Kedy si musím podať daňové priznanie v Nemecku?

Ak ste pracovali pre ARGE alebo ste mali v Nemecku stálu prevádzku.

Služby pre SZČO/s.r.o. v Nemecku

Pracujete v Nemecku, prípadne sa tam ešte len chystáte? Radi vám pomôžeme. Ponúkame vám celé spektrum služieb určených pre živnostníkov a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Čo je to ARGE?

ARGE (skratka z Arbeitsgemeinschaft, po slovensky pracovná spoločnosť) je združenie živnostníkov, ktorí spoločne a koordinovane pracujú na istej stavbe. Najznámejšie sú ARGE LETUSWORK a ARGE SBM NEXUS.

Ak pracujete pre takúto spoločnosť, vzniká vám povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku.

Čo sa považuje za stálu prevádzku?

Veľmi dôležité Za stálu prevádzku sa považuje to, ak pracujete v Nemecku na jednej stavbe dlhšie ako 12 po sebe idúcich mesiacov. Pozor, nie je to len kalendárny rok. Stála prevádzka sa môže začať napríklad v roku 2018 a pokračovať v roku 2019. To, či vám stála prevádzka vzniká, zistí daňový úrad podľa prehľadu stavieb. Ide o tabuľku, do ktorej zapisujete adresy stavieb, na ktorých pracujete a obdobia, počas ktorých na nich pracujete. Preto vám odporúčame, aby ste si nepretržite a čo najdôkladnejšie viedli stavebný denník.

Stála prevádzka sa teda môže začať napríklad už v roku 2018 a pokračovať v roku 2019 alebo dokonca až do roku 2020. To, či vám stála prevádzka vzniká, zistí daňový úrad podľa prehľadu stavieb. Ide o tabuľku, do ktorej zapisujete adresy stavieb, na ktorých pracujete a obdobia, počas ktorých na nich pracujete. Preto vám odporúčame, aby ste si nepretržite a čo najdôkladnejšie viedli stavebný denník.

Za stálu prevádzku nemecký daňový úrad považuje aj kumuláciu stavieb v jednom okrese, ktorých vzdialenosť vzdušnou čiarou je menej ako 50 km.

Rovnako sa za stálu prevádzku považuje aj tzv. ekonomická závislosť. Ide o prípady, kedy je odberateľ ekonomický závislý od jedného odberateľa po dlhšie časové obdobie (zvyčajne viac ako 1 rok).

Presné definície stálej prevádzky upravuje Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom, rovnako ako aj národné usmernenia nemeckého Finančného súdu (Bundesfinanzhof), daňového úradu (Finanzamt), prípadne iné podľa odvetvia.

Viac informácií vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Náš tip:

Podnikanie v Nemecku so sebou nesie množstvo povinností a byrokratickej záťaže. Ak chcete pracovať efektívnejšie, osvojte si jednoduché techniky time managementu a zvýšte svoju produktivitu.

Zdroj obrázka: pixabay.com (autor: bridgesward)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)