Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní 2023 krok za krokom: Ako postupovať

Výsledkom daňového priznania k dani z príjmov nemusí byť len suma, ktorú musíte odviesť štátu. V niektorých prípadoch je to presne naopak.

Vrátenie daní 2023 krok za krokom

Sú prípady, kedy si môžete si nárokovať vrátenie daní. Nie je to však automatické, treba dodržať určené kroky. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako správne postupovať, aby ste neprišli o daňový preplatok.

Kedy môžete požiadať o vrátenie daňového preplatku

Pri podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 vám môže vzniknúť preplatok. A to vtedy, keď ste počas roka zaplatili vyššie preddavky na daň, ako bola zistená daňová povinnosť v daňovom priznaní.

V praxi sa daňový preplatok najčastejšie týka týchto skupín daňovníkov:

 • dôchodcovia,
 • študenti,
 • osoby, ktoré časť roka nemali zamestnanie,
 • osoby na materskej dovolenke,
 • osoby, ktoré si uplatnili rôzne nezdaniteľné časti a daňové bonusy.

Navyše, fyzickým osobám môže vzniknúť preplatok nielen na dani z príjmov, ale aj na daňovom bonuse na zaplatené úroky a daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Termíny na vrátenie preplatku na dani z príjmov v roku 2023: Aké sú platné lehoty?

V súvislosti s vrátením daní sa ľudia najčastejšie pýtajú, kedy daňový úrad vyplatí vzniknutý daňový preplatok. Konkrétny termín závisí od týchto štyroch faktorov:

 • lehota na podanie daňového priznania,
 • výška preplatku – musí byť väčší ako 5 eur,
 • daňové nedoplatky a iné nevyrovnané platby, ktoré daňový úrad môže uhradiť práve týmto preplatkom,
 • požiadanie o vrátenie daní a správne vyplnenie údajov v daňovom priznaní.

Daňový úrad musí vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V roku 2023 platí, že ak ste podali daňové priznanie v štandardnom termíne do 31. marca, daňový preplatok vám vrátia do 10. mája.

VYBERTE SI SLUŽBU

Nezáleží tak na presnom termíne, kedy ste podali daňové priznanie, ale na lehote na jeho podanie. Ak ste si túto lehotu predĺžili, posunie sa aj lehota na vyplatenie daňového preplatku v roku 2023. Preplatok dostanete vždy do 40 dní od konca lehoty, v ktorej ste podali daňové priznanie.

Konkrétne termíny vyplatenia vyzerajú takto:

 • máj 2023 (podanie do 31. marca),
 • jún 2023 (podanie do 2. mája),
 • júl 2023 (podanie do 31. mája),
 • august 2023 (podanie do 30. júna),
 • september 2023 (podanie od 31. júla),
 • október 2023 (podanie 31. augusta),
 • november 2023 (podanie do 2. októbra).

3 rýchle kroky k daňovému preplatku: Ako požiadať o vrátenie daní

Aj keď vám vznikne nárok na vrátenie daní, nie je automatický. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 nestačí. O daňový preplatok musíte požiadať priamo v daňovom priznaní a vyplniť potrebné údaje.

Dodržte tento jednoduchý postup, ktorý sa skladá z troch krokov:

 1. Podajte daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2022 v jednej zo stanovených lehôt.
 2. V daňovom priznaní požiadajte o vrátenie preplatku na dani:
 • Fyzická osoba, typ A – oddiel XI. Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.
 • Fyzická osoba, typ B – oddiel XIV. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu.
 • Právnická osoba – časť IX. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.
 1. V príslušnej časti daňového priznania správne vyznačte krížikom, o vyplatenie ktorej sumy žiadate.

Akým spôsobom vám vrátia daňový preplatok

Ak vaše ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ, daňový preplatok vám ako zamestnancovi vyplatí práve on. Ak si daňové priznanie podávate sami, preplatok vám vráti daňový úrad.

Fyzické osoby majú na výber tri možnosti, akým spôsobom dostať daňový preplatok: na účet, na účet v zahraničí (ktorého daňovník nie je majiteľom) a poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane).

Právnické osoby majú dve možnosti, a to poštovou poukážkou (takisto do výšky 15 000 eur vrátane) alebo na účet.

Číslo účtu uveďte vo formáte IBAN. Ak žiadate vyplatiť preplatok na zahraničný bankový účet v inom tvare ako IBAN, uvediete číslo účtu, BIC/SWIFT kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky.

VYBERTE SI SLUŽBU

Vrátenie daní v praxi: 3 konkrétne príklady

Na záver uvádzame 3 konkrétne prípady, ktoré môžu nastať pri vrátení preplatku na dani v roku 2023:

 • Fyzická osoba – typ A

Zamestnanec podal daňové priznanie už v januári 2023 a požiadal o vrátenie daní. Napriek tomuto skorému termínu sa 40-dňová lehota na vrátenie daňového preplatku začína až 31. marca. Daňovník dostane preplatok do 10. mája 2023.

 • Fyzická osoba – typ B

Živnostník požiadal o vrátenie preplatku na dani z príjmov. Nemá žiadne daňové nedoplatky, no žiada o preplatok vo výške 3 eurá. Podľa daňového poriadku je však najnižšia možná suma na vyplatenie preplatku až vo výške 5 eur, preto daňovník stráca nárok na jeho vyplatenie.

 • Právnická osoba

Spoločnosť s ručením obmedzeným si podľa daňového priznania nárokuje preplatok vo výške 550 eur. Daňový úrad však eviduje, že s. r. o. má daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorý vznikol ešte za predošlé zdaňovacie obdobie, a to vo výške 250 eur,. Preplatok podľa daňového priznania 2023 sa tak rozdelí na dve časti: 250 eur použije daňový úrad na úhradu nedoplatku na dani z príjmov a zvyšných 300 eur vráti daňovému subjektu.

Sumár

Veľmi dôležité Žiadosť o vrátenie daní v roku 2023 sa skladá z troch jednoduchých krokov. Stačí ich dodržať, správne vyplniť daňové priznanie a v stanovenej lehote vám daňový úrad vyplatí vzniknutý preplatok na dani.

Pracovali ste v zahraničí? Overte si v našej online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní zo zahraničia. Daňová kalkulačka

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)