Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Winterbeschäftigungsumlage – poplatok za zamestnávanie v zime

Zima je mimoriadne náročné obdobie, ktoré mnohým ľuďom môže sťažiť ich pracovný život. Nemecký štát našťastie pomôže tým, že v niektorých povolaniach poskytne mimoriadnu podporu, tzv. Winterbeschäftigunsumlage.

Pracovali ste v zahraničí? Overte si v našej online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní. Daňová kalkulačka

Pri niektorých povolaniach zlé počasie znemožňuje plniť si svoje úlohy efektívne. Hovoríme tu okrem iného hlavne o sektore stavebníctva, záhradníctva a sektore pokrývačov striech. Výpadky pracovnej činnosti sú spojené hlavne s nižšou alebo žiadnou mzdou.

V takýchto prípadoch pomáha nemecký štát tým, že poskytuje mimoriadnu podporu, tzv. Winterbeschäftigunsumlage, predtým nazývanú aj Winterbauumlage, alebo Schlechtwetergeld.

Uplatňuje sa podnikmi v stavebníctve na doplnkové financovanie sezónneho Kurzarbeitergeld. Wintergeld je poskytovaný zamestnancom a zamestnávateľom štát prispieva na úhradu príspevkov. Vďaka zavedeniu Wintergeld je možné vyhnúť sa platbe sezónneho Kurzarbeitergeld.

Winterbeschäftigunsumlage sa považuje za vlastnú účasť na financovaní týchto výdavkov.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Sezónny Kurzarbeitergeld sa zamestnancom s dieťaťom vypláca vo výške 67% a zamestnancom bez detí vo výške 60% výšky ostatnej čistej mzdy. Financovaný je z príspevkov do poistenia v nezamestnanosti a je nezdaniteľný. Podlieha však progresii. Teraz si však môžu zamestnanci sezónny Kurzarbeitergeld navýšiť ešte o príspevky z tzv. Winterbeschäftigungsumlage.

Veľmi dôležité Poplatok za zamestnávanie v zime je povinná platba, ktorú vo výške 0,8 % z hrubej mzdy odvádza zamestnanec a vo výške 1,2 % zamestnávateľ.

Celý poplatok sťahuje zamestnávateľ v mene Bundesagentur fur Arbeit a táto povinnosť platí nezávisle od toho, či sa nároky z podpory stavebníctva v zime aj skutočne poskytnú, resp. poskytli.

V konečnom dôsledku slúži takto v priebehu roka nasporená suma na vyrovnanie zvýšených výdavkov na strane zamestnávateľa v sezónne slabších časoch, keď je zákaziek menej, ale mzdové náklady sú viac menej fixné.

V minulosti ale aj dnes je bežné, že zamestnávateľ cez zimu zamestnanca prepustí. Jediná alternatíva pre zamestnancov je, čerpať si v priebehu roka vytvorené nadčasy práve v zime alebo v čase bez zákaziek. Preto je hlavným cieľom Winterbeschäftigungsumlage práve plnohodnotné celoročné zamestnávanie pracovníkov.

Z tohto poplatku sa potom financuje:

  • Wintergeld – príplatok zamestnancom,
  • Wintergeld – zvýšené výdavky zamestnancom ,
  • vyplácanie príspevkov zamestnávateľom do sociálneho poistenia za sezónnych Kurzarbeitergeld-pracovníkov,
  • ako aj z toho vyplývajúce výdavky na správu.

Wintergeld-príplatok sa poskytne za každú v zlom počasí neodpracovanú hodinu. Napríklad pre pokrývačov striech sa jedná o 2,5 eura na hodinu. Tento príspevok je oslobodený od dane z príjmu a sociálnych odvodov. Podmienkou však je čerpanie vytvorených nadčasov a tak zamedzenie poberania sezónneho Kurzarbeitergeld.

Veľmi dôležité Príplatok na Wintergeld-zvýšené výdavky je zamestnancovi platený vo výške 1,00 € za každú opracovanú a zohľadniteľnú hodinu v čase od 15. decembra až do posledného februárového dňa. V decembri až do 90 hodín a v januári a februári až do 180 hodín. Tento príspevok je rovnako oslobodený od dane z príjmu a sociálnych odvodov.

Príspevky do Winterbeschäftigungsumlage, ktoré platil zamestnanec, je možné uplatniť v nemeckom daňovom priznaní k dani z príjmu ako daňový výdavok. Príspevky zamestnanca sú spravidla osobitne uvádzané priamo v jeho nemeckom ročnom zúčtovaní – Lohnsteuerbescheinigung.

 

Zdroje:

https://www.haufe.de/sozialwesen/sgb-office-professional/winterbeschaeftigungs-umlage_idesk_PI434_HI524967.html

https://crewmeister.com/de/magazin/winterbauumlage/

https://www.vlh.de/arbeiten-pendeln/beruf/winterbeschaeftigungsumlage-von-der-steuer-absetzen.html

https://soka-dach.de/service-hilfe/winterbeschaeftigungsumlage/

https://taxando.de/winterbauabgabe-in-der-steuererklaerung-so-wird-die-winterbauumlage-in-der-steuererklaerung-angegeben/

https://www.urlaubskasse-bayern.de/Saisonkurzarbeitergeld–Winterbeschaeftigungsumlage_52_0.html

https://www.helpster.de/winterbauumlage-wissenswertes-zur-einkommenssteuererklaerung_117135

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)