Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Najčastejšie daňové výdavky v nemeckom daňovom priznaní

Mnohí klienti sa nás pýtajú, aké výdavky si môžu v nemeckom daňovom priznaní uplatniť, aby dosiahli čo najvyšší daňový preplatok alebo aby čo najviac znížili výšku očakávaného daňového nedoplatku. Preto sme pripravili prehľad tých najčastejších výdavkov spolu s informáciou o tom, kto a kedy si ich môže uplatniť.

Najčastejšie daňové výdavky v nemeckom daňovom priznaní

Žiadať o vrátenie daní z Nemecka sa oplatí, aj keď ste tam pracovali len niekoľko mesiacov. Neváhajte. Získajte svoje dane.

Výdavky na ubytovanie v Nemecku

Výdavky na ubytovanie v Nemecku patria medzi výdavky dvojitej domácnosti (Doppelte Haushaltsführung).

Tie si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí:

  1. vedú vlastnú domácnosť na Slovensku, tzn. vlastnia alebo majú v prenájme dom či byt na Slovensku, alebo využívajú určitú uzatvorenú časť domu alebo bytu (napr. rodičov) a prispievajú na vedenie domácnosti minimálne 10 % z celkových nákladov domácnosti, a zároveň
  2. sú v Nemecku prihlásení na nejakej adrese a platia v Nemecku nájom alebo ubytovanie a iné náklady súvisiace s nájmom alebo ubytovaním (voda, plyn, nákup nábytku a pod.), a zároveň
  3. pravidelne cestujú na Slovensko do svojej domácnosti, ktorú považujú za centrum svojich životných záujmov.

Žiadať o vrátenie daní z Nemecka sa oplatí, aj keď ste tam pracovali len niekoľko mesiacov. Neváhajte.

Daňovníci spĺňajúci tieto tri podmienky si môžu v daňovom priznaní z Nemecka uplatniť:

  1. všetky náklady súvisiace s nájmom alebo ubytovaním v Nemecku,
  2. náklady na cestovné z Nemecka na Slovensko (za rodinou),
  3. náklady na telefonáty s rodinou,
  4. diéty na stravu za prvých 90 dní po príchode do Nemecka a pri každej zmene miesta ubytovania z pracovných dôvodov.

Výdavky na cesty do práce

Výdavky na cesty do práce si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí:

  1. prekonávajú z miesta ubytovania v Nemecku na miesto výkonu práce v rámci Nemecka určitú vzdialenosť pešo, autobusom, metrom, bicyklom, autom a pod.
  2. cestujú do práce v Nemecku zo Slovenska a nemôžu si tieto náklady uplatniť v rámci vedenia dvojitej domácnosti, pretože žiadnu vlastnú domácnosť na Slovensku nevedú.

Výdavky na životné alebo úrazové poistenie

Výdavky na životné alebo úrazové poistenie si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí si hradia úrazové alebo životné poistenie v Nemecku alebo aj na Slovensku. Pri spoločnom zdanení je možné uplatniť si v nemeckom daňovom priznaní aj náklady na úrazové alebo životné poistenie manželského partnera.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť

Výdavky na zdravotnú starostlivosť si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí mali v danom daňovom roku v Nemecku výdavky na zdravotnú starostlivosť a liečbu chorôb a tieto výdavky vedia zdokladovať.

Výdavky v súvislosti s finančnou podporou blízkej osoby

Výdavky v súvislosti s finančnou podporou blízkej osoby si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí finančne podporujú starších rodičov, študujúce dieťa nad 25 rokov alebo inú osobu, ktorá je odkázaná na ich finančnú pomoc.

Výdavky na starostlivosť o dieťa v Nemecku

Výdavky na starostlivosť o dieťa v Nemecku si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorí si platia opatrovateľku alebo škôlku pre svoje dieťa v Nemecku.

 Výdavky na pracovné prostriedky

Výdavky na pracovné pomôcky, oblečenie, náradie, pracovnú literatúru, jazykový alebo iný vzdelávací kurz v Nemecku si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorým tieto náklady vznikli a vedia ich zdokladovať.

 

O všetky tieto náklady sa daňovníkom zníži základ dane, z ktorého sa potom vypočíta daňová povinnosť.

Spoľahnite sa na odborníkov

O všetky tieto náklady sa daňovníkom zníži základ dane, z ktorého sa potom vypočíta daňová povinnosť. Ak vás tento článok zaujal a máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach vrátenia dane z Nemecka, prejdite na službu alebo nás neváhajte kontaktovať.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)