Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zdaňovanie kapitálových príjmov v Nemecku a potvrdenie NV Bescheinigung

Ak sa vaše príjmy nachádzajú pod hranicou nezdaniteľného minima v Nemecku, nemusíte dane odvádzať. Napriek tomu sa môže stať, že za vás vaša banka stiahne a odvedie dane, napríklad z vašich úspor. Tieto dane za určitých podmienok môžete získať späť, a to podaním daňového priznania. Ide to však aj jednoduchšie, s potvrdením NV - Nichtveranlagungs-Bescheinigung.

potvrdenie Nichtveranlagungs-Bescheinigung

Pre koho je potvrdenie NV Bescheinigung

Toto potvrdenie je užitočné pre investorov a sporiteľov, ktorí inak nemajú žiadny alebo len nízky príjem. Banka je totiž povinná zraziť daň z finančnej náhrady a odviesť ju na daňový úrad. Táto daň predstavuje 25 %, k nej sa pripočíta 5 % solidárny príspevok a prípadne aj 8 % alebo 9 % na cirkevnú daň.

Keď sú vaše ročné kapitálové príjmy (príjmy z bankových vkladov, akcií, úverov, fondov a i.) nižšie ako paušálna suma sporiteľa, môžete sa zrážke tejto dane vyhnúť. Paušálna suma sporiteľa je pre slobodných pri samostatnom zdanení vo výške 801,00 eur a pre zosobášených pri spoločnom zdanení vo výške 1.602,00 eur.

Veľmi dôležité Ak vaše kapitálové príjmy prekročia paušálnu sumu sporiteľa, bude daň z finančnej náhrady stiahnutá nezávisle od toho, aké vysoké sú vaše ostatné príjmy.

Oslobodzovací príkaz Freistellungsauftrag alebo potvrdenie NV

Ak sú vaše príjmy nízke a chcete zabrániť tomu, aby vám bola stiahnutá daň z finančnej náhrady, musíte svojej banke predložiť tzv. oslobodzovací príkaz (Freistellungsauftrag), alebo potvrdenie NV Bescheinigung, inak túto daň banka zrazí. Ak by ste takto zrazenú daň chceli získať späť, išlo by to už len podaním daňového priznania.

 

Príklad:

Banka vám vyplatila za váš vklad úroky vo výške 2.000,00 eur. Banka zrazí nasledujúce dane bez oslobodenia, s oslobodzovacím príkazom a s potvrdením NV takto:

Bez oslobodenia

 

S oslobodzovacím príkazom

 

S povrdením NV

 

Hrubé úroky (pred zdanením)

 

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Oslobodenie

 

0 € 1.602,00 € 0 €
Zostáva zdaniť

 

2.000,00 € 398,00 € 2000,00 €
Daň z finančnej náhrady

 

500,00 € 99,50 € 0 €
Solidárny príspevok

 

27,50 € 5,47 € 0 €
Čisté úroky (úroky po zdanení) 1.472,50 € 1.895,03 € 2.000,00 €

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a spoľahlivo

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Ako požiadať o potvrdenie NV

O vystavenie potvrdenia NV požiadate príslušný nemecký daňový úrad. Existuje na to žiadosť o vystavenie potvrdenia NV, v ktorej okrem svojich základných údajov uvediete aj výšku svojich predpokladaných príjmov a výdavkov. Na základe týchto údajov daňový úrad preverí, či predbežne nepripadá na tieto príjmy daň z príjmu, a vystaví vám potvrdenie.

Veľmi dôležité Všeobecne platí, že ak je suma vašich príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov (napr. zo zamestnania, náhrada mzdy a pod.) nižšia ako nezdaniteľné minimum, bude vám potvrdenie NV vystavené.

 

Nemecký daňový úrad týmto potvrdením potvrdzuje dve veci:

  1. to, že nemusíte platiť žiadne dane,
  2. to, že nemusíte podávať daňové priznanie.

 

Potvrdenie NV Bescheinigung vystavuje daňový úrad spravidla na tri roky. Bežne potrebujete viacero exemplárov pre každú banku, v ktorej máte uložený svoj kapitálový majetok.

Veľmi dôležité O vystavenie potvrdenia NV je potrebné úrad požiadať včas, aby ste ho získali a predložili banke ešte pred tým, než banka zrazí z vášho kapitálového majetku daň. Tú banka zrazí spravidla v deň, keď je vám suma kapitálu pripísaná na účet.

Potvrdenie Nichtveranlagungs-Bescheinigung však môže daňový úrad aj zrušiť. Ak je váš skutočný príjem v priebehu troch rokov nakoniec predsa len vyšší, musíte to daňovému úradu oznámiť. Potvrdenie NV musíte daňovému úradu vrátiť, ak vás k tomu úrad vyzve, alebo keď zaniknú predpoklady pre jeho vydanie.

Kedy úrad nevystaví potvrdenie NV

Obvykle nemecký daňový úrad len tak ľahko nerezignuje na vaše nemecké daňové priznanie. Chce totiž overiť, či ste na dani odviedli, čo ste mali, alebo či z toho ešte niečo nevie získať. Preto v podstate podľa zákona platí povinnosť nemecké daňové priznanie podávať. Len výnimočne sa viete tejto povinnosti vyhnúť. Napríklad vtedy, keď je daň u zamestnancov a sporiteľov vyrovnaná prostredníctvom zrážky dane.

Ale aj u zamestnancov chce úrad častokrát overiť, či bola doterajšia zrážka dane z príjmu dostatočná. Preto je v zákone zakotvené, že daňové priznanie je povinný podať aj zamestnanec, a to v závislosti od toho, či mal aj iné príjmy, v ktorej bol daňovej triede, či nepoberal náhradu mzdy a podobne. V týchto prípadoch, žiaľ, potvrdenie NV vystavené nebude.

Zverte sa odborníkom

Naši špecialisti vám spracujú nemecké daňové priznanie bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Pomôžeme vám získať celý daňový preplatok, na ktorý máte zákonný nárok, a to až za 4 roky spätne.

Zdroje:

https://www.buhl.de/steuernsparen/nv-bescheinigung-nichtveranlagung/
https://www.buhl.de/steuernsparen/freistellungsauftrag-nv-bescheinigung/

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)