Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zrušenie daňových tried 3 a 5 v nemeckom daňovom systéme

Nemecko má od decembra 2021 novú spolkovú vládu, čo prináša aj niekoľko zmien v daňovom systéme. Podľa jej koaličnej zmluvy majú byť zrušené daňové triedy 3 a 5. Takzvaný manželský splitting potom stratí svoj účinok. Namiesto toho sa má častejšie uplatňovať daňová trieda 4 s faktorom. Čo to bude pre daňovníkov znamenať? Dočítate sa v tomto článku.

zrušenie daňových tried 3 a 5 v Nemecku

Žiadať o vrátenie dane z Nemecka sa oplatí, aj keď ste tam pracovali len zopár mesiacov. Zistiť viac.

Čo je to manželský splitting

Doteraz mohli zo splittingu profitovať hlavne manželskí partneri, z ktorých jeden zarábal výrazne menej a ten druhý výrazne viac. Tak mohli manželia podaním spoločného daňového priznania v Nemecku výrazne ušetriť na dani, pretože sa vyčísľoval len jeden zdaniteľný príjem. Príjmy oboch manželov sa spočítali a následne delili na polovicu. Pre danú polovicu bola podľa tabuľky daňových sadzieb určená daň, ktorá sa následne zdvojnásobila. Tento postup bol výhodnejší ako samostatné zdanenia každého manžela zvlášť. Od roku 1958 platili manželské páry na dani vďaka splittingu menej, než keby si každý z partnerov nechal vypočítať dane samostatne.

Veľmi dôležité Ak bude odstránená daňová trieda 3 a 5, bude to znamenať, že každý z manželských partnerov odvedie na dani presne tú sumu, ktorá zodpovedá výške jeho príjmu.

Príklad:

Jeden z manželských partnerov pracuje na plný pracovný úväzok a má ročný zdaniteľný príjem vo výške 45.000,00 eur. Druhý partner pracuje na čiastočný úväzok a dosahuje ročný zdaniteľný príjem vo výške 15.000,00 eur. Ak podá každý z manželov daňové priznanie zvlášť, jeden zaplatí na dani z príjmu (bez solidárneho príspevku a cirkevnej dane) sumu 10.244,00 eur a ten druhý sumu 1.085,00 eur. Pre spoločný príjem vo výške 60.000,00 eur by pri spoločnom zdanení s uplatnením manželského splittingu odviedli na dani o 955,00 eur menej.

Žiadať o vrátenie dane z Nemecka sa oplatí, aj keď ste tam pracovali len zopár mesiacov

Dôvod zrušenia splittingu

Táto zmena by podľa „semaforovej“ koalície mala zabezpečiť viac spravodlivosti a prispieť  k zrovnoprávneniu mužov a žien. V koaličnej zmluve sa píše: „Zdanenie rodín chceme ďalej rozvíjať tak, že bude posilnená partnerská zodpovednosť a hospodárska nezávislosť s ohľadom na všetky formy rodín.“

Najmä Zelení označovali manželský splitting vo svojom volebnom programe ako „nespravodlivý“, pretože horšie zarábajúci partner musel platiť vyššie odvody, pričom lepšie zarábajúci partner mal z toho výhody.

Keďže vo veľkom počte manželstiev a partnerstiev často zarába viac peňazí muž, zatiaľ čo žena pracuje len na čiastočný úväzok, pretože sa okrem zamestnania stará aj o deti, doterajší splitting by len posilňoval tradičnú predstavu o mužovi ako živiteľovi a o žene ako gazdinej a matke. Kritici označujú tento model ako „nemoderný, neaktuálny“ a ako pascu pre ženy a matky, ktoré sú týmto tlačené do čiastočného úväzku.

Daňová trieda 4

Veľmi dôležité Pri zdaňovaní v daňovej triede 4 s faktorom by sa malo daňové zvýhodnenie prejaviť už počas roka.

V praxi to znamená, že finančný úrad najprv pre manželský pár vypočíta predbežnú ročnú daňovú povinnosť. Táto sa podelí 12-timi a takto vypočítaná suma sa mesačne zo mzdy oboch partnerov zrazí a odvedie. Týmto sa má okrem iného zabrániť aj vzniku daňových nedoplatkov.

Špecialisti na Nemecko

Našim klientom už od roku 2008 pomáhame so získaním daní, rodinných prídavkov, rodičovského príspevku či formulára U1 z Nemecka. Spoľahnite sa na nás.

Zdroje: RTL.de, Oeffentlichen-dienst.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)