Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

13. a 14. plat v Rakúsku

Platové podmienky zamestnancov v Rakúsku sú upravované kolektívnymi zmluvami (Kollektivvertrag). Kolektívne zmluvy sa uzatvárajú ročne a okrem iného sa v nich hovorí aj o 13. a 14. plate.

13 plat 14 plat rakusko

Pracovali ste v Rakúsku za posledných 5 rokov? Žiadajte o vrátenie daní. Získajte svoje dane

Kolektívne zmluvy v Rakúsku

Rakúsky pracovný zákon ustanovuje, že kolektívna zmluva má byť k dispozícii zamestnancovi na nahliadnutie.

Informáciu o tom, kde sa kolektívna zmluva nachádza, nájdete v pracovnej zmluve (Arbeitsvertrag) alebo v zákonom predpísanom liste zamestnanca, tzv. Dienstzettel.

Kolektívne zmluvy sa uzatvárajú ročne a okrem iného sa v nich hovorí aj o 13. a 14. plate.

  • Zákonom stanovený nárok na 13. plat, tzv. Weihnachtsgeld a 14. plat, tzv. Urlaubsgeld v Rakúsku neexistuje.
  • Výška 13. a 14. platu predstavuje približne jeden mesačný plat, presnejšie je to upravené v platnej kolektívnej zmluve.
  • Výška 13. a 14. platu závisí od druhu pracovného pomeru (Vollzeit / Teilzeit).
  • Aj termín vyplácania je uvedený v kolektívnej zmluve. Pre 13. plat je to obvykle koniec roka v mesiaci november alebo december a pre 14. plat polovica roka v júni alebo v júli.
  • Počas materskej a rodičovskej dovolenky, vojenskej alebo civilnej služby nemáte nárok na spomenuté platy.

Žiadať o vrátenie daní z Rakúska môžete až 5 rokov spätne. Neváhajte

Veľmi dôležité V prípade, že ste neodpracovali celý kalendárny rok, teda 12 mesiacov, 13. a 14. plat vám bude vyplatený v alikvotnej čiastke v závislosti od počtu odpracovaných mesiacov. Nárok vám vznikne po 5 odpracovaných mesiacoch.

Ak pre odvetvie, v ktorom pracujete, nie je možné uplatniť nariadenia stanovené v kolektívnej zmluve, je potrebné si tieto náležitosti dohodnúť priamo so zamestnávateľom.

Urlaubsgeld vs. Urlaubsentgelt

Urlaubsgeld nie je to isté, čo Urlaubsentgelt. Urlaubsgeld je 14. plat alebo inak povedané dovolenková prémia. Urlaubsentgelt je náhrada mzdy za dovolenku.

Náš tip:

  1. Dbajte na to, aby všetky podmienky boli stanovené vopred, mali písomnú formu a aby ich zamestnávateľ podpísal.
  2. Vedeli ste, že existuje možnosť na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z rakúskeho fondu BUAK? V blogu sme sa s vami podelili o to, kedy máte na vyplatenie nárok a ako oň požiadať.
  3. Či ste už v krajine odpracovali menej ako jeden rok, alebo hoci aj niekoľko rokov, pravdepodobne vám vznikol nárok na vrátenie daní z Rakúska. Daňový preplatok vám vieme získať až za 5 rokov spätne a v plnej legálnej výške. Stačí vyplniť jednoduchý online formulár.
  4. V našom ďalšom blogu si tiež prečítajte, kto môže a kto musí podať rakúske daňové priznanie.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)