Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kto môže a kto musí podať rakúske daňové priznanie?

Pracovali ste v minulosti v Rakúsku, prípadne stále pracujete a rozmýšľate, dokedy a akým spôsobom môžete požiadať o vrátenie daní z Rakúska?

Veľká rakúska vlajka vlajúca vo vetre

Rakúske daňové priznanie s nami je hračkou. Vedeli ste, že jeho podaním môžete získať stovky eur? Získajte svoje dane

Aktualizácia: 11. jún 2020

V prípade, že sa rozhodnete podať daňové priznanie v Rakúsku dobrovoľne, aj keď vám zo zákona táto povinnosť nevyplýva, je to možné urobiť 5 rokov spätne počas celého roka neobmedzene. To znamená, že v roku 2020 si môžete požiadať o daňové vyrovnanie (vrátenie daní z Rakúska) za roky 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015.

Ak vám zo zákona vznikne povinnosť podať daňové priznanie v Rakúsku, je potrebné dodržať tieto lehoty:

 • do 30. apríla, respektíve 30. júna (podanie cez FinanzOnline), najneskôr však do 30. septembra nasledujúceho roka.

Rakúske daňové priznanie s nami je hračkou. Vedeli ste, že jeho podaním môžete získať stovky eur?

Kedy mám povinnosť podať Rakúske daňové priznanie?

Povinnosť podať rakúske daňové priznanie vám vznikne:

 • ak vás na to vyzve rakúsky daňový úrad;
 • ak bol váš príjem za daný rok vyšší ako 12.000,00 €;
 • ak ste mali v Rakúsku aj iný príjem, ako len zo závislej činnosti (napr. príjem zo živnosti, prenájmu) a ten presiahol sumu 730,00 €;
 • ak vám zamestnávateľ neprávom uplatnil Pendlerpauschale (náklady na cestovné v rámci Rakúska), prípadne uplatnil príliš vysokú sumu;
 • ak ste mali počas daného roka dvoch a viacerých zamestnávateľov;
 • ak ste poberali Krankengeld (nemocenské, rehabilitácia);
 • ak ste poberali Insolvenzgeld (konkurz zamestnávateľa);
 • ak ste poberali príspevky z fondu BUAK;
 • ak ste mali viaceré príjmy z dôchodkového zabezpečenia;
 • ak vám zamestnávateľ uplatnil vo výplate v danom roku Freibeträge (nezdaniteľné položky);
 • ak vám zamestnávateľ uplatnil príspevok na dieťa, na samoživiteľa, osamelého rodiča a iné príspevky, aj keď ste na ich uplatnenie nespĺňali podmienky.

Zamestnanec môže podať rakúske daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní viacerými spôsobmi:

 • osobne (na príslušnom daňovom úrade);
 • poštou;
 • elektronicky.

 

Náš tip:

Požiadajte o daňové priznanie v Rakúsku online prostredníctvom jednoduchého formulára. Odporúčame vám tiež prečítať si náš ďalší blog, ktorý vymenúva odpočítateľné položky v rakúskom daňovom priznaní.

 

Podanie rakúskeho daňového priznania za rok 2020 v papierovej forme

 

Aby bola vaša žiadosť spracovaná úspešne, je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad vyplnený a podpísaný formulár L1, prípadne prílohy L1i, L1ab, L1d, L1k, L1k bFm v závislosti od uplatnenia daňových úľav. Nie je nutné, aby ste zasielali ročné zúčtovanie príjmov, potvrdenia o poberaní dávok v nezamestnanosti a podobne. Všetkými potrebnými informáciami o vašich príjmoch rakúsky daňový úrad disponuje, a to z toho dôvodu, že zamestnávateľ a iné inštitúcie sú povinné všetky podklady zaslať na úrad najneskôr do konca februára nasledujúceho roka. A preto až po ich prijatí je možné spracovať vaše daňové priznanie.

 

Veľmi dôležité Rakúsky daňový úrad spracováva žiadosti chronologicky. Dĺžka spracovania je od 4 do 6 mesiacov. Telefonické overenie spracovania žiadosti neurýchli proces spracovania.

Podanie rakúskeho daňového priznania za rok 2020 elektronicky

 

Rýchlejší a pohodlnejší spôsob podania vášho daňového priznania je prostredníctvom elektronického portálu rakúskeho daňového úradu s názvom FinanzOnline. Prihlásenie a samotná registrácia je možná len osobne, a to na príslušnom daňovom úrade prostredníctvom formulára FON1. Po jeho vyplnení vám budú pridelené prihlasovacie údaje. Nezabudnite na doklad totožnosti, napr. cestovný pas, občiansky alebo vodičský preukaz. Elektronická registrácia je možná v prípade, ak používate rakúske telefónne číslo, prípadne prijímate poštu na rakúskej adrese, len v tomto prípade vám budú môcť byť zaslané prihlasovacie údaje.

 

Výhody FinanzOnline

 

 • rýchlejšie spracovanie daňového priznania (2 – 4 mesiace);
 • prístup k podkladom potrebným pre daňové priznanie;
 • možnosť kedykoľvek nahlásiť zmenu v osobných údajoch;
 • prijatie pošty do elektronickej schránky (upozornenie o prijatí príde e-mailom);
 • elektronická, teda rýchlejšia komunikácia s daňovým úradom.

 

Rakúsky daňový úrad je oprávnený vyžiadať doplňujúce informácie a podklady k vášmu daňovému priznaniu dodatočne. Je dôležité, aby ste všetky dokumenty (napr. účty za ubytovanie, knihu jázd a pod.) uchovávali 7 rokov.

Prijali ste výzvu na podanie rakúskeho daňového priznania?

 

Všeobecne platí, že ak príjem zo závislej činnosti nepresiahol výšku 11.000,00 eur (základ dane, resp. čistý príjem), nie ste povinný daňové priznanie podávať. Ale neplatí to v prípade, ak vás na jeho podanie rakúsky daňový úrad vyzve. Výzvu na podanie daňového priznania zasiela rakúsky daňový úrad písomnou formou. Súčasťou výzvy sú aj formuláre rakúskeho daňového priznania. Dôležité je dodržať lehotu podania uvedenú v korešpondencii.

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania rakúskeho daňového priznania, radi vám ich zodpovieme a pomôžeme získať vaše peniaze späť. Neváhajte nás kontaktovať.

Náš tip

Radi vám tiež pomôžeme získať rodinné prídavky z Rakúska, tzv. Familienbeihilfe. Dokonca aj za 5 rokov spätne, čiže ich kumulatívna výška sa môže vyšplhať na tisíce eur! Neváhajte nás kontaktovať čím skôr. 

 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)