Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Freistellung – najčastejšie otázky a odpovede

Azda každý slovenský živnostník, ktorý pracuje v Nemecku na stavbe, pozná pojem Freistellung. Stretávajú sa s ním aj majitelia stavebných spoločností, ktorí do tejto krajiny vysielajú chlapov. V tomto texte sme pre vás zozbierali tie najčastejšie otázky, týkajúce sa tohto významného dokumentu.

Čo to je Freistellung?

Freistellung je skráteným výrazom odvodeným z názvu Freistellungbescheinigung, pre ktoré existuje v slovenčine zaužívané pomenovanie Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane

Potrebujú ho všetci živnostníci (SZČO) a majitelia s.r.o., ktorí v Nemecku vykonávajú činnosti súvisiace so zhotovením stavby.

Ten, kto nemá platný Freistellung, prichádza o 15 % z každej vystavenej faktúry. Presne takúto čiastku mu je totiž povinný strhnúť odberateľ jeho služieb a odviesť ju formou spomínanej stavebnej zrážkovej dane, ktorá má názov Bauabzugsteuer.

Platí, že Freistellung musí byť platný v čase úhrady faktúry, nie v čase jej vystavenia. To znamená, že ak ho ešte nemáte po príchode do Nemecka, no chcete už začať pracovať, nič vám nebráni. 

 

Odporúčame vám však požiadať oň čo najskôr

 

Ako vybaviť Freistellung?

Prvým krokom, ktorý predchádza samotnej žiadosti o Freistellung, je žiadosť o pridelenie nemeckého daňového čísla, tzv. Steuernummer.


Bez tohto identifikátora nemôžete v Nemecku legálne pôsobiť. Potrebujete ho na celú škálu úkonov a nemecký daňový úrad vás eviduje práve pod vašim daňovým číslom. Ide v podstate o ekvivalent slovenského DIČ (daňového identifikačného čísla). 


NÁŠ TIP: vedeli ste, že v TJ-Legal vám dokážeme vybaviť Freistellung a Steuernummer v rámci jedného výhodného balíčka? Nemusíte si lámať hlavu s tým, ako na to. Vyplníte jednoduchú žiadosť a v priemere za mesiac vám získame ako daňové číslo, tak oslobodenie od zrážkovej dane.

 

Aká je platnosť Freistellungu?

Pozor, Freistellung nemá neobmedzenú platnosť.

To, na aké dlhé obdobie vám nemecký daňový úrad vystavil Freistellung, sa dozviete v rozhodnutí o jeho vystavení. Ak ste oň žiadali prostredníctvom našej spoločnosti, vždy vás o tom informujeme.

Oslobodenie vám môže byť vystavené na obdobie jedného roka, na pol rok, stretli sme sa už aj s Freistellungami na 3 mesiace.

Keď sa koniec platnosti začne blížiť a vy plánujete naďalej pôsobiť v Nemecku, odporúčame vám požiadať o jeho predĺženie. Keďže tento proces tiež trvá nejaký čas (s rezervou rátajte 4 – 8 týždňov), ideálne je riešiť vec v predstihu.

Ušetrite 15 % z každej faktúry a pracujte v Nemecku bez starostí. Kontaktujte nás!

Je Freistellung povinný?

Nie.

 

V Nemecku môžete na stavbe pracovať aj bez platného Freistellungu, žiaden zákon nehovorí o opaku.

Pozrime sa však na vec z ekonomického uhla – chcete prichádzať o 15 % z každej vystavenej faktúry? Pri modelovej sume 1.000 eur by ste takto museli odviesť až 150 eur. Nehovoriac o tom, že zárobky v Nemecku sú často radovo vyššie.

Freistellung nie je povinný, no my ho považujeme za absolútne nevyhnutný

 

Je možné získať naspäť už odvedená daň?

Áno, za istých podmienok. Každý prípad je potrebné prehodnotiť individuálne. 

Žiadať o Bauabzugsteuer je možné až vždy po skončení daňového roka (ktorý je v Nemecku zhodný s kalendárnym). Teda napríklad v roku 2025 môžete žiadať o vrátenie zrážkovej dane, ktorú ste odviedli v roku 2024. 

 

NÁŠ TIP: s vrátením Bauabugsteuer vám radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať a zistite, či máte nárok. 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky či nejasnosti, odpovede na ktoré ste nenašli v tomto texte, neváhajte nám napísať na kontakt@tj-legal.com

 

Prečítajte si tiež:

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)