Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Freistellung a Steuernummer – aké služby ešte potrebujete?

Ak pôsobíte v stavebnom sektore v Nemecku, tak termíny Freistellung a Steuernummer už nepochybne poznáte. Aké ďalšie služby potenciálne môžete potrebovať?

Steuernummer a Freistellung sú základom

Veľmi dôležité V krátkosti si zopakujme, prečo potrebujete Steuernummer a Freistellung, ak chcete pracovať v stavebníctve na území Nemecka. Týka sa to rovnako SZČO, ako aj spoločností, ktoré do Nemecka vysielajú svojich dodávateľov:

  • Steuernummer – nemecké daňové číslo potrebuje každý podnikateľský subjekt, ktorý chce pôsobiť v Nemecku, bez ohľadu na odvetvie priemyslu. Bez Steuernummer nezískate nielen Freistellung, ale ani žiadnu inú službu z tohto článku. Daňové číslo potrebujete, ak chcete v Nemecku podnikať legálne.
  • Freistellung – oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane sa týka všetkých živnostníkov a firiem, ktorí na území Nemecka pracujú v stavebnom odvetví. Ak Freistellung nemáte, odberateľ vašich služieb je povinný vám z každej vystavenej faktúry strhnúť 15% z celkovej sumy a odviesť túto čiastku formou zrážkovej dane. 

Nechajte si spracovať žiadosť o Freisttellung a Steuernummer u odborníkov v TJ-Legal.

Nezabúdajte na svoje povinnosti v Nemecku

V závislosti od charakteru vášho podnikania či práce v Nemecku môžete potrebovať aj niektoré z našich ďalších služieb:

  • ELSTER – tento elektronický podpis potrebujete, ak v Nemecku chcete podávať daňové priznanie. S jeho pomocou tiež môžete zrýchlene požiadať o Freistellung, prípadne oznamovať úradom zmeny vo svojej podnikateľskej činnosti.
  • Lohnsteuer-Anmeldung – využívate na prácu v Nemecku vlastných zamestnancov? Vzniká vám povinnosť podávať aj hlásenie k registrácii pre daň zo mzdy za zamestnancov. Periodicita môže byť mesačná, kvartálna alebo ročná. 
  • Umsatzsteuererklärung – máte v Nemecku subdodávateľov v stavebnej oblasti? Máte povinnosť ročne si podávať daňové priznanie k DPH. Termín je do 31. júla za predošlý kalendárny rok, je možné požiadať predĺženie lehoty o tri kalendárne mesiace.
  • Umsatzsteuer-Voranmeldung – podobne ako pri nemeckom daňovom priznaní k DPH, ak máte subdodávateľov, môže vám vzniknúť aj povinnosť podávať súhrnné výkazy k DPH.
  • Zoll vysielate do Nemecka svojich zamestnancov (pozor, nie živnostníkov)? Máte povinnosť prihlásiť ich na tamojšom colnom úrade Zollamt. Musíte tak urobiť najneskôr jeden deň pred ich vyslaním. 

Kompletný zoznam našich služieb pre podnikateľov a živnostníkov v Nemecku si pozrite na tomto odkaze

Ponúkame aj odborné poradenstvo

Dostali ste korešpondenciu od nemeckých úradov a neviete, čo s ňou? Vyskytol sa vám pri podnikaní nejaký problém, napríklad s DPH či colnou kontrolou?

Ostaňte bez obáv. V takomto prípade určite využijete naše odborné poradenstvo pre podnikateľov a SZČO pôsobiace v Nemecku.

Radi vám pomôžeme, nech ste v akomkoľvek štádiu podnikania. Či pred vycestovaním do Nemecka, počas neho, alebo hoci aj po ukončení činnosti. Neváhajte nás kontaktovať aj vtedy, keď už je váš problém urgentný, alebo vám napríklad hrozí exekúcia.

Máme dlhoročnú prax aj s vedením účtovníctva a daňových priznaní pri dodaní tovaru a služieb v Nemecku. Žiaden problém nás neprekvapí. Neváhajte nás kontaktovať a spoločne posunieme váš biznis na vyššiu úroveň. 

Získajte Freistellung a neprichádzajte o 15% svojich peňazí. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)