Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Koronakríza a dane v Nemecku – 16 zmien pre daňovníkov

Koronavírus ovplyvnil naše každodenné životy, no okrem toho spôsobil aj niekoľko zmien v daňovej oblasti. Ak pracujete alebo ste pracovali v Nemecku, tieto informácie sa vám určite budú hodiť. Ako teda Covid 19 ovplyvní vaše dane a daňové priznanie v Nemecku? Na to odpovie náš článok.

robotníci v práci s rúškami koronakríza Nemecko

Zmeny pre všetkých nemeckých daňovníkov

 1. Odloženie splatnosti vyrubeného nedoplatku či preddavkov na daň sa zjednoduší. Daňové úrady boli usmernené, aby do 31.12.2020 neuplatňovali žiadne prísne podmienky pri posudzovaní žiadostí o odklad. Daňové dlhy môžu byť uhradené k neskoršiemu termínu bez toho, aby vznikli úroky z omeškania.

 

 1. Do 31.12.2020 sa majú finančné úrady vzdať možnosti účtovať penále za oneskorenú úhradu nedoplatkov. Predpokladom však je, že platbu nemôžete uskutočniť kvôli koronakríze. To platí okrem iného aj na daň z príjmu.

 

 1. Preddavky na daň za rok 2019 si môžete paušálne znížiť a už uhradené preddavky si môžete požiadať vyplatiť späť. Podmienkou však je, že ste zaznamenali zníženie obratu z dôvodu koronakrízy.

 

 1. Spolková vláda schválila zníženie dane z obratu. Všeobecná daňová sadzba vo výške 19 % sa znížila na 16 % a znížená daňová sadzba zo 7 % na 5 %.

 

 1. Aby sa dopyt po elektronických autách počas koronakrízy neznížil, rozšírila spolková vláda prémie. Prémia pri kúpe elektrických áut a plugin-hybrid bola zdvojnásobená na 9 000 €. Pre čisto elektrické vozidlá bola 10-ročná lehota na oslobodenie od platby dane z motorových vozidiel predĺžená do 31.12.2030.

 

 1. Doklad o daroch bol zjednodušený. Pre dary v období od 01.03.2020 do 31.12.2020 poskytnuté v hotovosti stačí už len pokladničný doklad a pri bezhotovostných daroch je potrebný len bankový výpis.

 

 1. O uplatnenie straty môžete požiadať už pred spracovaním daňového priznania. Kým doteraz bola hranica pre uplatnenie straty stanovená na 1 milión eur pri samostatnom zdanení a 2 milióny pri spoločnom zdanení, pre roky 2020 a 2021 bola zvýšená na 5 miliónov pri samostatnom zdanení a 10 miliónov pri spoločnom zdanení manželov.

 

Zmeny pre rodiny s deťmi

 

 1.  Odškodnenie pri výpadku kvôli zatvoreným školámRodičia majú nárok na náhradu mzdy, keď sa kvôli zatvoreným školám musia o svoje deti starať sami a nemôžu chodiť do práce. To platí pre všetkých rodičov s deťmi, ktoré majú menej ako 12 rokov. Náhrada mzdy predstavuje 67 % čistého príjmu, maximálne však 2 016 €, a vypláca sa rodičom maximálne 10 týždňov. Túto sumu vyplatí rodičovi jeho zamestnávateľ. Ten si následne požiada o ich preplatenie.Pre rodiča ako daňovníka to znamená, že je povinný podať nemecké daňové priznanie a túto náhradu mzdy uviesť vo svojom daňovom priznaní. Tá mu v rámci progresie navýši daňovú sadzbu, ktorou sa zdaní jeho zdaniteľný príjem. To žiaľ môže viesť aj k vzniku daňového nedoplatku.

Získajte dane z Nemecka

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Nemecku a získať daňový preplatok, na ktorý máte možno plný zákonný nárok, v plnej legálnej výške.

 1. Ak si rodič zabezpečil alternatívnu starostlivosť o dieťa počas zatvorených škôl, môže si zo základu dane odčítať výdavky s tým spojené. Pritom je jedno, či ide o cestovné výdavky starej mamy alebo o odmenu pre opatrovateľku. Dôležité však je, že rodičovi musí byť vystavený účet, ktorý on následne uhradí bankovým prevodom.

 

 1. Daňová úľava pre samovychovávajúcich sa zvýšiAby sa v čase koronakrízy podporil rodič, ktorý vychováva svoje deti sám, dočasne bola zvýšená daňová úľava pre takýchto rodičov. Tá bude v roku 2020 a 2021 predstavovať sumu 4 008 €, plus 240 € pre každé ďalšie dieťa.

 

 1. Kinderbonus – jednorazový bonus na detiVšetci, ktorí mali v roku 2020 nárok na rodinné prídavky z Nemecka, dostali jednorazový bonus na deti, tzv. Kinderbonus, v celkovej výške 300 € vyplatený v dvoch splátkach. Aj v roku 2021 bude rodičom tento bonus vyplatený, a to vo výške 150 €.Všetky výšky príspevkov a bonusov na deti sme spísali v článku našej dcérskej spoločnosti Kindergeld.click: Kindergeld a bonusy pre rodičov pracujúcich v Nemecku v roku 2021

 

Zmeny pre zamestnávateľov a zamestnancov

 

 1. Zamestnanci majú už teraz možnosť požiadať o zníženie daňového zaťaženia. Je však potrebné predložiť žiadosť o daňovú úľavu na príslušný nemecký daňový úrad. Zamestnávateľ vám potom bude z hrubej mzdy sťahovať nižšiu daň a na váš účet zasielať vyšší čistý príjem. Táto možnosť však nie je vhodná pre všetkých daňovníkov. Vyvolá totiž povinnosť podať nemecké daňové priznanie aj napriek tomu, že vznikne daňový nedoplatok.

 

 1. Nezdaniteľný Corona-Bonus
  Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom vyplatiť nezdaniteľný Corona-Bonus, a to maximálne vo výške 1 500 €. Opatrovatelia dostanú od štátu opatrovateľský bonus vo výške 1 000 €.

 

 1. Odškodnenie pri nariadenej karanténe
  Zamestnanec, ktorý sa nachádza v nariadenej karanténe, má nárok na náhradu mzdy, ktorá predstavuje 67 % čistého príjmu, avšak maximálne 2 016 €. Tú vypláca zamestnávateľ, ktorú si ju následne požiada preplatiť. Aj táto náhrady mzdy podlieha progresii.

 

 1. Zjednodušená náhrada za skrátený pracovný čas – Kurzarbeit
  Aby sa v čase koronakrízy zabránilo masívnemu prepúšťaniu, uvoľňuje spolková vláda podmienky pre vyplácanie náhrady za skrátený pracovný čas – tzv. Kurzarbeitergeld. Táto náhrada je nezdaniteľná, ale aj tak je potrebné pri jej poberaní podávať nemecké daňové priznanie a uviesť ju v tomto priznaní. Podlieha totiž progresii.

 

 1. Krátkodobé zamestnávanie
  Pri krátkodobom zamestnávaní ide o pracovný pomer, ktorý je od začiatku uzatvorený na dobu určitú. Doteraz bolo možné takýto pracovný pomer uzatvoriť maximálne na 70 dní, teda 3 mesiace. Aby sa ochránili určité pracovné odvetvia, bolo toto obmedzenie predĺžené na 115 dní, teda 5 mesiacov.

Obráťte sa na nás

Ak vo vás predchádzajúce riadky vyvolali ďalšie otázniky týkajúce sa nemeckého daňového priznania či iných daňových povinností, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám všetko vysvetlíme podrobnejšie s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: aleksandarlittlewolf Freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)