Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kto je a kto nie je váš „toeslag partner“ pre poberanie príspevkov z Holandska?

Každý občan Európskej únie pracujúci v Holandsku má nárok na príspevky, ako napríklad zdravotný príspevok Zorgtoeslag, príspevok na deti Kindgebonden budget a ďalšie.

toeslag partneri poberajú príspevky z Holandska

Pre vyžiadanie príspevkov z Holandska je potrebné splniť niekoľko podmienok. Pri kalkuláciách nárokov na príspevky sa taktiež zohľadňuje životná situácia žiadateľa – či má alebo nemá partnera pre príspevky. Holandský daňový úrad používa termín „toeslag partner“, používa sa aj anglická verzia „allowance“ alebo „benefit“ partner. V ďalšom texte ho budeme nazývať partnerom pre príspevky.

Partner pre príspevky je človek, ktorého príjem sa zaráta do výpočtu vášho (spoločného) nároku na príspevky.

Kto môže byť vašim partnerom pre príspevky ?

Ste vydatá/ženatý alebo žijete v registrovanom partnerstve? V takom prípade je váš partner aj vaším „toeslag“ partnerom a jeho/jej príjem bude zahrnutý pri výpočtoch nároku na príspevky.

V prípade, že je niekto ďalší registrovaný na vašej adrese, alebo má na tej istej adrese trvalé bydlisko, aj táto osoba môže byť vašim „allowance“ partnerom. Toto platí v prípade, ak sa aspoň jedna z nasledujúcich situácií zhoduje s vašou situáciou:

  1. Máte pred notárom uzatvorenú zmluvu o spolužití (Cohabitation agreement – je to zaužívaná právna forma v Holandsku).
  2. Máte spolu dieťa.
  3. Vy alebo váš partner ste si osvojili/uznali dieťa toho druhého.
  4. Ste partnermi pre dôchodkový systém.
  5. Vlastníte spolu nehnuteľnosť a bývate v nej spolu.
  6. Vy alebo jeden z vašich spolubývajúcich má dieťa do 18 rokov, ktoré žije doma.
  7. Je váš spolubývajúci ďalším podnájomníkom? V takom prípade si nie ste navzájom partnermi pre príspevky.
  8. Ak ste „tax partners“ – partnermi pre daňové účely, od roku 2021 si nie ste navzájom automaticky partnermi pre príspevky, no pre rok 2020 a predtým ste boli.
  9. Boli ste partnermi pre príspevky aj minulý rok.

Bývate v dome s ďalšími ľuďmi?

V takom prípade platí prvá možná situácia z prehľadu vyššie. Máte napríklad s jednou osobou dieťa (situácia 2) a s inou osobou vlastníte nehnuteľnosť (situácia 5)? V takom prípade je osoba, s ktorou máte dieťa, vaším partnerom pre príspevky.

Žijete s dieťaťom alebo vnúčaťom, rodičom alebo starým rodičom, bratom alebo sestrou?

V prípade, ak žijete so svojím dieťaťom alebo rodičom, alebo s ďalším príbuzným, ste si navzájom partnermi pre príspevky len vtedy, ak máte obaja 27 rokov alebo viac.

Nie ste si istí vašou konkrétnou situáciou? Môžete si ju jednoducho overiť  pomocou nástroja na stránke Belastingdienst:

Do I have an allowance partner?

Poberáte príspevok na bývanie?

Poberáte príspevok na bývanie a nie ste zaregistrovaný na rovnakej adrese ako váš manžel/manželka alebo partner/partnerka? V takom prípade sa do príspevku na bývanie nepočíta ako partner na príspevok, ale na ostatné príspevky áno.

Od akého momentu sa niekto počíta ako môj toeslag partner?

Pravidlá sa od roku 2021 zmenili. Pred rokom 2021 by ste sa mohli stať partnermi pre príspevky so spätnou platnosťou, ak ste predtým spolu žili. Teraz to už neplatí.

Veľmi dôležité Navzájom ste si partnermi len od zmeny vašej situácie – napr. od dátumu sobáša, dátumu kúpy spoločnej nehnuteľnosti, dátumu narodenia dieťaťa a podobne.

Podrobnejšie informácie o podmienkach do roku 2020 a od roku 2021 nájdete na stránke holandského daňového úradu Belastingdienst:

Odkedy sa stávame partnermi (pravidlá od roku 2021)

Odkedy sa stávame partnermi (pravidlá do roku 2020 vrátane)

Čo ak už nie ste partnermi na príspevky?

Ak sa rozvediete alebo rozídete, zvyčajne už nie ste partnermi pre príspevky. Ako to presne funguje, závisí od toho, či ste boli zosobášení, registrovaní partneri alebo ste spolu len žili.

Ak sa vás táto situácia týka, na stránke daňového úradu Belastingdienst si môžete prečítať, čo musíte vybaviť, ak sa s partnerom rozchádzate:

Rozchádzame sa – čo je potrebné vybaviť pre príspevky

Obráťte sa na nás

S registrovaním alebo odregistrovaním vášho partnera pre príspevky vám radi pomôžeme u nás v TJ Legal. Neváhajte nás kontaktovať!

Výnimočné situácie

V niektorých situáciách platia iné pravidlá – o týchto situáciách si môžete prečítať viac na stránke Belastingdienst:

Môj partner pre príspevky býva dočasne na inej adrese

Môj partner/partnerka pre príspevky žije v domove dôchodcov

Môžem požiadať, aby sa niekto nepovažoval za môjho partnera pre príspevky?

Môj partner pre príspevky žije v zahraničí

Korešpondenčná adresa

Niekto s vami nebýva, ale je zaregistrovaný na vašej adrese s korešpondenčnou adresou? Potom táto osoba nie je vaším partnerom pre príspevky.

Veľmi dôležité UPOZORNENIE:  Výška príspevkov pre slobodného žiadateľa je v porovnaní s výškou príspevkov pre pár vyššia. V prípade, že máte partnera pre príspevky a nie je zaregistrovaný, môže vzniknúť nedoplatok, ktorý bude daňový úrad žiadať späť.  Holandské úrady je potrebné informovať o všetkých zmenách v životnej situácii čo najskôr.

Náš tip

Prečítajte si viac o tom, ako funguje holandský príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag. Ak pracujete v Holandsku a máte deti, prečítajte si tiež náš blog na tému Kindgebonden budget, teda príspevok na deti v Holandsku. Chcete zistiť, či máte nárok na spomenuté príspevky alebo na rodinné prídavky v Holandsku? Neváhajte sa na nás obrátiť, radi vám pomôžeme.

Pracujete v Holandsku?

Radi vám pomôžeme s vrátením daní, so získaním holandských prídavkov na deti Kinderbijslag, príspevku na zdravotné poistenie Zorgtoeslag, daňového bonusu na partnera Algemene heffingskorting či so získaním formulára U1. Vyberte si službu z našej ponuky alebo nás kontaktujte.

Zdroj: Belastingdienst.nl

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)