Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ktorý z rodičov žiada po rozvode o nemecké detské prídavky?

Pracujete vy, resp. druhý rodič vašich detí v Nemecku? Možno vás teda zaujme informácia, že potenciálny nárok na detské prídavky máte aj na dieťa, s ktorým po rozvode nežijete v jednej domácnosti.

V tomto blogu vám poradíme, ako sa zorientovať v nemeckých zákonoch a tento nárok si uplatniť.

Nemecké detské, hovorovo aj rodinné prídavky sú vyplácané na každé dieťa do 18 rokov, resp. do 25 rokov, ak je toto dieťa študentom denného štúdia strednej alebo vysokej školy. V prípade, že si dieťa aktívne hľadá prácu a je evidované na úrade práce, nárok vzniká aj do jeho 21. roku života.

Na deti, ktoré žijú v jednej z členských krajín EÚ, si môžete, ako ich rodičia, uplatniť nemecké detské prídavky, ak spĺňate jedno z týchto kritérií:

1. Prostredníctvom Anmeldebestätigung ste v Nemecku prihlásený na dlhodobý pobyt

Ak v Nemecku nie ste riadne prihlásený na pobyt, netreba vešať hlavu. Postačí, ak vám váš zamestnávateľ vystaví potvrdenie o tom, že vám v Nemecku zabezpečuje ubytovanie. Keď vám prispieva na jeho úhradu, viete to zdokladovať napr. výplatnou páskou, na ktorej je položka Unterkunft.

2. Ste v Nemecku zamestnaný, resp. tam vyslaný za prácou a zamestnávateľ za vás v Nemecku odvádza preddavky na daň z príjmu

Ak počas jedného kalendárneho roka odpracujete v Nemecku minimálne 183 dní, stáva sa z vás nemecký daňový rezident, tzv. unbeschränkt steuerpflichtig a automaticky vám vzniká nárok na nemecké detské prídavky. Na potvrdenie nemeckej daňovej rezidencie budete potrebovať oficiálnu daňovú kalkuláciu, teda Bescheid über Einkommensteuer, ktorú dostanete od nemeckého daňového úradu, na ktorom ste si podávali daňové priznanie.

3. Ste živnostník so zriadenou stálou nemeckou prevádzkarňou

V takomto prípade tiež máte pravdepodobne nárok na Kindergeld. Ide však o čosi časovo náročnejší spôsob, lebo nemecký daňový úrad prídavky odsúhlasí až po dodaní potvrdenia o tom, že ste nemeckým daňovým rezidentom. To získate až po tom, čo si podáte nemecké daňové priznanie.

4. Máte nemecké príjmy, ste tam povinne sociálne poistený, avšak nie ste nemeckým daňovým rezidentom 

Ktorý z rodičov má po rozvode žiadať o nemecké detské prídavky – Kindergeld?

Na všetky deti slovenských rodičov, ktorí pracujú v Nemecku, vzniká nárok na detské prídavky. Aj na deti rozvedených rodičov. Ak však chcú so žiadosťou o prídavky uspieť, musia spolupracovať.

Primárne má totiž nárok poberať prídavky ten z rodičov, ktorý dostane dieťa do starostlivosti (zvyčajne mama), resp. s ktorým toto dieťa žije v spoločnej domácnosti. To sa dá spoľahlivo preukázať zhodným trvalým pobytom rodiča aj dieťaťa. Často však nárok vzniká preto, že druhý z rodičov (zväčša otec), má príjmy z Nemecka, hoci nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

O detské prídavky z Nemecka žiada v takomto prípade rodič žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti AVŠAK podklady potrebné na získanie prídavkov dodáva druhý rodič, ten, ktorý má nemecké príjmy. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná spolupráca.

Príklady z praxe TJ-Legal

PRÍKLAD č. 1

Pán Novák je rozvedený, má dve deti a pracuje v Nemecku. Vznikol mu nárok na Kindergeld, ak jeho ex-manželka žije s deťmi v spoločnej domácnosti na Slovensku?

NAŠA ODPOVEĎ

Ak má pán Novák povinné nemecké sociálne poistenie, prípadne je nemeckým daňovým rezidentom, tak áno. O prídavky však bude žiadať jeho ex-manželka, matka detí, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a s ktorými má rovnaký trvalý pobyt. Podklady preukazujúce vznik nároku musí dodať aj pán Novák a v žiadosti bude uvedený ako spolužiadateľ.

PRÍKLAD č. 2

Pán Slovák pracuje v Nemecku. Jeho ex-manželka, pani Slováková žije s ich spoločným dieťaťom v Českej republike. Vznikol pani Slovákovej nárok na Kindergeld?

NAŠA ODPOVEĎ

Opäť platí, že ak pán Slovák je nemeckým daňovým rezidentom, resp. má povinné sociálne poistenie, tak áno. Žiadateľkou je pani Slováková, keďže dieťa má zverené do starostlivosti a žije s ním v spoločnej domácnosti. Doklady potrebné na podanie žiadosti o nemecké detské prídavky musia dodať obaja biologickí rodičia.

Užitočné rady na záver

  • za určitých podmienok máte nárok na prídavky aj na biologické deti, ktoré nemáte zverené do starostlivosti a nežijú s vami v spoločnej domácnosti; stačí, ak v rodnom liste detí figurujete ako ich rodič a ex-manžel/ka je s vami pri žiadosti ochotný/á spolupracovať
  • ak si nie ste istý, prípadne je vzťah medzi vami a ex-partnerom/kou zložitý, kontaktujte nás a vytvoríme vám zoznam podkladov šitý na mieru, v ktorom bude presne rozpísané, ktorý doklad je potrebný od jedného rodiča a ktorý od druhého
  • nezabudnite sa dohodnúť, na čí bankový účet budú detské prídavky vyplácané
  • vždy je potrebné myslieť na to, že nemecké detské prídavky predstavujú mesačne značnú sumu, ktorá určite pomôže zlepšiť životný štandard dieťaťa; žiadať o ne sa teda určite oplatí, v opačnom prípade by prepadli

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. O prídavky na deti z Nemecka môžete žiadať iba 6 mesiacov spätne, čím dlhšie teda budete otáľať, tým viac peňazí prepadá. Neváhajte nás osloviť už dnes a my vám veľmi radi pomôžeme prídavky získať do posledného centa.

Zdroj: Einkommensteuergesetz

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)