Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prečo si musíte podať slovenské daňové priznanie, ak máme záujem o vrátenie daní z Nemecka?

Ak pracujete v Nemecku a chcete si podať nemecké daňové priznanie, mali by ste vedieť, že s ním úzko súvisí slovenské daňové priznanie. Prečo?

podanie Slovenského daňového proznania na Slovensku zároveň s nemeckým daňovým priznaním

Žiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Slovenské daňové priznanie podáva rezident Slovenskej republiky. Je to občan, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Daňovník je povinný vysporiadať si na Slovensku svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Aj napriek
tomu,že príjem zo zamestnania v zahraničí podľa zmluvy zdaňuje štát, v ktorom sa závislá činnosť vykonáva, rezident Slovenska má povinnosť uviesť tento príjem v slovenskom daňovom priznaní podanom na Slovensku.

Celkové zdaniteľné príjmy

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Zahraničné príjmy, teda vo vašom prípade príjmy z Nemecka sa zo slovenského daňového priznania vynímajú a tak vám z nich na Slovensku nevzniká žiadna daňová povinnosť.

Veľmi dôležité Aj napriek tomu, že ste v Nemecku odpracovali celý rok a nedosiahli ste žiaden zdaniteľný príjem na Slovensku alebo v inej krajine (mimo Nemecka) musíte si daňové priznanie podať, ak vaše celosvetové príjmy presiahli polovicu nezdaniteľného minima na Slovensku. takomto prípade nulové.

Na základe takto podaného slovenského daňového priznania, vám slovenský daňový úrad potvrdí formulár EU/EWR, ktorý je povinnou prílohou nemeckého daňového priznania.

Využite naše skúsenosti s uplatňovaním odpočítateľných bonusov pri vrátení daní.

Čo je to formulár EU/EWR?

Na formulári EU/EWR slovenský daňový úrad potvrdzuje výšku príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska. Týmto formulárom daňovník deklaruje výšku príjmov zdaňovaných mimo krajiny, z ktorej žiada o vrátenie daní. Jediným relevantným zdrojom údajov  pre potvrdenie formulára EU/EWR je slovenské daňové priznanie podané daňovníkom, resp. manželom/manželkou daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie.

Pozor na ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie uskutočnené zamestnávateľom si mnohí mylne zamieňajú s daňovým priznaním. O ročné zúčtovanie môže, ale nemusí požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa. Na základe tejto žiadosti a dodaných dokumentov potom zamestnávateľ ročné zúčtovanie spracuje a najneskôr v mzde za marec zamestnancovi zapracuje výsledok výpočtu ročného zúčtovania dane.

Daňové priznanie si zamestnanec podáva sám, zamestnávateľ tu nijako nefiguruje,
daňové priznanie
nespracováva, ani zamestnancom väčšinou s vypracovaním nepomáha, vystaví len tzv. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Pred zákonom má ročné zúčtovanie rovnakú váhu ako daňové priznanie, ale pre potreby potvrdenia formulára EU/EWR ročné zúčtovanie nestačí.

 

Čo z toho teda na záver vyplýva? Ak rozmýšľate, že požiadate o vrátenie daní zo zahraničia a ešte nemáte podané slovenské daňové priznanie, odporúčame vám ho podať.  Ak to z akýchkoľvek dôvodov neviete urobiť sami, obráťte sa na nás so žiadosťou o jeho spracovanie.
Daňové priznanie spracujeme a zároveň od daňového úradu vyžiadame formulár EU/EWR.

 

Zdroje: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/obcania-sr-v-zahranici
https://www.mojedane.sk/cely-rok-pracujem-v-nemecku-musim-podat-slovenske-danove-priznanie/

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)