Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Tipy na vrátenie daní z Rakúska za rok 2020

Korona v roku 2020 nabúrala rodinné rozpočty mnohých ľudí. O to väčší je dôvod, aby daňovníci dostali od daňového úradu čo najviac peňazí späť. Ak ste pracovali v Rakúsku, je dosť možné, že vám vznikol nárok na vrátenie daní z tejto krajiny.

budova rakúskeho parlamentu vrátenie daní z Rakúska

Rok 2020 pripravil mnoho ľudí o príjmy prostredníctvom skrátenej práce, zníženia miezd alebo dokonca straty zamestnania. Preto by najmä v tomto roku mali daňoví poplatníci naplno využiť možnosti, ako získať peniaze od daňového úradu späť. Jedným zo spôsobov, ako sa dostať k peniazom, je požiadať o vrátenie daní z Rakúska.

Na to slúži daňové priznanie, resp. Arbeitnehmerveranlagung, ktoré pre vás spracujeme. V tomto článku sa dozviete aktuálne tipy, ktoré vám pomôžu z daňového priznania za rok 2020 vyťažiť maximum.

Cestovné náklady, paušálne dochádzanie za prácou a domáca kancelária (home office)

Pre mnohých pendlerov predstavujú paušálne výdavky za cestovné (tzv. Pendlerpauschale) pomerne veľkú časť celkových odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní. Aj napriek možnému neuznaniu cestovných nákladov zo strany daňového úradu z dôvodu práce na kratší úväzok alebo formou home office sa príspevok na cestu do práce za rok 2020 poskytne v plnej výške tým, ktorí na ňu už mali nárok z predchádzajúcich rokov.

Nenechajte prepadnúť váš nárok na vrátenie daní z Rakúska

Existuje však mnoho ďalších spôsobov, ako získať späť peniaze od štátu. Len sa nenechajte odradiť formulármi, ktoré nie je ľahké pochopiť. Pomocou našich poradcov v TJ-Legal ľahko prekonáte prekážky v podobe paragrafov, nariadení a vyhlášok či príloh. Nepotrebujete mať špeciálne znalosti o odpočítateľných položkách v daňovom priznaní k dani z príjmu.

Vrátenie daní z Rakúska

Ak ste pracovali alebo pracujete v Rakúsku, je dosť možné, že vám vznikol nárok na vrátenie dane. Pomôžeme vám získať daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Daňovníci majú možnosť zvýšiť preplatky daní od štátu o značné sumy, ak im vznikli výdavky na prácu, absolvovali odborné školenie, majú deti alebo sú vystavení vysokej mimoriadnej finančnej záťaži.

Daňové priznanie je preto obzvlášť užitočné pre pendlerov dochádzajúcich za prácou a rodiny s deťmi, ako aj pre tých, ktorí absolvovali ďalšie školenie na svoje náklady alebo boli konfrontovaní s nejakou životnou situáciou či vysokou záťažou, ktorú daňový úrad uznáva ako takzvanú mimoriadnu záťaž (Außergewöhnliche Belastungen).

Veľmi dôležité Všeobecne platí, že nárok na vrátenie dane nastáva len v prípade, ak boli v priebehu roka zaplatené preddavky na daň z príjmu, ktoré je povinný strhávať a odvádzať zamestnávateľ.

Niekedy však môže vzniknúť nárok na vrátenie daní aj vtedy, ak preddavky odvádzané neboli. Vtedy hovoríme o negatívnej dani (tzv. Negativsteuer), teda o tom, že rakúsky daňový úrad vráti daňovníkovi časť ním zaplatených sociálnych odvodov, resp. mu uzná nárok na daňový bonus na deti.

Prídavky na deti v Rakúsku

Pomôžeme vám získať rodinné prídavky z Rakúska (tzv. Familienbeihilfe) v plnej legálnej výške, aj za 5 rokov spätne.

Ako požiadať o vrátenie daní z Rakúska

Bez formulára L1 to nepôjde

Na to, aby daňovník dostal preplatok daní, musí oň požiadať. Ide o proces v Rakúsku všeobecne známy ako tzv. daňové vyrovnanie, resp. v origináli Arbeitnehemerveranlagung.

O vrátenie daní je možné požiadať podaním daňového priznania na tlačive L1. Tento je dostupný v papierovej podobe priamo na daňovom úrade alebo si ho môžete stiahnuť na stránke Finanzonline. Rovnako môžete formulár L1 vyplniť aj online priamo vo Finanzonline.

Samotná L1-tka však často nestačí na to, aby bola vrátka dane čo najvyššia. Na odpočítanie daňových výdavkov alebo uplatnenie daňových úľav sú potrebné ďalšie tlačivá.

Do základu dane 15 000 eur neplatíte žiadnu daň

Zmenou od daňového roku 2020 je to, že príjem do 15 000 eur je oslobodený od dane. To znamená, že zamestnanci, ktorí v roku 2020 dosiahli zdaniteľný príjem nižší ako 15 000 eur ročne, zostávajú úplne oslobodení od dane. Z príjmu sa neplatí žiadna mzdová daň, ktorá zodpovedá hrubej mzde okolo 1 295 eur mesačne.

Ani toto sa však nedeje automaticky. Vyššie uvedený limit oslobodenia od dane je možné úplne vyčerpať až na základe posúdenia podaného daňového priznania. Prečo?

Veľmi dôležité Daňovému úradu je totiž potrebné oznámiť všetky skutočnosti spojené s dosiahnutím príjmu. Cestovali ste za prácou? Museli ste sa vzdelávať? Mali ste iné výdavky spojené s prácou? Máte deti?

To je len stručný výber otázok, ktoré majú priamy vplyv na výšku daňového preplatku, a tie je potrebné každý rok oznámiť a preukázať daňovému úradu. Na rôzne tipy odpočítateľných položiek sa k základnému formuláru L1 vypĺňa a prikladá ďalšia príloha. Napríklad na uplatnenie detí je potrebná príloha L1k. Máte trvalý pobyt alebo ste mali iné príjmy aj mimo Rakúska? Potom je povinnou prílohu formulár L1i. A takto by sme mohli pokračovať s ďalšími výdavkami a prílohami.

My v TJ-Legal sa venujeme vráteniu daní z Rakúska už od roku 2014. Každú žiadosť o vrátenie daní preveríme a klientovi navrhneme najvýhodnejšie zdanenie. Samozrejmosťou je uplatňovanie všetkých zákonom povolených a akceptovaných výdavkov, ktoré pre daňovníka a jeho rodinu znamenajú peniaze v ich rodinnom rozpočte. Radi pomôžeme aj vám.

 

Zdroje: trend.at, bmf.gv.at, sva.at, financnasprava.sk

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)