Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vyžiadajte si formulár E9 svojpomocne a zadarmo

Na čo mi vlastne bude formulár E9? Povinnou súčasťou žiadosti o vrátenie daní z Nemecka, vrátenie daní z Rakúska a vrátenie daní z Holandska je v drvivej väčšine prípadov formulár E9 (ďalšie jeho názvy sú EU/EWR alebo EU/EER). Ide o výkaz príjmov, ktoré klient dosiahol mimo krajiny, v ktorej sa rozhodol žiadať o vrátenie daní. Zahraničný úrad si ním overuje výšku zdaniteľného príjmu

formulár E9 zadarmo

Na čo mi vlastne bude formulár E9?

Povinnou súčasťou žiadosti o vrátenie daní z Nemecka, vrátenie daní z Rakúska a vrátenie daní z Holandska je v drvivej väčšine prípadov formulár E9 (ďalšie jeho názvy sú EU/EWR alebo EU/EER). Ide o výkaz príjmov, ktoré klient dosiahol mimo krajiny, v ktorej sa rozhodol žiadať o vrátenie daní. Zahraničný úrad si ním overuje výšku zdaniteľného príjmu klienta z iných krajín EÚ a teda aj nárok na vrátenie daní v danom roku.

Veľmi dôležité Ak ste napríklad počas roka pracovali v Holandsku aj na Slovensku a chcete žiadať vrátenie daní z Holandska, tak na formulári E9 pre holandský daňový úrad vám slovenský daňový úrad potvrdí príjem zo Slovenska.

Slovenský daňový úrad tento formulár potvrdzuje len na základe riadne podaného slovenského daňového priznania, v ktorom klient uvedie svoj celosvetový (teda aj zahraničný) príjem.

Ale ja som na Slovensku nedosiahol žiadny príjem. Prečo si musím podať  daňové priznanie?

Občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú povinnosť podať si slovenské daňové priznanie, ak ich celosvetový príjem prekročil zákonom stanovenú hranicu. Za rok 2022 je to suma 2289,63€. Táto povinnosť sa na nich vzťahuje aj v prípade, že pracovali celý rok v zahraničí a na Slovensku nedosiahli žiadny zdaniteľný príjem.

Aj osoby, ktoré celosvetovo nedosiahli žiadny zdaniteľný príjem, ale z nejakého dôvodu potrebujú potvrdený formulár E9, si musia vyplniť daňové priznanie (tzv. nulové) na Slovensku. Ak si daňové priznanie nepodáte do 31.3. a ani písomne nepožiadate o predĺženie lehoty, čaká vás pokuta od daňového úradu (obyčajne minimálna pokuta vo výške 33€).

Ako si vyžiadam formulár E9?

Ak už máte podané slovenské daňové priznanie za daňový rok, za ktorý chcete žiadať o vrátenie daní zo zahraničia, získať potvrdený formulár E9 je veľmi jednoduché. Žiadosť o potvrdenie formulára E9 aj s povinnými prílohami je súčasťou našich žiadostí o vrátenie daní. Stačí si stiahnuť žiadosť, vypísať a podpísať dokumenty, týkajúce sa formulára E9, zabaliť ich do obálky a zaslať na adresu daňového úradu prislúchajúcemu k miestu vášho trvalého bydliska.

Daňový úrad má na potvrdenie formulára zákonom stanovenú lehotu 30 dní. Potvrdený formulár vám zašle poštou na adresu vášho trvalého pobytu. Ak ku žiadosti o potvrdenie formulára priložíte aj splnomocnenie pre T-Legal, daňový úrad zašle formulár priamo na našu adresu.

Čo ak chcem žiadať o vrátenie daní zo zahraničia cez spoločnosť TJ-Legal, ale nechcem platiť za vyžiadanie E9?

Formulár si ľahko vyžiadate svojpomocne a zadarmo podľa tohto návodu:

  1. Stiahnite si všetky 4 potrebné dokumenty a vytlačte ich JEDNOSTRANNE

Poznámka: všetky vzory sú súbormi vo formáte .pdf. Po otvorení si ich môžete stiahnuť do počítača/mobilu.

A Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii

B Tlačivá samotného formulára E9

– Rok 2018: formulár_E9_NL2018.pdf

– Rok 2019: formulár_E9_NL2019.pdf

– Rok 2020: formulár_E9_NL2020.pdf

– Rok 2021: formulár_E9_NL2021.pdf

– Rok 2022: formulár_E9_NL2022.pdf

C FORMULÁR PRE FYZICKÉ OSOBY na vymedzenie rozsahu daňových povinností na území Slovenskej republiky

  1. V dokumentoch vypíšte svoje osobné údaje, dátumy a podpíšte každý z dokumentov. Nič viac nemusíte vypĺňať, informácie o príjme za vás vyplní daňový úrad.
  2. Vyhľadajte si adresu daňového úradu prislúchajúceho miestu vášho trvalého pobytu na stránkach Finančnej správy slovenskej republiky: www.financnasprava.sk-adresa
  3. Vložte dokumenty do obálky a pošlite ich na adresu daňového úradu.

A máte hotovo! O prijatí potvrdeného formulára E9 od daňového úradu vás budeme informovať a následne spracujeme Vašu žiadosť o vrátenie daní.

Ak by ste predsa mali akékoľvek otázky, napíšte nám na našom firemnom Facebooku, alebo nás kontaktujte mailom na kontakt@tj-legal.com, prípadne nám zavolajte na +421 51 321 5211 a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť.

 

Potrebujete s niečím poradiť? Kontaktujte nás a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)