Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

10 vecí, na ktoré si treba dávať pozor, keď žiadate o vrátenie dane z Rakúska

Žiadosť o daňový preplatok, resp. podávanie rakúskeho daňového priznania, má svoje špecifiká. Myslieť na nich sa oplatí. Nielen z dôvodu bezproblémového spracovania žiadosti, ale aj kvôli tomu, že takto viete celý proces značne urýchliť a niekedy dokonca aj navýšiť svoj daňový preplatok.

vratenie dani z rakuska lohnzettel
 1. Zmeny adries prechodného pobytu v Rakúsku

V prípade zmeny miesta výkonu práce v Rakúsku, resp. zmeny adresy prechodného pobytu, vám odporúčame ohlásiť zmenu adresy príslušnému úradu. Správne nahlásená adresa dokáže urýchliť spracovanie vašej žiadosti o vrátenie daní tým, že bude zaslaná na správny miestne príslušný daňový úrad. Zároveň akúkoľvek úradnú korešpondenciu vám zašlú na správnu adresu a nebude potrebné žiadať úrady o jej opätovné zaslanie, čo predlžuje spracovanie žiadostí o vrátenie daní o niekoľko týždňov až mesiacov.

Po prihlásení  vám bude vystavené potvrdenie o pobyte, tzv. Meldebescheinigung alebo Meldezettel, v ktorom sú uvedené údaje o osobe, ktorá sa prihlásila na pobyt, časové obdobie prihlásenia, typ pobytu (prechodný alebo trvalý) a adresa osoby v Rakúsku, na základe ktorej sa stanovuje miestne príslušný daňový úrad.

 1. Číslo sociálneho poistenia (Sozialverischerungsnummer)

Je výhodné, ak si čo najskôr zistíte, aké číslo sociálneho poistenia, tzv. SVNr. vám bolo pridelené. Jednak tak získate doklad o tom, že ste boli prihlásený do systému rakúskeho sociálneho poistenia, a jednak získate prostriedok, ktorý vám uľahčí komunikáciu s daňovým úradom v Rakúsku. Toto číslo predstavuje pre daňovníka obdobu slovenského rodného čísla. Číslo sociálneho poistenia sa skladá z 10 číslic. Prvé  štyri sú vygenerované a ďalších šesť predstavuje dátum narodenia (napr. ak je občan narodený 01.01.1990, bude posledné šesťčíslie 010190). Je uvedené napríklad na e- Card (zelená kartička) alebo v ročnom zúčtovaní príjmov (Lohnzettel).

 1. Potvrdenie od zamestnávateľa o obdobiach odpracovaných v Rakúsku (Arbeitsbescheinigung)

Po skončení každého zamestnaneckého pomeru je zamestnávateľ povinný vydať vám zápočtový list, resp. vystaviť potvrdenie o odpracovanom období, tzv. Arbeitsbescheinigung. Starostlivo si ho uchovajte, slúži vám ako potvrdenie o odpracovanom období a o období, v ktorom za vás bolo odvádzané zdravotné a sociálne poistenie.

 1. Ročné zúčtovanie príjmov z Rakúska (Lohnzettel L16)

Po skončení každého zamestnaneckého pomeru je zamestnávateľ povinný vydať vám ročné zúčtovanie daní (v našom blogu si prečítajte, prečo je Lohnzettel jeden z najdôležitejších dokumentov), ktoré udáva výšku príjmov zo zamestnania počas kalendárneho roka. Je nevyhnutným podkladom na vypracovanie a podanie daňového priznania v Rakúsku. Lehota, dokedy má zamestnávateľ vystaviť toto potvrdenie, je stanovená do konca februára nasledujúceho roka. V prípade, ak ním nedisponujete, radi ho za vás od vášho zamestnávateľa vyžiadame.

 1. Náklady na bývanie

Odporúčame vám odkladať si všetky účty, faktúry a zálohové platby za ubytovanie v Rakúsku, ktoré môžu ovplyvniť výšku daňového preplatku vo váš prospech.  Všetky tieto náklady sú relevantné pri spracovaní vašej žiadosti o vrátenie daní z Rakúska a po splnení zákonom stanovených podmienok ich je možné uplatniť  v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku.

V prípade, že vám váš zamestnávateľ sťahuje z platu náklady za bývanie, nechajte si to potvrdiť, resp. žiadajte, aby to bolo zapísané vo vašej výplatnej páske (Lohnabrechnung).

 1. Náklady za dopravu do práce

Rovnako je potrebné  odkladať všetky účty, pokladničné doklady za tankovanie alebo cestovné lístky, ktoré sa týkajú dopravy na pracovisko. K uplatneniu týchto výdavkov je potrebné byť prihlásený na pobyt (bod 1) a uviesť adresu pracoviska. Zároveň je potrebné viesť si evidenciu ciest z Rakúska domov za rodinou (tzv. Familienheimfahrten) v cestovnom denníku (Fahrtenbuch).

 1. Pracovná história

K žiadosti o vrátenie daní je potrebné zdokladovať pracovnú históriu celého kalendárneho roka v Rakúsku, aj mimo neho. Nezabudnite na potvrdenia o evidencii na úrade práce, potvrdenia zo sociálnej poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti, potvrdenie o štúdiu, príspevky od fondu BUAK (prečítajte si, ako si nechať vyplatiť nevyčerpanú dovolenku z fondu BUAK), prípadne potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o období, keď ste boli samoplatcom alebo čerpali príspevky počas práceneschopnosti.

 1. Formulár E9 (Bescheinigung EU/EWR)

Potvrdenie E9/EU/EWR je neoddeliteľnou súčasťou vášho rakúskeho daňového priznania. Výnimku tvorí také daňové priznanie, ktorého daňovník má trvalý pobyt v Rakúsku (Hauptwohnsitz). Na formulári EU/EWR/E9 je uvedený základ dane plynúci zo zdrojov dosiahnutých na území Slovenskej republiky a zo zahraničia, s výnimkou príjmov, ktoré boli dosiahnuté na území Rakúskej republiky. Spracovanie vašej žiadosti je preto  nevyhnutne späté s povinnosťou mať podané slovenské daňové priznanie za obdobie, za ktoré chcete požiadať o vrátenie daní z Rakúska. Ak nemáte podané slovenské daňové priznanie, stačí nás o tom informovať, radi vám s jeho spracovaním pomôžeme.

 1. Rakúske rodinné prídavky (Familienbeihilfe)

Poberanie rakúskych rodinných prídavkov predstavuje predpoklad pre možnosť uplatnenia daňových zvýhodnení v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

 • Alleinerzieher/Alleinverdienerabsetzbetrag = príspevok na dieťa pre osamelého rodiča/pre samoživiteľa,
 • Mehrkindzuschlag = príspevok pre viacpočetné rodiny
 • Familien Bonus Plus
 1. FON

Jednou  z možností, ako urýchliť spracovanie žiadosti o vrátenie daní z Rakúska, je elektronický portál FinanzOnline (FON), ktorý umožňuje online spracovanie daňového priznania z Rakúska a zároveň skracuje obdobie vyplatenia daňového preplatku. Prostredníctvom FinanzOnline je možné získať chýbajúce podklady, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie žiadosti, skontrolovať podklady, ktoré rakúsky daňový úrad prijal od zamestnávateľa, a tiež kedykoľvek overiť stav spracovania žiadosti o vrátenie daní.

 

Náš tip

Po skončení daňového roka nám zašlite vyplnené formuláre a my vo vašom mene požiadame o vrátenie daní z Rakúska.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)