Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo je to Lohnsteuer-Voranmeldung?

Lohnsteuer-Voranmeldung je daňové priznanie k dani zo mzdy za zamestnancov s výkonom práce na území Nemeckej spolkovej republiky.

robotník rozmýšľa o lohnsteuer

Požiadajte o nemecké daňové priznanie. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Daňové priznanie k dani zo mzdy musí byť podané na úradne predpísanom tlačive a elektronicky podpísané konateľom alebo osobou oprávnenou ho zastupovať, najneskôr do desiateho dňa po skončení každého zdaňovacieho obdobia. Obdobím pre daň zo mzdy je vždy kalendárny mesiac, kvartál alebo rok.

Periodicita podávania daňového priznania k dani zo mzdy za zamestnancov sa určuje v zmysle zákona EStG – Zákon o dani z príjmov:

  1. mesačne : ak zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku je viac ako 5000€. Termín podávania je vždy 10. deň nasledujúceho mesiaca.
  2. kvartálne : ak je zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku v intervale od 1081€ do 5000€ . Termín podania je v dňoch 10. apríla, 10. júla, 10. októbra a 10. januára.
  3. ročne : ak je zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku menej ako 1080€. Termín podania je vždy do 10. januára.

Ste aj vy povinný podať toto daňové priznanie?

Nemecko ma  právo na výber dane zo mzdy zahraničného zamestnanca, ak jeho výkon práce je na území Nemecka a zároveň:

  • zamestnanec sa zdržiava v Nemecku viac ako 184 dní v rámci 12-mesačného obdobia
  • odmena je vyplácaná zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom štátu výkonu práce a
  • zamestnávateľ nemá v Nemecku stálu prevádzkareň.

Veľmi dôležité Aj napriek tomu, že vaši zamestnanci pracovali na území Nemecka menej ako 183 dní, mate povinnosť podať ročné daňové priznanie, ktoré bude v takomto prípade nulové.

Náš tip: Presnú definíciu pravidla 183 dní a pojmu „stála prevádzkareň“ možno nájsť v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia (DTA) medzi Nemeckom a Slovenskom:  18/1984 Zb. – Vyhláška ministra zahraničných vecí… – SLOV-LEX

Využite naše skúsenosti s uplatňovaním odpočítateľných bonusov pri vrátení daní.

Potrebujete pomoc?

S touto povinnosťou vám vieme pomôcť, stačí ak nám napíšete na e-mailovú adresu: nemeckob2b@tj-legal.com.

Za aktuálny rok 2022 bude termín podania do 10. januára 2023, preto Vám odporúčame kontaktovať nás v predstihu.

Nakoľko sa toto daňové priznanie musí podávať len elektronicky na nemecký daňový úrad je potrebné mať platný elektronický podpis ELSTER. Aj s týmto vám vieme pomôcť. Radi ho pre vás vyžiadame a aktivujeme. Napíšte nám na: nemeckob2b@tj-legal.com.

Čo sa môže stať ak daňové priznanie nepodáte?

Ak sa rozhodnete daňové priznanie nepodať, nemecký daňový úrad  pristúpi k vystaveniu daňovej kalkulácie (Becheid) vypočítanej na základe pomôcok – odhadom. Následne budete musieť túto sumu uhradiť alebo sa voči kalkulácii odvolať. Zároveň Nemecký daňový úrad zruší platnosť vydaného Freistellungu, prípadne zamietne vydať nový.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)