TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Lohnsteuer-Anmeldung

Ak na prácu v Nemecku využívať vlastných zamestnancov, vzniká vám povinnosť podávať aj hlásenie k registrácii pre daň zo mzdy za zamestnancov, tzv. Lohnsteuer-Anmeldung. Bez komplikácií ho podáme za vás.

Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko.

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

04

Ak je to potrebné, poskytneme vám konzultáciu.

05

Služba vám bude poskytnutá na profesionálnej úrovni.

Podnikatelia/SZČO:

Často kladené otázky

Čo je to Lohnsteuer-Anmeldung?

Lohnsteuer-Anmeldung je hlásenie k dani zo mzdy za zamestnancov s výkonom práce na území Nemeckej spojovej republiky . Hlásenie k dani zo mzdy musí byť podané na úradne predpísanom tlačive a elektronicky podpísané konateľom alebo osobou oprávnenou ho zastupovať, najneskôr do desiateho dňa po skončení každého zdaňovacieho obdobia. Obdobím pre daň zo mzdy je vždy kalendárny mesiac, kvartál alebo rok.

Kedy je potrebné podať hlásenie k dani zo mzdy (Lohnsteuer)?

Periodicita podávania hlásenia k dani zo mzdy za zamestnancov sa určuje v zmysle zákona EStG – Zákon o dani z príjmov : 1. mesačne : ak zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku je viac ako 5000€. Termín podávania je vždy 10. deň nasledujúceho mesiaca. 2. kvartálne : ak je zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku v intervale od 1081€ do 5000€ . Termín podania je v dňoch 10. apríla, 10. júla, 10. októbra a 10. januára. 3. ročne : ak je zrazená daň zo mzdy v predchádzajúcom roku je od 0€ do 1080€. Termín podania je vždy do 10. januára.

Čo sa môže stať, ak hlásenie nepodáte?

Ak sa rozhodnete hlásenie nepodať, nemecký daňový úrad pristúpi k vystaveniu daňovej kalkulácie (Bescheid) vypočítanej na základe pomôcok – odhadom. Následne budete musieť aj tak podať hlásenie a dokým nemecký daňový úrad nezruší ich Bescheid odhadom, budete musieť túto sumu aj uhradiť. Nemecký daňový úrad preverí podané hlásenie a ak ho odsúhlasí, zruší vydaný Bescheid odhadom. Tento proces môže trvať dlhšiu dobu a počas nej Vám môže napr. zamietnuť vydanie nového Freistellungu.

Akým spôsobom môžem podať hlásenie v Nemecku?

Ak podnikáte v Nemecku a chcete tam podať hlásenie alebo daňové priznanie, potrebujete elektronický podpis ELSTER. Bez komplikácií ho pre vás vyžiadame a aktivujeme.

Aké iné služby potrebujem pri podnikaní v Nemecku?

Ak vykonávate v Nemecku tzv. regulovanú činnosť (na ktorú potrebujete odborné vzdelanie či prax), potrebujete sa prihlásiť v nemeckej remeselníckej komore – Handwerkskammer. Ak do Nemecka vysielate zamestnancov, potrebujete ich prihlásiť na colný úrad – Zollamt a do nemeckého dovolenkového fondu – SOKA BAU. Pomôžeme vám aj s týmito náležitosťami.

Zatvoriť
Chcem vás kontaktovať

Odpovede na vaše otázky.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)