TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Ak pracujú pre Vás v Nemecku iní subdodávatelia pre stavebnú činnosť, môže Vám vzniknúť povinnosť podávať aj súhrnné výkazy k nemeckej DPH, tzv. Umsatzsteuer-Voranmeldung. Bez komplikácií ho podáme za vás.

Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko.

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

04

Ak je to potrebné, poskytneme vám konzultáciu.

05

Služba vám bude poskytnutá na profesionálnej úrovni.

Podnikatelia/SZČO:

Často kladené otázky

Prečo mi môže vzniknúť povinnosť podávať súhrnné výkazy k nemeckej DPH?

Podľa nemeckých zákonov vás môže nemecký daňový úrad vyzvať na podávanie preddavkových súhrnných výkazov k DPH, tzv. Umsatzsteuer-Voranmeldung, ak využívate na stavebnú činnosť subdodávateľov a ročná DPH na výstupe bola nad sumu 1.000 Eur. Ide o DPH z vystavených faktúr s 7% resp. 19% DPH a z prijatých faktúr od subdodávateľov s tzv. prenosom daňovej povinnosti, resp. Reverse Charge. V rámci neho je potrebné uviesť súčet všetkých vystavených a prijatých faktúr a výšku nemeckej DPH. S celým procesom a náležitými formalitami vám veľmi radi pomôžeme.

Aké podklady budem potrebovať k podaniu súhrnného výkazu DPH?

Do súhrnného výkazu potrebujete uviesť sumu vystavených faktúr s 0% DPH, sumu vystavených faktúr s 7% a 19% DPH, sumu prijatých faktúr a sumu nemeckej DPH z nákupov tovarov a služieb v Nemecku. Všetko musí byť vo vašom účtovníctve doložené relevantnými dokumentmi. Kompletný zoznam potrebných dokladov vám radi zašleme. . V prípade, že ste v Nemecku kupovali tovary alebo služby, môžete sa tak dostať ku vratke nemeckej DPH.

Kedy je potrebné podať súhrnný výkaz DPH?

Podľa rozhodnutia príslušného daňového úradu v Nemecku tak musíte robiť buď mesačne alebo kvartálne. Súhrnný výkaz vždy do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci, za ktorý vám vznikla táto povinnosť, alebo do 10. dňa po skončení kvartálu, ak máte štvrťročnú povinnosť. V prípade potreby je možné požiadať o trvalé predĺženie lehoty na podaj o jeden kalendárny mesiac. So žiadosťou vám radi pomôžeme.

Akým spôsobom môžem podať daňové priznanie k DPH v Nemecku?

Ak podnikáte v Nemecku a chcete tam podať daňové priznanie, potrebujete elektronický podpis ELSTER. Bez komplikácií ho pre vás vyžiadame a aktivujeme.

Aké iné služby potrebujem pri podnikaní v Nemecku?

k vykonávate v Nemecku tzv. regulovanú činnosť (na ktorú potrebujete odborné vzdelanie či prax), potrebujete sa prihlásiť v nemeckej remeselníckej komore – Handwerkskammer. Ak do Nemecka vysielate zamestnancov, potrebujete ich prihlásiť na colný úrad – Zollamt a do nemeckého dovolenkového fondu – SOKA BAU. Pomôžeme vám aj s týmito náležitosťami.

Pomôžeme vám aj s ročným daňovým priznaním k DPH

Podnikatelia, ktorí podávajú súhrnné výkazy DPH, sú v Nemecku povinní podávať aj ročné daňové priznanie k DPH, tzv. Umsatzsteuererklärung. To je potrebné podať do 31. júla nasledujúceho roku, za ktorý ho podávate. S jeho podaním vám veľmi radi pomôžeme.

Zatvoriť
Chcem vás kontaktovať

Odpovede na vaše otázky.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)