TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Umsatzsteuererklärung

Ak pre vás v Nemecku pracujú iní subdodávatelia pre stavebnú činnosť, máte povinnosť podávať ročné daňové priznanie k nemeckej DPH , tzv. Umsatzsteuererklärung. Bez komplikácií ho podáme za vás. 

Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko.

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

04

Ak je to potrebné, poskytneme vám konzultáciu.

05

Služba vám bude poskytnutá na profesionálnej úrovni.

Podnikatelia/SZČO:

Často kladené otázky

Prečo musím podávať daňové priznanie k DPH?

Podľa nemeckých zákonov je každý, kto v Nemecku pri stavebnej činnosti využíva iných subdodávateľov, povinný podávať daňové priznanie k nemeckej DPH, tzv. Umsatzsteuererklärung. V tomto daňovom priznaní sa musia uvádzať aj faktúry s tzv. prenosom daňovej povinnosti DPH na odberateľa, resp. Reverse Charge, V rámci neho je potrebné uviesť súčet všetkých vystavených a prijatých faktúr a výšku nemeckej DPH z nákupov. S celým procesom a náležitými formalitami vám veľmi radi pomôžeme.

Aké podklady budem potrebovať k podaniu daňového priznania k DPH?

Do daňového priznania potrebujete uviesť sumu vystavených faktúr s 0% DPH a s 7% resp. 19% DPH, sumu prijatých faktúr a sumu DPH z nákupov tovarov a služieb v Nemecku. Všetko musíte mať vo svojom účtovníctve doložené relevantnými dokumentami. Kompletný zoznam potrebných dokladov vám radi zašleme. V prípade, že ste v Nemecku kupovali tovary alebo služby, môžete sa tak dostať ku vratke nemeckej DPH.

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k nemeckej DPH?

Riadny termín podávania ročného daňového priznania k nemeckej DPH je do 31. júla za predchádzajúci rok. V prípade potreby je možné požiadať o predĺženie lehoty na podaj o tri kalendárne mesiace. So žiadosťou vám radi pomôžeme.

Akým spôsobom môžem podať daňové priznanie k DPH v Nemecku?

Ak podnikáte v Nemecku a chcete tam podať daňové priznanie, potrebujete elektronický podpis ELSTER. Bez komplikácií ho pre vás vyžiadame a aktivujeme.

Aké iné služby potrebujem pri podnikaní v Nemecku?

Ak vykonávate v Nemecku tzv. regulovanú činnosť (na ktorú potrebujete odborné vzdelanie či prax), potrebujete sa prihlásiť v nemeckej remeselníckej komore – Handwerkskammer. Ak do Nemecka vysielate zamestnancov, potrebujete ich prihlásiť na colný úrad – Zollamt a do nemeckého dovolenkového fondu – SOKA BAU. Pomôžeme vám aj s týmito náležitosťami.

Zatvoriť
Chcem vás kontaktovať

Odpovede na vaše otázky.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)