Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Holandsko – dávka v nezamestnanosti

Kedy vám môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti v Holandsku? Nárok vám vzniká v prípade, že ste pracovali v Holandsku, prišli ste o prácu, ale stále tam žijete.

Holanďania aj cudzinci môžu za istých podmienok poberať dávku v nezamestnanosti, resp. WW uitkering, pokiaľ si nenájdu nové zamestnanie.

Ako to funguje?

Holandský úrad práce UWV vypláca dávky v nezamestnanosti z vášho posledného zárobku do výšky

• 75 % počas prvých dvoch mesiacov
• 70 % v ďalších mesiacoch

Dĺžka nároku na poberanie podpory v nezamestnanosti v Holandsku závisí od toho, ako dlho ste boli predtým zamestnaný.

Základné pravidlo je, že za každý odpracovaný rok v Holandsku máte nárok na jednu mesačnú dávku v nezamestnanosti. Pričom:

• máte nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti po dobu minimálne 3 mesiacov
• a maximálne 36 mesiacov.

Od roku 2016 sa však doba poberania dávky v Holandsku bude postupne znižovať z 36 na 30 mesiacov.

Aké podmienky musíte splniť?

Ak chcete získať podporu v nezamestnanosti v Holandsku, musíte splniť tieto kritériá:

• máte menej ako 65 rokov
• ste schopný vykonávať prácu
• za posledných 36 týždňov ste boli min. 26 týždňov zamestnaný
• počas poberania dávky si aktívne hľadáte prácu
• ste k dispozícii pre holandský pracovný trh

Podanie žiadosti o podporu v nezamestnanosti v Holandsku

Žiadosť o podporu v nezamestnanosti je možné podať on-line na stránke UWV, alebo na miestnom úrade práce. Žiadosť je však potrebné vyplniť v holandčine.

Úrad práce v Holandsku/UWV vás požiada o vyplnenie formulára, kde musíte uviesť nasledovné údaje:

• vaše číslo BSN (Sofinummer)
• posledný známy dátum zamestnania
• DigiD kód
• list alebo zmluva o ukončení zamestnania
• overená kópia poslednej výplatnej pásky
• originál pracovnej zmluvy
• platný doklad totožnosti napr. cestovný pas alebo povolenie na pobyt

Náš tip

Proces vybavenia žiadosti trvá až štyri týždne, ale dávka v nezamestnanosti môže byť vyplácaná spätne od prvého dňa nezamestnanosti. K jej vybaveniu budete potrebovať formulár U1, so získaním ktorého vám veľmi radi pomôžeme. Finančne si môžete prilepšiť aj požiadaním o vrátenie daní z Holandska, neváhajte nás kontaktovať.

Tento článok získal už 9 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)