Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Holandsko – dávka v nezamestnanosti

Kedy vám môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti v Holandsku? Nárok vám vzniká v prípade, že ste pracovali v Holandsku, prišli ste o prácu, ale stále tam žijete.

Holanďania aj cudzinci môžu za istých podmienok poberať dávku v nezamestnanosti, resp. WW uitkering, pokiaľ si nenájdu nové zamestnanie.

Ako to funguje?

Holandský úrad práce UWV vypláca dávky v nezamestnanosti z vášho posledného zárobku do výšky

• 75 % počas prvých dvoch mesiacov
• 70 % v ďalších mesiacoch

Výška vašej dávky v nezamestnanosti sa vypočíta na základe mzdy, ktorú ste zarobili v roku predtým, ako ste sa stali nezamestnaným. Pre rok 2021 je maximálna denná „mzda“ (dagloon) stanovená na 223,40 €.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca každé 4 týždne. Dĺžka nároku na poberanie podpory v nezamestnanosti v Holandsku závisí od toho, ako dlho ste boli predtým zamestnaný.

Základným pravidlom je, že každý rok práce v Holandsku vás oprávňuje na jeden mesiac dávok v nezamestnanosti s minimálnou dĺžkou trvania 3 mesiace a maximálnym trvaním 24 mesiacov.

Aké podmienky musíte splniť?

Ak chcete získať podporu v nezamestnanosti v Holandsku, musíte splniť tieto kritériá:

  • máte menej ako 65 rokov,
  • ste schopný vykonávať prácu,
  • za posledných 36 týždňov ste boli min. 26 týždňov zamestnaný,
  • počas poberania dávky si aktívne hľadáte prácu,
  • ste k dispozícii pre holandský pracovný trh (prihláste sa ako uchádzač o zamestnanie na UWV, potrebujete DigiD; aktívne sa uchádzajte o prácu – samozrejme, musíte vynaložiť úsilie a uchádzať sa o prácu štyrikrát za mesiac; zúčastňujte sa všetkých schôdzok, ktoré ste dostali; náklady na dopravu za to sú úradom UWV preplatené).

Ak ste sa stali nezamestnaným vlastnou vinou, zvyčajne vám nebude podpora v nezamestnanosti úradom UWV priznaná. V Holandsku nemôžete dať výpoveď a poberať podporu v nezamestnanosti. V prípade ak ste o prácu prišli prepustením zo strany zamestnávateľa (ukončenie kontraktu, znižovanie stavu pracovníkov, výpoveď pre nedostatok práce a iné), máte na podporu v nezamestnanosti nárok.

Podanie žiadosti o podporu v nezamestnanosti v Holandsku

Žiadosť o podporu v nezamestnanosti je možné podať on-line na stránke UWV, alebo na miestnom úrade práce. Žiadosť je však potrebné vyplniť v holandčine.

Úrad práce v Holandsku/UWV vás požiada o vyplnenie formulára, kde musíte uviesť nasledovné údaje:

• vaše číslo BSN (Sofinummer)
• posledný známy dátum zamestnania
• DigiD kód
• list alebo zmluva o ukončení zamestnania
• overená kópia poslednej výplatnej pásky
• originál pracovnej zmluvy
• platný doklad totožnosti napr. cestovný pas alebo povolenie na pobyt

Náš tip

Proces vybavenia žiadosti trvá až štyri týždne, ale dávka v nezamestnanosti môže byť vyplácaná spätne od prvého dňa nezamestnanosti. K jej vybaveniu budete potrebovať formulár U1, so získaním ktorého vám veľmi radi pomôžeme. Finančne si môžete prilepšiť aj požiadaním o vrátenie daní z Holandska, neváhajte nás kontaktovať.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)