Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zmeny v uplatnení daňového bonusu na dieťa (Inkomensafhankelijke combinatiekorting) v holandskom daňovom priznaní

Ak pracujete v Holandsku, máte dieťa do 12 rokov a v minulosti ste si v holandskom daňovom priznaní uplatňovali nárok na daňový bonus na dieťa, je dosť možné, že tento bonus už nedostanete.

zmeny v uplatnení daňového bonusu na dieťa v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku? Pomôžeme vám získať prídavky na dieťa. Chcem prídavky.

Zmeny v legislatíve

K 01.01.2022 prijala holandská vláda prísnejšie kritéria pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v daňových priznaniach zamestnancov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Holandsku a majú status daňových nerezidentov.

Daňoví nerezidenti, ktorí nemajú trvalý pobyt v Holandsku a majú partnera/partnerku, si uplatňovali v holandskom daňovom priznaní bonus na dieťa napriek tomu, že na to nemali nárok.

Tieto kritériá výrazne zredukujú počet daňových nerezidentov, ktorým vznikne nárok na daňový bonus na dieťa.

Pracujete v Holandsku? Pomôžeme vám získať prídavky na dieťa.

Komu je daňový bonus na dieťa určený

Veľmi dôležité Každý zamestnaný človek v Holandsku, ktorý má dieťa do 12 rokov, si môže uplatniť nárok na daňový bonus v prípade, že nemá daňového partnera, alebo je jeho príjem nižší ako príjem jeho partnera/partnerky.

Vrátenie daní z Holandska bez starostí

Nelámte si hlavu s vypĺňaním rakúskeho daňového priznania svojpomocne. V TJ-Legal sledujeme novinky v zákonoch za vás. Spracujeme vám rakúske daňové priznanie a získame daňový preplatok, ak vám naň vznikol nárok. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Výnimka pre daňových nerezidentov

Na základe výnimky z pravidla o daňovom partnerovi pre daňových nerezidentov sa partner nie vždy ráta ako daňový partner v Holandsku. Ak partnerka žijúca mimo Holandska mala vlastné príjmy, tak nemusela byť v holandskom daňovom priznaní deklarovaná ako daňová partnerka. A práve táto výnimka umožňovala daňovým nerezidentom využiť status „slobodného rodiča“ a uplatniť si nárok na daňový bonus na dieťa aj napriek tomu, že boli ženatí a ich príjmy boli vyššie, alebo jediné v domácnosti.

Tieto okolnosti nezodpovedajú účelu, za akým by mal byť daňový bonus na dieťa vyplatený.

Táto situácia sa týka zamestnancov z Nemecka a Belgicka, ktorí najčastejšie využívali vyplácanie daňového bonusu predbežne v pravidelných mesačných čiastkach, ale aj všetkých ostatných zamestnancov z Európskej únie, ktorým bol daňový bonus vyplatený jednorazovo po skončení daňového roka.

Zrušenie výnimky o daňovom partnerovi v súvislosti s nárokom na daňový bonus na dieťa

Legislatíva o nároku na daňový bonus na dieťa sa zmenila, v dôsledku čoho bola zrušená výnimka z konceptu o daňovom partnerovi u daňových nerezidentov. Holandský daňový úrad od 1. januára automaticky pozastavil predbežné vyplácanie daňového bonusu na dieťa daňovým nerezidentom, ktorí uvádzajú, že nemajú daňového partnera.

Veľmi dôležité Je veľmi pravdepodobné, že daňový úrad začne podrobnejšie preverovať každé daňové priznanie, v ktorom si daňový nerezident bude uplatňovať bonus na dieťa, a preplatok dane vrátane tohto bonusu bude vyplácať len na základe finálnych kalkulácií.

Uplatnením daňového bonusu na dieťa v daňovom priznaní si nerezidenti mohli prilepšiť až do maximálnej výšky 2.534 €.

Cieľom upravenej legislatívy má byť zabránenie nesprávneho vyplácania bonusu na dieťa na základe predbežných kalkulácií, ktorý by ste neskôr museli na základe overenia a vydania finálnych rozhodnutí vrátiť.

Holandský daňový úrad bude o novom postupe informovať nerezidentov, ktorých sa to týka, listom.

Príklad

Ďalším príkladom sú zahraniční zamestnanci, ktorí sú v Holandsku prihlásení na pobyt počas celého daňového roka, ale ich rodiny (manželky a deti) žijú v iných krajinách európskej únie. Takíto zamestnanci si dokonca musia podať daňové priznanie typu P, to znamená daňové priznanie pre holandských rezidentov.

V tomto konkrétnom príklade človek zamestnaný a dokonca aj žijúci v Holandsku nespĺňa hneď 2 podmienky na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Okrem toho, že v zahraničí má daňového partnera, daňový úrad ho vníma ako holandského rezidenta, takže ak dieťa nie je registrované s ním na rovnakej adrese v Holandsku, nespĺňa podmienku o spoločnom pobyte s dieťaťom najmenej 6 mesiacov v roku.

Kto presne má nárok na daňový bonus na dieťa?

  • Vaše dieťa má k 1. januáru menej ako 12 rokov,
  • memáte daňového partnera (to znamená, že ste rodič samoživiteľ) alebo váš príjem je nižší ako príjem vášho partnera,
  • dieťa je registrované s vami na spoločnej adrese najmenej 6 mesiacov v daňovom roku,
  • ak máte dieťa v striedavej starostlivosti, a o dieťa sa staráte približne 156 dní v roku,
  • váš príjem musí presiahnuť hranicu 5.154 € v roku 2021 (5.220 € v roku 2022),
  • ak máte daňového partnera v danom roku menej ako 6 mesiacov, a váš príjem je vyšší ako príjem vášho partnera, v takom prípade tiež máte nárok na daňový bonus.

Ak nárok máte

Daňový nerezident, ktorý je presvedčený, že nárok na daňový bonus na dieťa má (kvalifikuje sa) aj na základe zmenenej legislatívy, môže o tento bonus daňový úrad požiadať, a daňový úrad po overení rodinného statusu a situácie tento bonus vyplatí.

V TJ-Legal sme tu pre vás

Pracujete alebo ste pracovali v Holandsku? Ak potrebujete poradiť, na aké bonusy a kredity máte v holandskom daňovom priznaní nárok, neváhajte sa na nás obrátiť. Zákony sledujeme za vás a radi vám spracujeme holandské daňové priznanie.

Zdroje: Rijkoverheid.nl, Belastingdienst.nl

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)