Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Mobilitná prémia – nový príspevok pre pendlerov s nízkymi príjmami

Podľa mzdovej a daňovej štatistiky Spolkového štatistického úradu v Nemecku týkajúcej sa daňového roka 2022 využíva asi 88% pendlerov auto aspoň pre časť svojej cesty do práce.

mobilitna premia pendler

Pod označením pendler rozumieme zamestnanca, ktorý denne dochádza do svojho miesta výkonu práce. V Nemecku ide teda o približne 18,4 miliónov ľudí.

V prípade 7,5 milióna ide to tzv. fernpendlerov, teda pendlerov zo vzdialenejších miest. Tými sú daňovníci s jednoduchou vzdialenosťou (vzdialenosť len jedným smerom) do práce nad 20 kilometrov.

Z tohto počtu cestuje do práce priemerne 83% autom. Spolu takto najazdili neuveriteľných 63 miliárd kilometrov.

Daňovníkov s nízkymi príjmami denne dochádzajúcich do práce aktuálne asi najviac trápia vysoké výdavky na benzín.

Keďže väčšinou neodvádzajú žiadnu daň z príjmu, nemôžu v nemeckom daňovom priznaní profitovať ani z tzv. vzdialenostného paušálu na cesty. Aktuálna nemecká vláda vzdialenostný paušál v roku 2021 ešte navýšila a preto pre nízko príjmové skupiny zaviedla tzv. mobilitnú prémiu.

Pendler si môže vo svojom nemeckom daňovom priznaní uplatniť výdavky súvisiace s denným dochádzaním do práce ako daňový výdavok.

Na prvých 20 kilometrov jednoduchej vzdialenosti je možné uplatniť 30 centov na kilometer a pracovný deň. Od 21. kilometra dokonca až 38 centov. Takto daňovník získa späť na daniach viac. Zvýšený vzdialenostný paušál platí pre denné cesty do práce a pre cesty domov za rodinou, tzv. Familienheimfahrten. Neplatí však pre cesty uskutočnené v rámci externej činnosti. Pre tieto cesty ostáva paušál 30 centov na kilometer.

Naprázdno vyšli doteraz tí, ktorí zarobili tak málo, že sa z ich príjmov neodvádzala žiadna daň z príjmu, solidárny príspevok, prípadne cirkevná daň. S mobilitnou prémiou to bude iné. Tú vyplatí nemecký daňový úrad ako náhradu za ušlý zvýšený vzdialenostný paušál.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Pre jej získanie musia byť splnené určité podmienky. Patria sem:

  • Výška zdaniteľného príjmu pre daný zdaňovací rok (hrubá mzda znížená o sociálne poistenie a výdavkový paušál tisíc eur) je maximálne vo výške nezdaniteľného základu dane. Pre rok 2023 je to suma 10 347,00 eur.
  • Z príjmu sa neodvádzala žiadna daň.
  • Miesto výkonu práce je vzdialené minimálne 21 kilometrov.
  • Suma vypočítanej mobilitnej prémie musí byť minimálne vo výške 10,00 eur. Nižšie sumy nebudú nemeckým daňovým úradom vyplatené.

Rovnako ako pri vzdialenostnom paušále, aj pri mobilitnej prémii je jedno, ako sa daňovník do práce dostaví. Či použije vlastné auto, metro, bicykel alebo ide pešo.

Na výšku mobilitnej prémie majú vplyv viaceré faktory, v závislosti od individuálnej situácie daňovníka. Jej výšku ovplyvňuje najmä počet ciest a vzdialenosť medzi miestom ubytovania a miestom výkonu práce.

Mobilitnú prémiu daňovník získa podaním nemeckého daňového priznania, v ktorom uvedie, že mu v danom zdaňovacom roku vznikli výdavky na dochádzanie do práce. Daňovníci zdaňovaní v daňovej triede 1 (info o daňových triedach na tomto odkaze) majú čas štyri roky na podanie nemeckého daňového priznania a získanie mobilitnej prémie.

Daňové priznanie za zdaňovací rok 2022 majú teda čas podať do 31. decembra 2026. Tí, ktorí sú povinní daňové priznanie podávať, ho musia nemeckému daňovému úradu predložiť najneskôr do 1. augusta 2023.

Veľmi dôležité Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nás kontaktovať mailom na adrese kontakt@tj-legal.com, alebo telefonicky na čísle +421 51 321 5211.

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Zdroje: https://www.finanztip.de/newsletter/, https://www.finanztip.de/entfernungspauschale/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email, Buhl.de, https://www.finanzamt.sachsen.de/chemnitz-sued.html
Zdroj obrázka: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)