Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Podpora v nezamestnanosti v Nemecku – Arbeitslosengeld

Prišli ste o prácu v Nemecku? Zostaňte bez obáv, možno vám vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti.

nezamestnanost v nemecku

Pracovali ste v Nemecku za posledné 4 roky? Žiadajte o vrátenie daní. Žiadajte o svoje dane

Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti v Nemecku?

Nárok na podporu v nezamestnanosti v Nemecku, tzv. Arbeitslosengeld máte, ak spĺňate tieto podmienky:

  • ste nezamestnaný
  • osobne ste sa zaregistrovali na tzv. Agentur für Arbeit ako nezamestnaný
  • spĺňate podmienku kvalifikačného obdobia, tzv. Anwartschaftszeit, ktorá hovorí o tom, že ste boli za posledné dva roky minimálne 12 mesiacov v povinnom poistnom vzťahu predtým, ako vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti (ak túto podmienku nespĺňate, prejdite na odsek „Za posledné dva roky som bol poistený kratšie ako 12 mesiacov, čo teraz?“)

Žiadať o vrátenie daní z Nemecka sa oplatí, viete si prilepšiť o stovky až tisíce eur

Mám nárok na podporu v nezamestnanosti, ako zistím aká bude jej výška?

Veľmi dôležité Výška vašej dávky v nezamestnanosti sa zakladá na vašom priemernom hrubom príjme, ktorý ste dosiahli v období posledného roka pred vznikom nároku na podporu v nezamestnanosti. Od tejto sumy sa odčítajú odvody a z výslednej paušálnej čistej odmeny sa percentuálne vypočíta výška vašej podpory v nezamestnanosti. Ak ste bezdetný, ide o 60% z paušálnej čistej odmeny. Ak však máte deti, dostanete až 67% z tejto sumy.

Ako dlho môžem poberať dávku v nezamestnanosti?

To, ako dlho vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti z Nemecka, závisí od dĺžky obdobia, počas ktorého ste boli zákonne poistený v priebehu 5 rokov pred žiadosťou o dávku v nezamestnanosti. V prípade, že máte viac ako 50 rokov, bude dĺžku poberania dávky v nezamestnanosti ovplyvňovať aj váš dosiahnutý vek.

Ak máte do 50 rokov, môže vám vzniknúť nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti maximálne po dobu 12 mesiacov, v závislosti od dĺžky vášho poistenia za obdobie posledných 5 rokov. Podrobnejšie informácie nájdete v prehľadnej tabuľke.

Doba poistenia za posledných 5 rokov: Dosiahnutý vek: Dávka bude vyplácaná:
12 mesiacov do 50 rokov 6 mesiacov
16 mesiacov do 50 rokov 8 mesiacov
20 mesiacov do 50 rokov 10 mesiacov
24 mesiacov do 50 rokov 12 mesiacov
30 mesiacov 50 rokov 15 mesiacov
36 mesiacov 55 rokov 18 mesiacov
48 mesiacov 58 rokov 24 mesiacov

 

Náš tip:

Pracovali ste v Nemecku a chcete si finančne prilepšiť? Zistite, či máte nárok na vrátenie daní z Nemecka a získajte peniaze navyše. Nárok vám môže vzniknúť aj v prípade, ak ste v krajine odpracovali len niekoľko mesiacov. Dane je navyše možné získať až za 4 roky spätne. Stačí vyplniť jednoduchý a krátky online formulár. O byrokraciu, komunikáciu s nemeckými úradmi, či zamestnávateľmi sa už postaráme za vás.

Modelové príklady:

1. Pani Alena má 35 rokov. Patrí do kategórie ľudí s vekom pod 50 rokov, teda obdobie poberania dávok v nezamestnanosti nepresiahne dĺžku jedného roka. Pani Alena bola povinne poistená po dobu 16 mesiacov, dávku v nezamestnanosti bude teda podľa tabuľky môcť poberať po dobu 8 mesiacov.

2. Pán Milan má 35 rokov. Patrí teda do rovnakej kategórie ako pani Alena, k ľudom pod 50 rokov. Za posledných 5 rokov si pán Milan platil poistenie po dobu 30 mesiacov. Nakoľko ale nedovŕšil vek 50 rokov, vzťahuje sa na neho maximálne možné obdobie poberania dávky v rozsahu 12 mesiacov, čiže 1 rok.

3. Pán Jozef má 56 rokov a po dobu posledných 5 rokov si platil poistenie 40 mesiacov. Pán Jozef spĺňa podmienku veku min. 55 rokov a min. 36 mesiacov povinného poistenia, jeho nárok na poberanie dávok v nezamestnanosti teda bude mať 18 mesiacov.

Nezabudnite však, že obe podmienky, teda podmienku poistenia v mesiacoch aj podmienku dosiahnutia veku je nutné splniť súčasne a nestačí, ak ste splnili len jednu z nich!

Náš tip: Niekedy je vhodné odložiť žiadosť o poberanie dávok v nezamestnanosti. Napríklad tak urobte vtedy, ak ste sa stali nezamestnaným krátko pred dovŕšením hraničného veku z našej tabuľky, teda ak máte napríklad 57 rokov a svoje narodeniny oslavujete o mesiac. Ak chvíľu vydržíte, a žiadosť podáte až po dovŕšení 58. roku života, môžete tým získať nárok na poberanie dávok v období 24 mesiacov namiesto 18 mesiacov.

Za posledné dva roky som bol poistený kratšie ako 12 mesiacov, čo teraz?

Aj v tomto prípade vám za určitých podmienok vzniká nárok na dávky v nezamestnanosti. Vzťahuje sa na vás osobitný predpis (obmedzený svojou platnosťou do 30.12.2022) o skrátenom období nároku pre prevažne krátkodobých zamestnancov s pracovnými vzťahmi dopredu obmedzenými na max. 6 týždňov a s hrubou mzdou za obdobie jedného roka nižšou ako 34 440 €, resp. 37 380 €. Do ktorej skupiny patríte, zistíte podľa počtu mesiacov poistenia v nasledujúcej tabuľke.

Doba poistenia minimálne: Doba vyplácania dávky:
6 mesiacov 3 mesiace
8 mesiacov 4 mesiace
10 mesiacov 5 mesiacov

Môžem si dobu vyplácania dávky v nezamestnanosti predĺžiť?

Áno, v určitých prípadoch to je možné. Ide napríklad o prípad, kedy ste už v posledných piatich rokoch mali nárok na dávku v nezamestnanosti, ale nevyčerpali ste celú dobu nároku. Váš novovzniknutý nárok sa navýši o túto nevyužitú dobu, avšak len do maximálnej doby trvania nového nároku. Získaný nárok na dávku v nezamestnanosti sa zachováva štyri roky po jej vzniku. To znamená, že v tomto období môžete využiť nevyužité obdobie nároku, ak spĺňate podmienku kvalifikačného obdobia.

Podpora v nezamestnanosti v Nemecku počas pandémie koronavírusu

Tým, ktorí sa stali nezamestnanými pred vypuknutím pandémie spôsobenej ochorenie Covid-19, vypláca Agentur für Arbeit dávky v nezamestnanosti dočasne dlhšie. Ak váš nárok na dávku končí v období medzi 1. májom 2020 a 31. decembrom 2020, spomínaná Agentur für Arbeit vám jednorazovo vyplatí trojmesačnú dávku v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti môže byť blokovaná. Čo to znamená?

Zamestnanci, ktorí sa správajú spôsobom, ktorý je v rozpore s poistením bez toho, aby na to mali závažný dôvod, môžu očakávať, že bude na ich dávky v nezamestnanosti uvalená doba blokovania. Toto obdobie môže byť v trvaní jedného až dvanástich týždňov, počas ktorých sa dávka nevypláca a na dávku nevzniká ani spätný nárok. O túto dobu sa tak skráti celkové obdobie nároku vyplácania dávok.

Kedy a kde si mám o dávku požiadať? Čo všetko k tomu potrebujem?

Zaregistrujte sa osobne na úrade práce, resp. Agentur für Arbeit ako nezamestnaný, a to najlepšie tri mesiace pred ukončením pracovného pomeru. V prípade, že sa o tom dozviete neskôr, nahláste stratu zamestnania najneskôr do 3 dní od zistenia danej skutočnosti, najneskôr v prvý deň bez zamestnania. Ak sa zaregistrujete neskoro, môžete byť podrobený blokovacej lehote v rozmedzí jedného týždňa, počas ktorej nebudete dostávať dávky v nezamestnanosti. O túto dobu sa taktiež môže skrátiť celkové obdobie nároku vyplácania dávok.

Pred registráciou si pripravte:

  • občiansky preukaz, prípadne
  • iný doklad obsahujúci informáciu o prihlásení sa na pobyt resp. doklad s pracovným povolením
  • doklad o sociálnom poistení, príp. doklady o poberaní napríklad podpory v nezamestnanosti od iného úradu práce alebo potvrdenie o poberaní výživného a podobne
  • pracovnú zmluvu alebo výpoveď, resp. oznámenie o ukončení pracovného pomeru alebo iné pracovné doklady
  • zápočtový list, tzv. Arbeitsbescheinigung,
  • iné: napr. životopis

Registrovať sa, resp. prihlásiť sa k poberaniu dávky v nezamestnanosti sa môžete tiež telefonicky alebo elektronicky. Kroky, ako na to, nájdete tu.

Náš tip:

Chcete si nájsť lepšiu prácu? Jednou z vlastností, ktorú zamestnávatelia hľadajú u potenciálnych zamestnancov je aj time management. Zlepšite svoju efektivitu osvojením si jednoduchých techník, s ktorými vám práca pôjde od ruky.

Kedy mi začne byť dávka v nezamestnanosti vyplácaná?

Dávky v nezamestnanosti sa vyplácajú najskôr odo dňa prihlásenia sa a oznámenia nezamestnanosti, resp. odo dňa registrácie na tzv. Agentur für Arbeit.

Po skončení poberania podpory v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld I) je možné požiadať o poskytnutie dávky zabezpečujúcej životné minimum (tzv. podpora v nezamestnanosti II – Arbeitslosengeld II) pre osoby hľadajúce zamestnanie.

Vypočítajte si svoju predbežnú výšku dávok v nezamestnanosti na tomto linku.

Náš tip:

Pri skončení pracovného pomeru, resp. zmene zamestnania v Nemecku, máte rôzne povinnosti nie len vy, ale aj váš zamestnávateľ. Prečítajte si náš praktický článok – Nemecko – 10 vecí, ktoré by ste mali pred odchodom vedieť, ktorý vám určite pomôže.

Ak ste pracovali v Nemecku a chcete si vybaviť vrátenie daní, prípadne rodinné prídavky (Kindergeld), rodičovský príspevok či formulár U1 (nazývaný aj dokument U1, resp. tlačivo U1, potrebný pre vybavenie podpory v nezamestnanosti) neváhajte nás kontaktovať.

Obráťte sa na nás

Ak vo vás predchádzajúce riadky vyvolali ďalšie otázniky týkajúce sa podpory v nezamestnanosti či iných oblastí, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám všetko vysvetlíme podrobnejšie s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate.

Zdroje: Europa.eu, Eu-gleichbehandlungsstelle.de, Nettolohn.de, Finanztip.de, Bmas.deAarbeitsagentur.de

Zdroj obrázku: Freepik.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)