Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rozdiely medzi slovenským a nemeckým daňovým priznaním pre zamestnancov

Každá oblasť sa vyznačuje určitými špecifikami. To platí aj pre problematiku daňových priznaní, o to viac, ak ide o daňové priznania v rôznych krajinách. V tomto článku vám priblížime tie najväčšie rozdiely medzi slovenským a nemeckým daňovým priznaním k dani z príjmu pre zamestnancov.

Žena vypĺňa nemecké daňové priznanie

Spoločné zdanenie manželov

Prvým rozdielom je skutočnosť, že slovenská legislatíva na rozdiel od tej nemeckej nepozná možnosť spoločného zdanenia manželov. Každý daňovník teda podáva vlastné daňové priznanie. S tým súvisí aj hranica, od ktorej je daňovník povinný daňové priznanie podávať. V prípade slovenského daňového priznania túto hranicu predstavuje 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na Slovensku. Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2020 predstavuje čiastku 4 414,20 eur, pričom pre posudzovanie výšky príjmu sa vychádza z celosvetových príjmov daňovníka.

V Nemecku výška nezdaniteľného minima závisí od toho, či ide o samostatné zdanenie daňovníka alebo o spoločné zdanenie s manželským partnerom. O tom, aký typ zdanenia sa podá, môže raz ročne rozhodnúť každý daňovník. Od tohto rozhodnutia potom závisí aj výška nezdaniteľného minima. Pri samostatnom zdanení je jeho výška pre rok 2020 stanovená na úroveň 9 408 eur a pri spoločnom zdanení s manželkou až 18 816 eur.

Daňové triedy v Nemecku

Rozdielom v porovnaní so slovenským daňovým priznaním sú aj tzv. daňové triedy v Nemecku. Kritériom pre zaradenie do jednej zo šiestich daňových tried je rodinný stav daňovníka.

Veľmi dôležité Od daňovej triedy sa odvíja výška preddavkov na daň a následne aj samotný daňový preplatok alebo nedoplatok.

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a jednoducho

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Rozdielne termíny podania

Ďalším rozdielom je termín, do kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie. Na Slovensku je týmto termínom už dlhodobo 31. marec roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia. Zmena v dátume odovzdania daňového priznania na Slovensku nastala v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19, a to až dvakrát. Najskôr bol termín stanovený dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie. Keďže sa pomaly blížil koniec roka a pandémia nepoľavovala, bol ako posledný deň na podanie daňového priznania určený 31. október 2020.

K zmene termínu pre podanie daňového priznania došlo minulý rok aj v Nemecku. Z 31. mája sa termín posunul na 31. júla roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.

Spôsob podania

Rozdiel môžeme nájsť aj v spôsobe podania daňového priznania. Zatiaľ čo na Slovensku je stále populárnym spôsobom podávania daňového priznania typu A osobné podanie v papierovej forme, v Nemecku sa čoraz viac do popredia dostáva elektronická podoba daňového priznania. Podať ho je možné prostredníctvom portálu Elster. Všetky údaje sa tak vypĺňajú a zasielajú elektronicky. V prípade, že daňovník nemá k dispozícii elektronický podpis, je potrebné po elektronickom podaní daňové priznanie zaslať na príslušný daňový úrad aj v papierovej podobe s vlastnoručným podpisom.

Aj na Slovensku je možné podať daňové priznanie typu A elektronicky, ak má daňovník vybavený elektronický prístup na finančnú správu. Potom ešte záleží na tom, akú registráciu využil a ako podpísal dohodu s daňovým úradom. Ak osobne podpíše dohodu na daňovom úrade, tak dokumenty podpisuje pomocou EZ (elektronickou značkou). Ak dohodu podpíše pomocou občianskeho preukazu – potom aj všetky ostatné dokumenty podpisuje pomocou OP s čipom.

Bescheid

Zatiaľ čo u nás sa po spracovaní daňového priznania nezasiela žiadne rozhodnutie daňového úradu, v Nemecku daňové konanie končí tzv. oficiálnou daňovou kalkuláciou, ktorá sa v nemčine označuje ako ,,Bescheid“. Oficiálna daňová kalkulácia obsahuje postup zdanenia daňovníka, ako aj výsledok celého daňového konania.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Radi vám pomôžeme aj so spracovaním slovenského daňového priznania či so získaním rodinných prídavkov z Nemecka. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)