Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vyžiadanie chýbajúcich podkladov k nemeckému daňovému priznaniu

Chcete si podať nemecké daňové priznanie, ale neviete, aké potvrdenia od zamestnávateľa k tomu potrebujete? Odpovie vám náš článok.

Vyžiadanie chýbajúcich podkladov k nemeckému daňovému priznaniu

Chýbajú vám podklady k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka? Pomôžeme vám ich vyžiadať. Viac informácií.

Ročné zúčtovanie od vášho zamestnávateľa

Ročné zúčtovanie alebo po nemecky Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung obsahuje všetky informácie o vašich daňových a sociálnych odvodoch, hrubej mzde a mnohých ďalších príspevkoch, ktoré vám už zamestnávateľ vyplatil počas roka a sú uvedené vo výplatných páskach. Všetky tieto informácie sú veľmi potrebné pre určenie, či vám bude vrátená daň a v akej výške.

Váš nemecký zamestnávateľ je povinný do konca februára nasledujúceho roka zaslať mzdové dáta elektronicky na príslušný nemecký daňový úrad. Po ich zaslaní pre vás vytlačí výtlačok, tzv. Ausdruck.

Veľmi dôležité Pracovali ste v priebehu roka u viacerých zamestnávateľov? Pre spracovanie vášho nemeckého daňového priznania je potrebné dokladovať všetky ročné zúčtovania, teda od všetkých zamestnávateľov.

Ak ste ročné zúčtovanie od vášho zamestnávateľa nedostali, prípadne stratili, môžete oň požiadať personálne oddelenie vášho zamestnávateľa.

Chýbajú vám podklady k žiadosti o vrátenie daní z Nemecka? Pomôžeme vám ich vyžiadať.

Potvrdenie od zamestnávateľa o odpracovaných dňoch a poskytnutých diétach

Poskytoval vám zamestnávateľ nezdaniteľné príspevky, tzv. Auslöse, napríklad diéty na stravu, ubytovanie, cesty? Pre správne spracovanie daňového priznania a získanie vyššieho preplatku je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o počte odpracovaných dní pri vyslaní nad 8 hodín a do 24 hodín, potvrdenie o miestach a obdobiach vyslania a potvrdenie o výške a druhu poskytovaných nezdaniteľných príspevkov.

Veľmi dôležité Diéty vyplácané zamestnávateľom bývajú častokrát nižšie, než je váš reálny nárok na nezdaniteľné cestovné či stravné náhrady.

Vtedy si môžete rozdiel uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok, ktorý znižuje základ dane a navyšuje sumu vrátených daní.

Ak zamestnávateľ nevie dostatočne zdokladovať oprávnenosť a zákonnú výšku poskytovaných diét a zamestnanec zase nevie zdokladovať ich skutočné čerpanie, hrozí, že nemecký daňový úrad bude tieto príspevky chápať ako „skryté “ navýšenie mzdy, ktorá mala byť zdanená a pripočíta ich k zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Pri vodičoch kamiónov by bolo vhodné, aby potvrdenie od zamestnávateľa obsahovalo aj počet nocí strávených v kabíne kamiónu. V ich prípade je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť tzv. Unterbringungspauschale, teda paušál vo výške 8,00 eur za noc.

Pri zamestnancoch personálnych agentúr, ktorí sú ďalej prepožičiavaní iným firmám, bude prospešné potvrdenie o prepožičaní inej spoločnosti, tzv. Überlassungsmitteilung. To by malo obsahovať informáciu o dobe prepožičania od – do, o mieste výkonu práce a informáciu o poskytovaní, resp. neposkytovaní nezdaniteľných príspevkov.

Veľmi dôležité Chýbajúce potvrdenia vám zamestnávateľ vyhotoví spolu s ročných zúčtovaním alebo si ho môžete počas roka vyžiadať sami.

Obráťte sa na nás

Ak máte problém pri komunikácii s vaším zamestnávateľom, obráťte sa na nás. Radi za vás chýbajúce ročné zúčtovanie alebo potvrdenia o poskytnutých diétach vyžiadame a na ich základe spracujeme vaše nemecké daňové priznanie.

Zdroj: Taxfix.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)