Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Žiadosť o daňovú úľavu v Nemecku – Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

Zamestnanci majú už v priebehu roka možnosť požiadať o zníženie daňového zaťaženia. Je však potrebné predložiť žiadosť o daňovú úľavu na príslušný nemecký daňový úrad. Zamestnávateľ vám potom bude z hrubej mzdy sťahovať nižšiu daň a na váš účet zasielať vyšší čistý príjem.

žiadosť o daňovú úľavu v Nemecku

Máte v priebehu roka vysoké daňové výdavky, vznikli vám mimoriadne výdavky a zaťaženia? Nemusíte čakať do ďalšieho roka, kým podáte nemecké daňové priznanie a bude vám finančným úradom vrátený daňový preplatok. Môžete požiadať o to, aby vám tieto výdavky už v priebehu roka znížili odvádzané dane a navýšili tak výšku vášho čistého príjmu.

Ako podať žiadosť o daňovú úľavu?

Žiadosť o daňovú úľavu je potrebné podať písomne na príslušnom nemeckom daňovom úrade. Týmto si zabezpečíte už v priebehu roka účinok nezdaniteľnej časti základu dane. Následkom toho vám zamestnávateľ stiahne z hrubého príjmu nižšiu daň z príjmu, nižší solidárny príspevok, prípadne nižšiu cirkevnú daň a na účet vám vyplatí vyšší čistý príjem.

 

Žiadosť o daňovú úľavu obsahuje tri prílohy:

 • prílohu Daňové výdavky,
 • prílohu Mimoriadne výdavky a zaťaženia
 • a prílohu Deti.

Okrem žiadosti sa vyplní a priloží len relevantná príloha. Po podaní žiadosti platí daňová úľava väčšinou len na jeden rok. V žiadosti však môžete požiadať aj o dvojročnú platnosť. Ak sa však zmenia podmienky, pričom je potrebné rátať s nižšími výdavkami, je potrebné to nemeckému daňovému úradu oznámiť.

Vrátenie daní z Nemecka až za 4 roky spätne

Daňový preplatok z Nemecka vám získame v plnej legálnej výške, spoľahlivo a jednoducho, a to až za 4 roky spätne. Ozvite sa nám ešte dnes.

K dôvodom, ktoré môžu viesť k daňovým úľavám patria:

 • vysoké daňové výdavky, teda výdavky nad paušálnu sumu výdavkov 1 000 eur. Napríklad cestovné výdavky, výdavky dvojitej domácnosti, domáca pracovňa, výdavky na ďalšie vzdelávanie a ďalšie,
 • mimoriadne výdavky, napríklad dary a príspevky, výdavky na starostlivosť o deti, školné a podobne,
 • mimoriadne zaťaženia ako napríklad výdavky na zdravotnú starostlivosť, zdravotné postihnutie, finančná podpora člena rodiny a pod.,
 • daňová úľava pre samovychovávajúcich rodičov,
 • platba výživného na odlúčeného alebo rozvedeného partnera,
 • výdavky na pomoc v domácnosti a prácu remeselníkov,
 • straty z iných druhov príjmu,
 • nízke príjmy (ak zamestnanec s nízkymi príjmami nevyužije v prvom zamestnaní nezdaniteľné minimum, je možné nevyužitú časť nezdaniteľného minima uplatniť ako daňovú úľavu pri príjme z druhého zamestnania).

 

Veľmi dôležité Je však potrebné dodať, že každý daňovník, ktorý si požiada o daňovú úľavu, je povinný po skončení daňového roka podať nemecké daňové priznanie ako vyúčtovanie toho, či mu bola táto daňová úľava poskytnutá oprávnene. Je totiž možné, že daňovníkovi vznikne na konci roka nedoplatok, a ten si nemecký daňový úrad nenechá ujsť.

 

Na týchto odkazoch si môžete stiahnuť:

Ďalšie články o Nemecku

Pracujete v Nemecku? Prečítajte si aj ďalšie články venované daňovým bonusom, odpočítateľným položkám a ďalším špecifikám v tejto krajine. Naši daňoví agenti vám radi pomôžu podať daňové priznanie, získať vrátenie daní, rodinné prídavky či podať odvolanie. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)