Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rozdiely medzi slovenským a nemeckým daňovým priznaním, o ktorých musíte ako živnostník bezpodmienečne vedieť

Odlišnosti medzi jednotlivými krajinami EÚ nie sú viditeľné len v ich zvyklostiach, či tradíciách, ale aj v ich zákonoch. Z nerovnakej slovenskej a nemeckej legislatívy preto napríklad vyplýva aj mnoho rozdielov pri spracovaní daňových priznaní a uplatňovaní výdavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

einkommensteuer danove priznanie szco v nemecku

V tomto článku sa budeme zaoberať najhlavnejšími rozdielmi, s ktorými sa živnostník pri spracovaní slovenského daňového priznania a nemeckého daňového priznania môže stretnúť.

Typ daňového priznania

Ak fyzická osoba pracuje na Slovensku a za daný rok nemá príjem len zo živnosti, podá si daňové priznanie typu B. Podáva ho totiž každý daňovník, ktorý mal v danom kalendárnom roku:

 1. príjmy zo závislej činnosti,
 2. príjem z podnikania (živnosti),
 3. z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 4. z prenájmu,
 5. z použitia diela a umeleckého výkonu,
 6. príjmy z kapitálového majetku,
 7. ostatné príjmy.

V Nemecku je to trochu inak. Najprv si vysvetlíme, ako je to s povinnosťou slovenskej SZČO podať si nemecké daňové priznanie.

Živnostník si musí podať nemecké daňové priznanie k príjmom zo živnosti, ak:

 1. bol členom, resp. pracoval pre spoločnosť ARGE, čo je skratka pre ARbeits GEmeinschaft (napr. ARGE SBM Nexus, ARGE LetusWork), alebo
 2. mu vznikla v Nemecku stála prevádzkareň.

Uveďme si niekoľko príkladov:

 

Situácia A 

 

V roku 2018 pracoval pán Hraško v Nemecku najprv ako zamestnanec na nemeckú pracovnú zmluvu od 1.1.2018 do 30.6.2018. Potom si otvoril na Slovensku živnosť a ako živnostník pracoval v Nemecku na stavbe v Mníchove od 1.7.2018 do 31.12.2018. Od 1.1.2019 začal pracovať pán Hraško na stavbe na Slovensku.

 

V tomto prípade pánovi Hraškovi:

 

 • nevznikla v Nemecku stála prevádzkareň a on si môže požiadať o vrátenie daní z Nemecka zo zamestnania za rok 2018 a
 • na Slovensku si musí podať daňové priznanie typu B.

Situácia B

 

Aj pán Mrkvička pracoval v Nemecku od 1.1.2018 do 30.6.2018 najprv ako zamestnanec na nemeckú pracovnú zmluvu a potom od 01.07.2018 ako slovenská SZČO na jednej stavbe v Hamburgu. Jeho práca na tej istej stavbe v Hamburgu však pokračovala aj v roku 2019 nepretržite do 1.8.2019. Na základe tejto skutočnosti je jeho situácia v Nemecku iná než situácia pána Hraška z prvého príkladu. Keďže obdobie od 1.7.2018 do 1.8.2019 predstavuje 13 odpracovaných mesiacov v Nemecku na jednom mieste, pánovi Mrkvičkovi vznikla v Nemecku stála prevádzkareň, a preto:

 

 • si musí z tejto stálej prevádzkarne – zo stavby v Hamburgu – za obidva roky 2018 a 2019 podať nemecké daňové priznanie zo živnosti a
 • na Slovensku si musí podať daňové priznanie typu B, kde príjem z tejto prevádzkarne vyjme.

 

Komentár k príkladu:

V tomto prípade nie je vôbec podstatné, že pán Mrkvička mal živnosť otvorenú na Slovensku a tu platil aj odvody. A poľahčujúcou okolnosťou nie je ani to, že v danom kalendárnom roku pracoval v Nemecku aj ako zamestnanec. 

 

Situácia C

 

Pán Kapusta začal podnikať ako slovenský živnostník v Nemecku na stavbe v Mníchove v decembri 2018 a v tejto činnosti pokračoval ďalších 12 mesiacov v roku 2019. Pánovi Kapustovi vznikla v Nemecku stála prevádzkareň, a preto si musí v Nemecku podať daňové priznanie zo živnosti za rok 2018 aj za rok 2019.

 

Situácia D

 

Povinnosť podať si daňové priznanie zo živnosti v Nemecku za rok 2018 má aj pán Cibuľa, ktorý so spoločnosťou ARGE uzatvoril zmluvu, v ktorej je uvedený ako člen (spoločník) a v roku 2018 mu ARGE uhradila čo i len 1 faktúru. Z tejto sumy musí pán Cibuľa zaplatiť v Nemecku daň z príjmu.

Výdavky v daňovom priznaní

Pri uplatňovaní výdavkov, ktoré znižujú živnostníkovi jeho dosiahnutý príjem, si SZČO môže v slovenskom daňovom priznaní vybrať, či si uplatní výdavky v skutočnej výške (na základe reálnych bločkov, faktúr a pod.) alebo paušálne (percentuálne z príjmov).

V nemeckom daňovom priznaní takáto možnosť nie je. Nemecké zákony vyžadujú reálne výdavky, ktoré živnostník pri výkone svojej činnosti mal a ktoré zaplatil, či už v hotovosti alebo bezhotovostne. Preto, ak viete, že vám vznikne povinnosť podať si v danom roku daňové priznanie v Nemecku, všetky faktúry a bločky za nákup náradia a pod. si uchovávajte na použitie v nemeckom daňovom priznaní.

Daňové priznanie pre SZČO

Je dôležité, aby vaše živnostenské daňové priznanie bolo v Nemecku podané správne. Radi vám s touto problematikou pomôžeme.

Daňová sadzba

V Nemecku je percentuálna výška daňovej sadzby pri vyrátavaní daňovej povinnosti diametrálne odlišná od daňovej sadzby na Slovensku. Zatiaľ čo na Slovensku platíme z každého zarobeného eura 19 % alebo 25 %, v Nemecku percento daňovej sadzby stúpa s každým zarobeným eurom.

Či ste teda na Slovensku zarobili 5.000,- € alebo 20.000,- €, bude tento príjem stále zdanený rovnakou sadzbou, a to 19 %. V prípade, že váš príjem je vyšší ako 36.256,38 €, každé zarobené euro navyše, ako je táto suma, bude zdanené 25 %.

Veľmi dôležité Daň z príjmu fyzickej osoby v Nemecku má však viacero tried a tie sú závislé najmä už od spomínaného príjmu. Je potrebné si však uvedomiť, že daňová trieda v Nemecku je závislá aj od iných faktorov, ako je len dosiahnutý príjem. Do úvahy sa berie tiež počet detí, či rodinný stav daňovníka. Preto je výpočet daňovej sadzby veľmi individuálny a zároveň aj komplikovaný.

Len pre predstavu uvádzame v nasledujúcej tabuľke príjmy a im prislúchajúce daňové sadzby v Nemecku:

Príjem za rok Daňová sadzba
Nižší ako 8.004,- € 0 %
8.005,- € – 13.469,- € 14 % – 24 %
13.470,- € – 52.881,- € 24 % – 42 %
52.881,- € – 250.730,- € 42 %
Vyšší ako 250.730,- € 45 %

Diéty

Veľmi odlišné je aj vyrátavanie diét. Zatiaľ, čo na Slovensku má živnostník nárok na 45,- € na deň (24 hod.), v Nemecku je to len max. 24,- €. V Nemecku sa do vyrátavania berú do úvahy aj dni príjazdu a odjazdu do Nemecka. Ak v deň príchodu či odchodu z/do Nemecka nie ste v tejto krajine dlhšie ako 8 hodín, máte nárok na diéty len v hodnote 12,- €. Ďalší rozdiel v slovenskom a nemeckom daňovom priznaní je v tom, že zatiaľ čo diéty na Slovenku si môžete uplatniť na celý rok v plnej sume, v Nemecku máte nárok v rámci 1 stavby (prevádzky) maximálne na 90 dní.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v daňovom priznaní

Zatiaľ čo na Slovensku si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť daňovú úľavu až vo výške 3.830,02 €, na manželku, v Nemecku je zasa možné oslobodiť od daňovej povinnosti manželkin príjem až do výšky 9.000,- € (rok 2018).

Náš tip

Prečítajte si tiež náš blog, v ktorom odpovedáme na najčastejšie otázky slovenských živnostníkov pracujúcich na stavbách v Nemecku. Nezabudnite tiež na to, že vám ponúkame celé spektrum služieb užitočných pre SZČO a s.r.o. v Nemecku. Získame vám Steuernummer, vybavíme Freistellung či zápis do Handwerlskammer. Neváhajte nás kontaktovať. 

 

Zdroje: financnasprava.sk, socialnapoistovna.sk, bzst.sde, podnikam.sk

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)