Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňová úľava pre samovychovávajúcich v Nemecku (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende)

Nemecko finančne podporuje rodičov, ktorí svoje deti vychovávajú sami - okrem rodinných prídavkov aj tzv. daňovou úľavou pre samovychovávajúcich. Ide o sumu oslobodenú od dane, ktorá je poskytovaná raz ročne. V akej výške je poskytovaná, a kto každý má na ňu nárok, sa dočítate na nasledujúcich riadkoch. 

danova ulava nemecko samovychovavajuce

Výška daňovej úľavy pre samovychovávajúcich

Pre prvé dieťa je táto suma určená vo výške 1 908 € a pre každé ďalšie dieťa sa zvyšuje o sumu 240 €. V rokoch 2020 a 2021 bola táto daňová úľava zvýšená pre ľudí, ktorých postihla koronakríza v Nemecku, a to na sumu 4 008 € plus 240 € pre každé ďalšie dieťa.

Podmienky uznania nároku

Daňovú úľavu  Entlastungsbetrag získa samovychovávajúci rodič, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je to osamelý rodič,
 • má nárok na rodinné prídavky na dieťa z Nemecka alebo na nezdaniteľné minimum na dieťa,
 • bolo mu pridelené identifikačné číslo na dieťa,
 • dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti.

 

Za osamelého rodiča je možné označiť rodiča, ktorý:

 • nie je zosobášený, teda je slobodný alebo rozvedený,
 • je síce zosobášený, ale od predošlého roka žije trvalo odlúčený od manželského partnera,
 • je síce zosobášený, ale manželský partner žije dlhodobo v zahraničí a nemá neobmedzenú daňovú povinnosť,
 • netvorí žiadnu spoločnú domácnosť s ďalšou plnoletou osobou, na ktorú nemá nárok na rodinné prídavky z Nemecka (napríklad životný partner, rodičia).

 

Veľmi dôležité Aj keď sú splnené tieto podmienky, nie ste podľa daňového zákona automaticky označený/á za samovychovávajúceho.

Ak ste ešte v danom kalendárnom roku neboli s manželom či manželkou trvalo odlúčení, týmto nie sú splnené podmienky pre získanie daňovej úľavy. Je to hlavne z toho dôvodu, že v danom zdaňovacom roku je ešte stále možné podať výhodnejšie spoločné zdanenie manželov bez ohľadu na to, či ste sa odlúčili v januári alebo v decembri daného daňového roka.

Napriek tomu finančný súd v Dolnom Sasku rozhodol o uznaní nároku na daňovú úľavu pre samovychovávajúcich, a to v pomernej výške od dátumu odlúčenia, v prípade, že bolo v roku odlúčenia podané samostatné zdanenie.

Ak ste v danom kalendárnom roku ovdoveli, bude vám daňová úľava uznaná v pomernej výške od dátumu ovdovenia, a to aj za predpokladu, že podáte ešte stále možné spoločné zdanenie manželov.

Už ste požiadali o nemecké rodinné prídavky?

Prídavky na deti v Nemecku, tzv. Kindergeld, vám získame jednoducho a spoľahlivo, až za 6 mesiacov spätne.

Ktorému rodičovi patrí daňová úľava?

V zásade patrí daňová úľava Entlastungsbetrag für Alleinerziehende rodičovi, pri ktorom je dieťa prihlásené na pobyt. Ak je však dieťa prihlásené na pobyt u oboch rodičov, patrí daňová úľava tomu rodičovi, pri ktorom dieťa aj skutočne býva. Ak sa nedá jednoznačne určiť, pri ktorom rodičovi sa dieťa prevažne zdržiava, rozhodnú sami rodičia, kto bude z tejto daňovej úľavy profitovať. Takto by bolo možné postupovať len vtedy, ak ani jeden z rodičov nepožiadal o uplatnenie daňovej úľavy cez možnosť výberu daňovej triedy 2.

Ak rodič nespĺňa tieto podmienky počas celého roka, pretože dieťa napríklad žije v rámci striedavej starostlivosti časť roka u druhého rodiča, poskytuje sa táto úľava len v pomernej výške. Znamená to teda, že táto daňová úľava sa znižuje o 1/12 za každý mesiac, v ktorom nie sú tieto podmienky splnené.

Daňová úľava, keď dieťa býva samé

Ak sa aj dieťa presťahovalo do vlastného bytu, ani to nie je prekážka pre získanie daňovej úľavy pre samovychovávajúceho, ak je dieťa stále na adrese rodiča prihlásené na pobyt. Tým je potvrdená príslušnosť k danej domácnosti. Ak sa však dieťa z adresy rodiča odhlási, musíte vedieť iným spôsobom zdokladovať príslušnosť k danej domácnosti. Indíciou môže byť napríklad vlastná izba dieťaťa alebo pravidelný pobyt v domácnosti rodiča.

Kedy strácate nárok na Entlastungsbetrag

Veľmi dôležité V zásade platí, že len čo začnete bývať v spoločnej domácnosti s inou dospelou osobou, na ktorú nepoberáte rodinné prídavky, strácate nárok na daňovú úľavu pre samovychovávajúceho.

Ale nie vo všetkých prípadoch sa príchod ďalšej dospelej osoby do domácnosti prejaví uľahčením výchovy a dodatočnými finančnými zdrojmi na vedenie domácnosti.

Nárok na daňovú úľavu vám nezanikne, ak:

 • spoločnú domácnosť tvoríte s plnoletou osobou, ktorá je nevidiaca alebo vyžadujúca starostlivosť,
 • žijete v domácnosti s osobou, ktorá nie je v stave finančne sa podieľať na vedení spoločnej domácnosti,
 • je dieťa vo výkone základnej vojenskej alebo dobrovoľníckej služby.

Ako si uplatniť daňovú úľavu

Daňovú úľavu pre samovychovávajúcich si môžete uplatniť automaticky najneskôr vo vašom nemeckom daňovom priznaní tým, že do priznania uvediete údaje o dieťati, alebo ešte pred podaním nemeckého daňového priznania, žiadosťou o zmenu daňovej triedy na triedu 2, ktorej platnosť je však obmedzená na dva roky.

Nemecké daňové priznanie rýchlo a jednoducho

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: Buhl.de

Zdroj obrázku: Freepik

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)