TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Žiadosť o Potvrdenie o daňovej rezidencii na Slovensku

Získame vám Potvrdenie daňovej rezidencie pre účely Freistellungu alebo vrátenia daní zo zahraničia. Spoľahlivo a bez zbytočných komplikácií

Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko.

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

04

Ak je to potrebné, poskytneme vám konzultáciu.

05

Služba vám bude poskytnutá na profesionálnej úrovni.

Podnikatelia/SZČO:

Často kladené otázky

Na čo slúži potvrdenie daňovej rezidencie?

Potvrdenie daňovej rezidencie je dôležité pre prípad, ak pracujete v zahraničí, ale na území Slovenska máte trvalý pobyt, centrum životných záujmov a chcete svoje daňové zvýhodnenia uplatniť ako v zahraničí, tak aj na Slovensku. Potvrdenie sa vyžaduje k žiadosti o vybavenie Freistellungu a aj je súčasťou žiadosti o potvrdenie formulára Bescheinigung EU/EWR, potrebnej k vráteniu dane zo zahraničia.

Kedy požiadať o potvrdenie daňovej rezidencie?

O daňovú rezidenciu je možné požiadať v priebehu celého roka. Žiadosť sa podáva vždy za predchádzajúce obdobie (napr. k 01.01.2022 možno žiadať o potvrdenie za obdobie v rozmedzí 01/2021 – 12/2021, v prípade nevyplnenia časového obdobia vám bude daňová rezidencia vydaná k aktuálnemu dňu potvrdenia žiadosti).

Aké podklady budem potrebovať pri potvrdení o daňovej rezidencii?

Pre získanie potvrdenia o daňovej rezidencii na území Slovenskej republiky je potrebná žiadosť, ktorá je umiestnená medzi tlačivami priamo na finančnej správe, a formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností v SR. Upozorňujeme, že pre samostatne zárobkovo činné osoby sa potvrdenie o daňovej rezidencii vyžiadava výlučne elektronicky. Kompletný zoznam podkladov vám radi zašleme a pri ich vypĺňaní vám radi pomôžeme.

Vyhnite sa komplikáciám v budúcnosti

Predtým, ako sa rozhodnete podniknúť prvé kroky pre výkon práce v zahraničí, odporúčame vám určiť si daňovú rezidenciu (krajinu, v ktorej budete zdaňovať svoje príjmy) a preveriť, či SR má s danou krajinou uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Týmto zistením môžete zabrániť tomu, že vaše príjmy budú zdanené dvakrát.

Prečo sa vám oplatí vybaviť si Freistellung?

Freistellung, teda oslobodenie od nemeckej zrážkovej stavebnej dane, potrebujete, ak na území Nemecka chcete vykonávať stavebnú činnosť, resp. činnosti spojené so zhotovením stavby. Aby sme boli úplne presní, tieto činnosti môžete vykonávať aj bez neho. Ak však toto oslobodenie nemáte, odberateľ/objednávateľ vašich služieb je zo zákona povinný strhnúť vám z každej faktúry 15% a odviesť ich formou stavebnej dane Bauabzugsteuer. V prípade, že chcete dostávať 100% svojich zárobkov, Freistellung potrebujete.

K Freistellungu potrebujete aj Steuernummer

Na to, aby ste si v Nemecku mohli požiadať o Freistellung, teda oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane, musíte mať pridelené aj nemecké daňové číslo Steuernummer. Okrem toho ho potrebujete aj k vykonávaniu ďalších podnikateľských a daňových úkonov v Nemecku, bez ohľadu na to, či ste živnostníkom (SZČO), alebo podnikáte formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Základnou podmienkou pridelenia Steuernummer je práve Potvrdenie o daňovej rezidencii na Slovensku a živnostenský list.

Zatvoriť
Chcem vás kontaktovať

Odpovede na vaše otázky.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)