Záruka najnižšej ceny

I. Úvodné ustanovenie

TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „TJ- Legal“) organizuje v termíne od 1.7.2022 do 30.11.2022 marketingovú akciu zvanú „Záruka najnižšej ceny“ (ďalej len „Akcia“).

II. Podmienky

 1. Akcia platí len na konkrétnu službu Vrátenie daní z Rakúska za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Vrátenie daní z Nemecka za roky 2018, 2019, 2020,2021, Vrátenie daní z Holandska za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Prídavky na deti z Rakúska, Prídavky na deti z Holandska, Prídavky na deti z Nemecka, Zorgtoeslag ( ďalej len „služba“ ).
 2. Akcia platí pri objednaní služby cez internetovú stránku www.tj-legal.com alebo cez aplikáciu app.tj-legal.com, ak klient upozorní spoločnosť TJ-Legal prostredníctvom emailu – kontakt@tj-legal.com na nižšiu konkurenčnú cenu a zároveň spĺňa podmienky akcie.
 3. Konkurenčnou cenou sa rozumie cena, ktorú ponúka iná spoločnosť na svojej internetovej stránke, príp. aplikácii za totožnú službu, a ktorá nespadá do inej zľavovej akcie. Konkurenčná cena sa porovnáva vrátane DPH a bez iných sprievodných nákladov.
 4. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je príjemcom služby.
 5. Rozhodným okamihom na určenie východiskových cien pre posúdenie akcie je okamih doručenia emailu o oznámení nižšej konkurenčnej ceny.
 6. Akcia sa nevzťahuje na doručenie neplatného internetového odkazu na stránku (link), na iný typ služby, na zľavovú akciu konkurencie, na bezplatnú aplikáciu pre spracovanie daňového priznania, a na nečitateľnú fotku, príp. snímku obrazovky, a na softvér alebo online aplikáciu konkurencie.

III. Zmluva

 1. Klient si na webstránke tj-legal.com, príp. v aplikácii tj-legal.com, zvolí službu – a vyplní požadované údaje. Po zvolení služby, vyplnení údajov, udelení súhlasov a následným zadaním SMS kódu je uzatvorená zmluva medzi klientom a spoločnosťou TJ-Legal.
 2. Následne klient odošle odkaz, alebo snímku obrazovky s jasne viditeľnou nižšou cenou konkurencie spoločnosti TJ-Legal prostredníctvom emailu – kontakt@tj-legal.com, kde v predmete správy uvedie „Záruka najnižšej ceny“. Pracovník TJ-Legal  preverí nárok klienta na zľavu.
 3. Klient vyplní žiadosť a príslušné dokumenty, ktoré mu boli zaslané pri podpísaní zmluvy prostredníctvom SMS kódu a odošle ich na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.
 4. Klientovi sa poskytne služba.
 5. Po úspešnom preverení nároku na zľavu, sa pri fakturácií klientovi poskytne služba za nižšiu konkurenčnú cenu.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. TJ-Legal v priebehu konania Akcie garantuje klientovi najnižšiu cenu v porovnaní s konkurenčnou cenou.
 2. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje výhradne na rovnakú službu, za odlišnosť sa považuje aj iná krajina, iná doba spracovania, iné služby navyše.
 3. TJ-Legal si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť podmienky Akcie, a to aj bez udania dôvodu.
 4. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)