TJ Legal logo

Freistellung

Túto objednávku je možné neskôr bezplatne zrušiť.

Vyberte jednu z možností
Označte jednu z možností
Vyzerá to, že nemáte nemecké daňové číslo, tzn. Steuernummer. Aby ste mohli požiadať o Freistellung, musíte získať Steuernummer.
Zatvoriť

Vyzerá to, že nemáte nemecké daňové číslo, tzn. Steuernummer. Aby ste mohli požiadať o Freistellung, musíte získať Steuernummer. Vyplňte žiadosť o Steuernummer a jednou žiadosťou pre vás spracujeme Steuernummer a Freistellung.

Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené
Toto pole musí byť vyplnené Adresa je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare
Toto pole musí byť vyplnené Telefónne číslo je v nesprávnom tvare

Vyberte si cenový balík

Túto objednávku je možné neskôr bezplatne zrušiť.

Ozaj lacný

Nízka cena je pre vás rozhodujúca.

Pre SZČO bez DPH

25 €

Pre s.r.o. bez DPH

25 €

Zobraziť viac info

Obsahuje:

Online vyplnenie žiadosti aj cez mobil

Dostupnosť 24/7

Za obsah a dodané podklady zodpovedáte sami. V prípade záujmu o analýzu a konzultácie odporúčame zvolenie balíka Obľúbený alebo Prémiový

Balík neobsahuje telefonickú a písomnú komunikáciu so zahraničnými úradmi

Vyplniť v aplikacii
Vyberte si cenový balík

Túto objednávku je možné neskôr bezplatne zrušiť.

K spracovaniu vašej žiadosti je potrebný súhlas so všetkými uvedenými dokumentami.