Postup vrátenia daní

1. Požiadajte on-line o vrátenie vašich daní

Vďaka online registrácií vám zašleme refundačné materiály a k nim podrobné inštrukcie s postupom vrátenia daní zo zahraničia. Naša spoločnosť TJ-Legal vám garantuje 100 % diskrétnosť a spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pošlite nám podpísané formuláre

Po prijatí refundačných materiálov postupujte podľa inštrukcií. Všetky formuláre poctivo vyplňte. Potrebné dokumenty zašlite (prípadne prineste osobne) na adresu:

TJ-Legal,s.r.o.
Hlavná 133
080 01 Prešov

O prijatí vašich formulárov vás budeme informovať.

3. Počkajte na vrátenie vašich daní

 1. Vašu žiadosť o vrátenie daní spracujeme v priebehu 24 hodín po prijatí vyplnených formulárov a postúpime ju príslušnému zahraničnému daňovému úradu. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v mesiacoch február až máj sa môže doba spracovania, kvôli zvýšenému počtu žiadostí predĺžiť na 1-3 dni. 
 2. Priemerná lehota spracovania žiadosti pre jednotlivé zahraničné daňové úrady:
  a. Írsky daňový úrad - 2 mesiace
  b. Britský daňový úrad - 1,5 až 3,5 mesiaca
  c. Holandský daňový úrad - do 3 mesiacov ak ste nekvalifikovaný daňový nerezident, do 3 rokov ak ste kvalifikovaný daňový nerezident
  d. Nemecký daňový úrad - 3 - 6 mesiacov
  e. Rakúsky daňový úrad - 4 - 6 mesiacov
  f. Český daňový úrad – 1 – 1,5 mesiaca
  g. Slovenský daňový úrad - 40 dní od lehoty na podanie daňového priznania

  Dĺžka refundačného procesu nie je záväzná a môže sa líšiť pri každej žiadosti. Všetky žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia sú schvaľované individuálne príslušným daňovým úradom. Rýchlosť spracovania žiadosti o vrátenie daní závisí predovšetkým od vyťaženia daňových úradov. Ak sa dĺžka procesu refundácie predĺži, aktívne s daňovým úradom komunikujeme a snažíme sa čo najrýchlejšie zabezpečiť získanie preplatku vašich daní.
 3. Po odsúhlasení refundácie vám bude zaslaná oficiálna daňová kalkulácia poštou.
 4. Daňový úrad vám po uzavretí žiadosti vypočíta váš presný daňový preplatok. O vrátenie daní sa postaráme a preplatok zašleme na číslo účtu, ktoré ste uviedli pri registrácii. Prípadne môžu byť peniaze vrátené aj na vašu korešpondenčnú adresu. 
 5. Spolu s preplatkom vám zašleme aj kompletné daňové vyúčtovanie.