Blog

TJ-Legal

Nemecké daňové priznanie a s ním súvisiace termíny

Ak máte povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku, daňový úrad očakáva, že si ho podáte do 31. mája nasledujúceho roka.
Ak si daňové priznanie nemusíte podať, máte čas štyri roky na to, aby vám odvedenú daň daňový úrad vrátil. Tento termín by ste nemali premeškať.

TJ-Legal

Čo sa stane, keď už nepracujete v Holandsku a neuhradíte svoje záväzky

Pracovali ste v Holandsku a poberali ste štátne príspevky (napr. Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget a iné)? Žiadajú vás holandské úrady vrátiť časť týchto príspevkov naspäť? Dostávate z Holandska šeky na uhradenie rôznych záväzkov, napr. na vyrovnanie daňového nedoplatku? V tomto článku sa dozviete, aké sú vaše práva a aj to, ako postupujú holandské úrady pri vymáhaní svojich pohľadávok.

TJ-Legal

Novinky o dvojitej domácnosti (doppelte Haushaltsführung)

Udržiavate z pracovných dôvodov popri vašom hlavnom byte na Slovensku aj druhý byt v mieste výkonu práce v Nemecku? Tak potom vediete daňovo odpočítateľnú dvojitú domácnosť. Náklady na vedenie druhej (nemeckej) domácnosti ako daňový výdavok znižujú v nemeckom priznaní váš základ dane, znižujú daňovú povinnosť a tým vám navyšujú sumu vrátených daní.

TJ-Legal

Pomôžeme vám získať rodičovský príspevok z Rakúska

Ak pracujete v Rakúsku ako zamestnanec, vyslaný zamestnanec alebo živnostník a ste tam sociálne poistený (t. j. ste držiteľom e-card vystavenej na vaše meno), máte vy alebo druhý rodič vášho dieťaťa nárok na rodičovský príspevok z Rakúska (Kinderbetreuungsgeld). Okrem tohto základného kritéria však musíte spĺňať aj ďalšie podmienky.